Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 kovo 27d. Nr. 6 (29)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 

Mažosios Lietuvos enciklopedijos sutiktuvės Pagėgiuose

 
 

 

 
 

Elena STANKEVIČIENĖ, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Mažosios Lietuvos mylėtojai, šio krašto kultūros puoselėtojai penktadienio popietę gausiai rinkosi į Pagėgių viešąją biblioteką, kur laukė garbiųjų darbininkų, lašas po lašo, kruopelė po kruopelės nešusių į vieną aruodą žodžius, mintį, faktą, žinią. Į aruodą – Mažosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) 3 tomą - kuriame jau pateikta informacija ir nauji faktai apie Pagėgius.

Rodos, taip neseniai į Pagėgius atkeliavo 1-asis MLE tomas, rodos, tik vakar vidurinės mokyklos aktų salė vos talpino visus norinčius pasitikti ir įsigyti šį iškilų leidinį, o laikas jau nubrėžė 10-ies metų sukaktį, kai MLE rengėjai ir leidėjai nenuilstamai tveria šį Mažosios Lietuvos kultūros paminklą.

Į Pagėgius MLE 3 tomą atlydėjusi Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto (Vilnius) direktoriaus pavaduotoja leidybai Aldona Stanelienė sakė, kad tik penketas ištikimiausių darbuotojų rengė visus tris tomus: dr. M.Purvinas, N.Dzindziliauskienė, V.Kaltenis, V.Budrikienė ir A.Zimanienė. Tačiau buvo labai daug uolių talkininkų, kurie pateikė svarbios medžiagos ir reikšmingų faktų, sugulusių per dešimtmetį į tris didžiulius tomus, jie tapo užkrečiamu pavyzdžiu ir pritraukė naujų pagalbininkų. Leidėja prašė skaitytojų būti atlaidiems ir pasitaikiusių menkų netikslumų, atsiradusių dėl objektyvių priežasčių, nelaikyti didžiomis klaidomis, juolab, kad jie visi bus patikslinti paskutiniojo tomo pabaigoje.

Už didžiulę ir nuolatinę finansinę paramą leidiniui MLE rengėjai ir leidėjai dėkojo Lietuvoje viešinčiam ir šiandien čia dalyvaujančiam Mažosios Lietuvos Fondo ir Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos Čikagoje pirmininkui Viliui Algirdui Trumpjonui, kuris pažadėjo ir ateityje visomis išgalėmis remti ir skatinti Mažosios Lietuvos kultūrą, leidybą, gražius darbus.

Leidinį vakaro dalyviams pristatė MLE redakcinės kolegijos pirmininkas doc. dr. Vacys Bagdonavičius, MLE vyriausias redaktorius doc. dr. Martynas Purvinas, atsakingasis sekretorius Vytautas Gocentas, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas leidybai Vytautas Kaltenis, Istorijos skyriaus vedėjas dr. Algirdas Matulevičius, Architektūros skyriaus vedėja Marija Purvinienė, redaktorė Virginija Budrikienė.

Jie minėjo, kad šis tomas gausiai iliustruotas žemėlapiais, senais atvirukais, archyvinėmis nuotraukomis iš Lietuvos muziejų, Vokietijos, Lenkijos archyvų, originaliomis klaipėdiškių šeimų albumų nuotraukomis. Leidinys apima M-R raidžių straipsnius krašto istorijos, etnografijos, kultūros palikimo, švietimo, lietuvininkų vargų ir jų kasdieninių darbų temomis.

Enciklopedija džiaugėsi Kauno Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Vytenis Almonaitis, Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Sigitas Šamborskis, Lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių Ragainėje ir Tilžėje vardu – mokytojas Jonas Glinskis, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė, Mažosios Lietuvos lietuvininkų seimelio pirmininkė dr. Silva Pocytė. Garbės viešnia Birutė Žemgulienė linkėjo Pagėgių krašto žmonėms, Mažosios Lietuvos patriotams kuo greičiau sulaukti 4-ojo MLE tomo apjungiant visų mūsų pagalbą rengėjams ir leidėjams. Savivaldybės mero pavaduotojas Alvydas Dumbliauskas, sveikindamas svečius, sakė, kad šiandien Pagėgiai pasitiko ir 3 MLE tomą, ir Didžiosios bei Mažosios Lietuvos mokslo elitą. „Ne kiekvieną dieną ir didžiausių šalies miestų knygiai turi galimybę pabendrauti vienu metu su dideliu būriu mokslininkų, rašytojų, su žinomais ir iškiliais visuomenininkais. Džiugu, kad Pagėgiams teko didelė garbė priimti, pagerbti ir pasimatyti bei pabendrauti su žinomais Mažosios Lietuvos kultūros, istorijos žinovais ir puoselėtojais.“

Savivaldybės bibliotekų darbuotojai glaudė dovanotas enciklopedijas prie širdies, pagėgiškiai rikiavosi autografų, "Ramytės" ansamblis gaivino gražia lietuvininkų šnekta. "Poezijos pilnaties" tomelis – dovana ir padėka mokslininkams ir garbiems svečiams nuo krašto literatų.

Prasmingi vyriausiojo MLE organizatoriaus ir tvarkytojo prof. V.Pėteraičio žodžiai, kad po dešimtmečio išleistas 3 tomas yra visų rūpesčių ir darbų atpildas, leidžiąs skaitytojui giliau pažvelgti į Mažosios Lietuvos gyventojų praeitį ir dabartį...


MLE 3 t. rengėjai, leidėjai ir vakaro dalyviai.


Mažosios Lietuvos Fondo ir Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos Čikagoje pirmininkas Vilius Algirdas Trumpjonas džiaugiasi iškiliu darbu.


Viešosios bibliotekos direktorė E.Stankevičienė įteikia poezijos tomelį MLE rengėjams ir leidėjams.


Etnografinis ansamblis "Ramytė" džiugino lietuvininkų šnekta ir gražia daina.

 
 

 

 
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.