Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 kovo 16d. Nr. 5 (28)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 

1939 kovo 22 Klaipėdos krašto anšliuso nuotaikos

 
 

 

 
 

Julius BALČIAUSKAS

 
 


Šilutės Lietūkio centras Saugose įkūrė skyrių. Jame paskyrė dirbti Vilių Jokumaitį kaip skyriaus vedėją, mane kaip apskaitos vedėją. Trečiadieniais Saugose suvažiuodavo dideli turgūs, darydavome gan didelę prekių apyvartą. Lietūkis turėjo gerbtiną žodį. Mums už prekystalio talkino Anna Mestarytė ir Treutė Kuršaitytė.

Apie galimą Klaipėdos krašto anšliusą girdėjome per Karaliaučiaus radiją. Be to, buvo aišku, kad prieš porĄ mėnesių lietuviška saugumo tarnyba pasitrankė į krašto gilumą. Saugose žydelio Izak universalinė prekyba išsikėlė nežinoma kryptimi.

Šilutėje, o taip pat ir Saugose, vakarais gatvėmis marširuodavo rudmarškiniai SA bei juodomis uniformomis ornungsdinstai, dainuodavo nacistines dainas, nepamiršdavo ir iššūkių "Juden und žemeiten raus" - "žydai ir žemaičiai lauk!" Lietuvininkų neskirdavo nuo žemaičių. Tai buvo visai aišku apie artėjantį anšliusą.

Štai ir kovo 22 d. anšliusas. Skaudžiai IŠgyvenome. Lietuva neteko Klaipėdos, neteko brangaus uosto.

Tą dieną apie 11 val. plentu Tilžė - Klaipėda srautu važiavo kariškas motorizuotas transportas. Neilgai trukus keletas rudmarškinių atsinešė kopėčias ir mūsų reklaminės iškabos "Lietūkis" atsuko varžtus ir tėškė ant žemės apie 2-ų metrų ilgio skardos iškabą.

Mudu su Viliumi užsidarėme prekybos langines, užsirakinome duris. Po poros valandų beldžiasi į duris su įsakymu įleisti tarnybą. Atrakinus duris įėjo 4 rudmarškiniai, iškratė mūsų kišenes, nusegė tarnybinius, špagatui pjaustyti peilius, nuo sienos nukabino du Viliaus medžioklinius šautuvus, apsidairė gal dar ką tinkamo pamačius. Nė neatsisveikino, apsisuko ir išėjo. Tai tikras apiplėšimas. Kitą dieną vėl beldžiasi griežtu tonu komendanto įsakymas įleisti. Įsileidome. Įėjo aukštas vyras juoda SS uniforma, kepurėje kaukolės ženklas. Iškelta ranka sutrenkė batų kulnais ir pasisveikino: "Heil Hitler" mes privalėjome taip pat atsakyti. Paklausė kodėl uždaryta parduotuvė, atsakėme, kad siaučia chuliganizmas. Įsakė atidaryti ir prekiauti. Patikino, jeigu kas bandys pažeisti tvarką, tereikia pranešti komendantūrai, nusikaltėlis bus labai griežtai nubaustas.

Nuo tos dienos nusikaltėlių neliko, normaliai dirbome toliau. Kiekvienos dienos prekių likutį turėjome pranešti komendantūrai. Supirktų grūdų likutį parduoti gyventojams.

Saugose prekyba veikė iki birželio mėnesio, vėliau prekių likučiai buvo pervežti į Lietūkio centrą Šilutėje. Šilutės Lietūkio šefas Hermanas Simaitis buvo paskirtas lietuviškos "Laisvos zonos" direktoriumi Klaipėdoje.

Baigus darbą kreipiausi į vyriausią Lietūkio centrą Kaune ir buvau paskirtas dirbti Plungės skyriuje. Tų pačių metų rudenį buvau pašauktas būtinai tarnybai Lietuvos kariuomenėje.Lietūkio Šilutės skyriaus darbuotojai 1939 metais. Antroje eilėje viduryje - atsiminimų autorius J.Balčiauskas.

 
 

 

 
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.