Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 sausio 16 d. Nr. 2 (25)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
 

Vitalijus Šopis

 
 

 

 
 

NAKTIS. BUVIMAS PASIKLYDUS.

Tada maniausi sau
turįs du brolius –
ir Liūdesį, ir Rudenį,-
gal būčiau rūkęs,
degtukus užliejo
jaunėlis brolis lietumi vidurnaktį.

 ECH

Laužaduobė - peleno laikrodis –
sklidinai pribyrėjo
nei šviesos
nei kaitros
tik girgždėjimas
tarp dantų
sąnariuos
tarp vokų
kelčiaus eiti namo
neturiu
nei lazdos
nei terbos
ech per patį liepų žydėjimą
sudeginau
savo kelionių batus –
kaip grįšiu basas. 

***
Taip blausiai švietė priešaušris,
aušra
iš po jo kūno ritos,
subuvę, sugulėję mums tada
jie dovanojo rytą.  

Nors buvo drėgnas, markatnas, tiek to –
juk matės kelias,
ir ėjom juo,
ir būtum ėję,
bet avelės
apstojo iš visur ir klausė vardo,
mes nežinojom ką sakyti
ir pavargom.  

Baltų Dievai baudžia apsikrikštijusius lietuvius
1992 metų Kalėdos


Pusnynai nebaltuos,
tik lips prie kojų molis,
nebus žirgų, nei rogių su varpeliais,
ir piktas šaltas metgalio vanduo
plaks veidus mums ir išmaurotą kelią.  

Lyg veidrodin balon
mėnulis žvelgs liūdnai
taip moka vien tikrasis Dievas,
visų bažnyčių tarpduriuos apaštalai
loš kortomis iš mūsų sielų.

Ne mums tas Kristus, kur užgims,
ir Juozapas ne mūsų brolis,
toli žvaigždė Betliejaus, ji kitiems,
vanduo į veidus ir po kojom molis,
kol neišmoksim laukti skelbiančių ženklų,
kad devynragis elnias atabėga –
atsikartojimo viltis ant jo ragų
ir lyg šviesa ano pasaulio - sniegas. 
 

Bus vakaras, teks būt jam mėlynu

Monitorius užgesta
ir matau save –
viena akis ir pusė nosies
gyvenimas prapuolęs miglose
pareina iš tenai
pro stiklą ropščias
atsigula ant kelių kaip šuva
patogiai susirango
atsidūsta
taip tyliai viskas baigias - vien migla
ranka dar rašo
kol nudžiūsta.

Virpantis vakaro trioletas

Vakaras.
Liepžiedžiais byra dulkelės šviesos,
iš kur tiek tylos, nesuprasi.
Ašara –
virpanti vasara - vis dar namuos.
Vakaras.
Liepžiedžiais byra dulkelės šviesos.
Plaukia
pievom link miško tingūs garsai,
Stovi, jauti, jau greit jų tamsoj neberasi.
Vakaras.
Liepžiedžiais byra dulkelės šviesos,
iš kur tiek tylos, nesuprasi.

Dabar rytas

Metaliniais tilto turėklais
viens po kito,
kitas,
vėl viens
šalto rūko lašeliai ritas
atspindėdami rytą aniems
susigūžusiems vėjų paukščiams
ant turėklų –
prie kito viens
tupi, žiūri - per rūką aukščio
nematyti, tenka šlapiems
nežinoti, pas ką atsirito
nesibaigiantis, tirštas Dabar...  

Išsižiojo vienas,
iškrito
ilgesingas, pratisas „Karrr“.

***  

Šilkšnosparnis lakstė po dangų,
į debesį atsispirdamas.
Šaltanagiai užpuolė mane,
atsibeldę iš pelkių, iš smirdančių.
Oi raudojau po apskritu mėnesiu,
Oi teisybės šaukiaus.  

Šilkšnosparnis šilko sparnu
pamojavo

ir nurimau.

Peizažas su šunim

Pusę drobės baltai
toks bus sniegas
kitą pusę juodai
kaip dangus
visada taip piešiu
žiemos naktį.  

Paskui sėdžiu sau
tarp balto ir juodo
oranžine nuorūka pasišviesdamas
kartais šunį paleidžiu lakstyti
geltoną
juodu snukiu. 

***

Pabudmetis suvėlė plaukus,
Pernykštėj žolėje šiurena,
Net balos – plačios telkšios balos,
Ir tos pavasarį srovena.

