Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 birželio 22d. Nr. 12 (35)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 

Antrasis miniatiūrų konkursas baigėsi

 
 

 

 
 

Saulius SODONIS

Birželio 14 dieną, Šilutės F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvyko Antrojo miniatiūrų konkurso rezultatų aptarimas, laureatų paskelbimas ir padovanojimas. Šiandien pradedame skelbti Antrojo miniatiūrų konkurso darbus. Pradžioje šiek tiek apie vykusį konkursą ir gautuosius darbus.

Antrasis miniatiūrų konkursas buvo paskelbtas vasario viduryje. Jį inicijavo Šilutės laikraščio "Šilokarčema" kultūros priedas "Šilainės sodas". Projektą rėmė UAB "Šilutės knyga" ir Šilutės F.Bajoraičio viešoji biblioteka.

Skirtingai nuo Pirmojo konkurso parėjusiais metais, šiame kviečiant rašyti miniatiūras nebuvo jokių temų suvaržymų - visi galėjo miniatiūrose rašyti tai, ką įsivaizduoja ar jaučia. Pageidavimas buvo tik vienas - jos turėjo būti trumpos, glaustos, tačiau tuo pat metu keliais žodžiais nusakančios ar nupiešiančios kažkokį vaizdą ar mintį. Rengėjai pageidavo, kad tai turėtų būti prozos tekstas, tačiau griežtai nepasisakė ir prieš eiliuotą. Taip buvo suteikta galimybė daug plačiau išreikšti savo pastebėjimus ir pergyvenimus. Džiugu, kad didžioji dalis atsiuntusiųjų savo darbus tai gerai suprato ir laikėsi rengėjų pageidavimų.

Šiemet buvo sulaukta 55 dalyvių darbų. Kaip ir buvo galima tikėtis, dauguma darbų atsiuntė mokiniai. Tikėtina, kad šiam konkursui juos paskatino mokytojai. Tuo pačiu šiais metais ir daugiau suaugusiųjų bandė savo jėgas kūryboje. Iš visų kūrėjų 15 buvo vyrai. Tai šaunu, nes keik paneigia nuomonę, kad vis daugiau pozicijų ir tuo pačių įtakos dabartiniame gyvenime įgauna silpnosios lyties atstovės.

Daugumoje darbų vyravo savojo "aš" paieškos ir potyrių perdavimas. Tai suprantama, nes jaunas žmogus (jau minėta, kad dauguma autorių buvo mūsų jaunimas) ieško savęs, atranda vertybes ar stengiasi nusakyti savo įspūdžius. Vienuos darbuose tai ir buvo sako tiesiai, per pirmąjį asmenį, kitur kalbama lyg iš šalies, tačiau perduodami asmeniniai įspūdžiai. Kituose darbuose pasakojama kas vyksta supančiame mus pasaulyje, pastebint tai, ko tai, į ką anksčiau nebuvo atkreiptas dėmesys, ar tai rodėsi mažai įdomu ar reikšminga. Kituose darbuose galima pajusti įspūdžius tiesiogiai atsietus nuo savęs, tačiau neilguos tekstuose perteikiamas supančio gyvenimo ar jausmų nusakymas ir patiriami įspūdžiai. Vienuose miniatiūrose tai labiau pavyko, kitose mažiau.

Daugumą konkurse dalyvavusių miniatiūrų bus išspausdinta, todėl norintieji galės su jomis susipažinti ir įvertinti jas.

Nors jau ir buvo skelbta, tačiau pakartosime, kad Antrojo miniatiūrų konkurso nugalėtojais tapo Jūratė Žulkutė iš Traksėdžių pagrindinės mokyklos, Gintarė Juščiutė - Šilutės Pirmosios gimnazijos moksleivė, Audrius Šikšnius iš Okslindžių kaimo, Juknaičių seniūnijos, Dovydas Pancerovas, "Šilokarčemos" laikraščio korespondentas ir mokytoja Dalia Žibaitienė.

Norisi pastebėti, kad iš gausybės sulauktų darbų buvo labai sunku išskirti penkis (tiek buvo rengėjų apsibrėžta įvertinti) autorius, kurių darbai skelbiami geriausiais. Tačiau galima kalbėti ir apie daugiau kūrėjų, į kurių darbus miniatiūrų vertintojai buvo atkreipę dėmesį. Keleta jų norėtųsi paminėti. Tai Greta Tolytė, Rima Kasperionytė iš Šilutės Pirmosios gimnazijos, Aistė Žymančiūtė iš Šilutės M.Jankaus pagrindinės mokyklos, Dovilė Probergaitė, Šilinta Jančiauskaitė, Diana Lučinskaitė iš Kintų vidurinės mokyklos. Įdomūs, tačiau miniatiūrų ribas peraugę ir novelėmis tapę tautodailininkės Angelės Rauktienės, švėkšniškės Rūtos Šetikaitės darbai.

Baigiant norisi padėkoti visiems dalyviams, juos skatinusiems bičiuliams ir mokytojams.

 
 

 

 
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.