Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 gegužės 29d. Nr. 10 (33)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 

Pirmajai lietuvių dailės parodai - 100 metų

 
 

 

 
 

Loreta MCIVOR

Šiais metais sukako lygiai 100 metų nuo tada, kai pirmąjį kartą buvo surengta lietuvių dailės paroda. Šiai visoje Lietuvoje gana ramiai pažymėtai datai Šilutėje buvo skirta kur kas daugiau dėmesio - Šilutės pirmoji gimnazija ir Šilutės muziejus surengė tam skirtą parodų ir renginių ciklą.

Parodos

Įsimintinai datai paminėti buvo surengtos net kelios įvairios parodos, suteikusios galimybę pasigėrėti ne šokiruojančiomis šiuolaikinėmis instaliacijomis, o tikruoju menu. Šilutės muziejuje buvo pristatytos "Dailės kūrinių iš muziejaus fondų" ir dailininko J.Borisovo akvarelės darbų "Rytprūsiai" parodos. Gimnazijoje buvo pristatytos gimnazistų dailės parodos "Kelias" ir "Miestas" bei Šilutės Vydūno gimnazijos mokinių dailės paroda.

Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos kiemelyje taip pat buvo surengta ir asmeninė Akvilės Bartkutės grafikos darbų, pieštų pagal H.Zudermano kūrinius, paroda. Jaunoji dailininkė, kurianti ir eiles, per parodos atidarymą sakė, kad ją H.Zudermano kūryba tiesiog sužavėjo - ypač kūriniuose vaizduojami paprasti žmonės. Gimnazistė džiaugėsi galimybe surengti šią parodą ir už tai dėkojo jai padėjusiems žmonėms. Akvilės mokytoja K.Blankaitė taip pat džiaugėsi mokinės darbais bei visus paragino skatinti ir saugoti jaunus talentingus žmones.

Dar vienas šio ciklo renginys - Šilutės rajono tautodailininkų darbų paroda - buvo surengtas Šilutės muziejuje. Ši paroda būdavo rengiama kasmet, tačiau kaip tik šiemet buvo nuspręsta jos daugiau nebeorganizuoti. Todėl Šilutės pirmosios gimnazijos ir muziejaus surengtas projektas suteikė puikią galimybę pasižiūrėti, kaip kuria mūsų krašto žmonės. Parodoje yra eksponuojami T.Lorenčienės ir R.Emigart - Čižienės karpiniai, V.Gorbatovo, E.Peteraičio, E.Armono piešiniai, J.Bėtienės siuvinėti paveikslai bei B.Jucienės ir V.Stauskienės darbai.

Susitikimas su V.Masalskiu

Šimtmečio minėjimo programoje taip pat buvo kino filmo "Žalčio karūna" filmo peržiūra bei susitikimas Šilutės pirmojoje gimnazijoje su šiame filme Čiurlionį vaidinusiu aktoriumi Valentinu Masalskiu.

Susitikimą aktorius pradėjo pasakojimu apie tai, ką jis prisimena iš mokyklos laikų - storulę Gretą ir labai mylėtą pradinių klasių mokytoją Kiaušilaitę. Po to V.Masalskis klausė: ką prisimins dabartiniai moksleiviai ir ar teisingai dabar yra mokomi jauni žmonės? Jie jau mokykloje gauna tiek informacijos, kad nuo jos gausos paprasčiausiai nebesusigaudo ir nebežino tikrųjų vertybių, kad ir dešimties Dievo įsakymų. Negailėjo neigiamų žodžių aktorius ir dabartinei subkultūrai. Jo manymu, visa reklama yra paremta septyniomis didžiosiomis ydomis, daugelis jau dabar kalba reklamų personažų frazėmis ir visa - indai, drabužiai ir net žmonės - tampa vienkartinio naudojimo.

V.Masalskio manymu, svarbu gyventi ir dirbti pagal principą "tarnauti ir dalintis". Tai reiškia, kad reikia nuoširdžiai dirbti savo darbą ir ne tik norėti gauti, bet ir stengtis duoti. Aktorius ir pats pasakojo, kad stengiasi dirbti ir nuolat mokytis, kad galėtų kažką naujo duoti kitiems.

Aštrų humoro jausmą turintis aktorius neslėpė, kad ir jo gyvenime visko būta: anksčiau nemokėdamas lengvai išeiti iš sudėtingų vaidmenų, tai sprendė vartodamas alkoholį. Tačiau, kaip jis juokavo, per trisdešimt metų visko išmokstama. O susirinkusiesiems jis priminė S.Dobravolskio pasakytus žodžius, kad mes žinome, kaip visa vyksta, bet nežinome kodėl, ir palinkėjo nuolat klausti būtent ne kaip, o kodėl.

Galiausiai gimnazijos direktorė L.Spirgienė įteikė atminimo dovanėlę V.Masalskiui, o jis atsidėkodamas padovanojo paties padarytą skulptūrėlę iš akmens ir medžio.


Už visus šiuos įdomius renginius reikia padėkoti Šilutės pirmajai gimnazijai ir Šilutės muziejui, kurie dar kartą įrodė, kad net be paramos galima surengti itin prasmingų ir įdomių renginių ciklą. Aišku, norėtųsi tikėti, kad ateityje dėl lėšų trūkumo organizatoriams nebereiks trumpinti renginių programos ir šilutiškiai išvys dar daugiau tikrų kultūrinių renginių.


Šilutės Pirmosios gimnazijos gimnazijos direktorė Laima Spirgienė sveikina aktorių Valentiną Masalskį.


Akvilė Bartkutė pristatė savo grafikos darbų parodą.

 
 

 

 
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.