Aukštielninkas guliu, matau, kaip plaukia,
Girdžiu – jau pirmą kartą gieda.
Pabudmetis prie mano kojų
Putotom lūpom žiemą ėda.

Raštas. Iš pradžių.

Jau atsimerkit.
Atsiliko tolynų toliai,
nebesiveja šaltosios žemės,
šokančios dvasios lietaus mus paleido.
Kalbėkitės.
Prirašytas raudonu rašalu
amžinasis prakeiksmų lapas
gyvastim užkalbėtas,
aukštai užskraidintas
ir užtrenktas.
Tik daugiau jokių rašmenų!
Nė minties, nė užuominos!  

Parodysiu, kaip parašyti
klausiantį laišką žvilgsniu,
eilėraštį – žingsniais,
laimės nuojautą – lėtu lytėjimu,
kaip pašokti kūno pagundą.
Iš tolo, lengvom vėjo rankom,
akimis, pro žiedlapius, veidu...
Pradėkim.
Kas pirmas?

Kurstymas

Ir dar
gali pameluoti
kad paskambinsi
raktų ryšuliu
ir patikėję tavo galia
atsivers visi autobusai
tik šiukštu nejuokauk apie mirtį
su ja reikia geruoju  

ir nutylėk  

kad visos spynos jau pakeistos.

2004-ųjų Kalėdos  

Taip tylu, kad girdisi, kaip juda priešai per miegus,
ir šunys jų neloja.  

Taip tylu,
kad buvusius draugus debesų kalnai užstoja.
Taip tylu,
kad žvaigždės nežiba, tik šnara.
Taip tylu.
Ir taip negera.

***

Mėnulis kaip šuo
Prisirišęs ar pririštas
Žaldoko akmuo
Salyklui pasvilinti
Burės bangų
Laivams nuskandinti

Smėlio akimirka
Tam prisiminti

Tek teka nuteka
Tekšt išsitaško
Parašo rašalas
Ant lapo krašto. 

Pabėgimas

Vasario vėjai
lašinius supa už lango,
naktis bemėnulė, -
ir zylės jų neaplanko.
Muškit, blaškykit
po patalus mano kūną,
džiaugsmo iš keršto geiskit,
tik manęs ten nebūna.  

Aš ten, kur zylės,
bukučiai, geniai, svirpleliai,
lašinius savo lesu,
ir atimti negalit.

***  

Nugirdžiau samanas alum,
Pats nuo jų šėlsmo pasigėriau,
Užaugusios sulig dangum,
Užstojo kelią marių vėjui.  

Ech ūžė samanų giria,
Ech gyrėm gerą alų,
Veltynių ėjom, kirmėlės
Ilgos neradom galo.

Kai atsipeikėjom, rytuos
Raudonai sirpo saulė,
Ir pavydėjom patys sau
Praėjusios apgaulės.

Vasaros nuojauta

Kažkas pasikeitė
tekėdamas mėnulis
kaskart užkliudo galvą
kažkas atsiskleidė
nors šaltas rūkas
nulaižo rūbų spalvą
dar kelios dienos
ir aitriu gurkšniu
nugersiu šitą būtį
paskui išeisiu į laukus žalius
išeisiu ir nugriūsiu. 

***  

Šitiek metų jau gyvenu
ir Jeruzalė buvo ir Tebai
marios purvo karų ir mergų
iš viduramžių verčiasi
nieko
nepasiėmiau ir neturiu
tūkstantmetė tematė vienatvė
kaip keliauju
kaip pavargstu

va dabar įsukau
Lauko gatvėn.

Rašymo menas

Tada pasirodė,
kad mano eilėrašty,
bus per daug žodžių,

ir pusę išbraukiau.

Tuose, kurie liko,
kai braukymas baigės,
per daug buvo raidžių.

Dar per daug buvo
brūkšnių ir kablelių,
dvitaškių, daugtaškių,
rūtų šakelių, -
gražiau bus be jų.

Ir be garsų –
tegul būna tylu.  

Tada viską perrašiau.

Kiek vietos parašui!

  V.Šopio hobi - senoviniai daiktai...
 Laisvalaikiu Vitalijus Šopis mėgsta arti Lietuvos laukus.
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   

      Vitalijaus Šopio nuotraukos

 

     
             Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.