Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 spalio 23d. Nr. 20 (43)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Šiandien istorijai skirtas puslapis "Šilainė" pažymėtas 100 numeriu  
 
Sveiki, mieli skaitytojai.

Šiandien - didi ir svarbi diena, nes šiandien su jumis susitinkame 104 kartą. Taip, neapsirikote, išties taip, nors įrašytas 100 numeris (straipsnis rašytas laikraštiniam Šilainės variantui - aut.p). Šis neatitikimas atsirado, kai mes dar buvome jauni ir nepatyrę. Tikrai žinome, kad išėjo keli 13 (?) numeriu pažymėti laikraščio numeriai. Būta ir daugiau tuo pačiu numeriu pažymėtų istorijai skirtų priedo puslapių. Norėdami išvengti bereikalingos painiavos, liekame prie dabartinio numeravimo. Taigi, šiandien "Šilainės" gimtadienis. Nėra ši data labai didelė laikraščiui, tačiau turėtų būti svarbi šio krašto istorija besidominantiems žmonėms.

"Šilainė", istorijai skirtas priedas, pradėjo eiti 2003 metų gegužės 7 dieną. Labai simbolinė ir svarbi visai šaliai diena. 1904 metų gegužės 7 dieną buvo pripažinta, kad Rusijos caro draudimas vartoti lietuviškus rašmenis neturi jokio teisinio pagrindo, todėl šis 40 metų trukęs draudimas buvo panaikintas. Labai simboliška, kad būtent šitas Mažosios Lietuvos kraštas buvo ta, visą Didžiąją Lietuvą, maitinusi gija.

Gaila, bet šiandien dar yra labai daug šio krašto "baltųjų dėmių". Jas savo puslapiuose ir stengiamės užpildyti. Labai džiugu prisiminti ir visus su "Šilaine" bendradarbiavusius autorius. O jų per šitiek numerių būta taip pat labai daug. Didžioji dalis pas mus spausdintų rašinių buvo originalūs, didesnio ar mažesnio lygio tyrinėjimai. Taip pat džiugu, kad ne vienas autorius įkvėptas pasirodžiusių viešumoje straipsnių ėmėsi aktyviai domėtis šio krašto praeitimi. Ne vienas iš pas mus, "Šilainėje", dienos šviesą išvydusių straipsnių autorių vėliau juos panaudojo leisdami savo straipsnių rinktines. Žinoma, suradome ir pateikėme skaitytojams jau dienos šviesą išvydusių rašinių. Tačiau, mūsų manymu, šie straipsniai buvo daug kam nežinomi, nes radome juos dažniausiai užsienio leidiniuose. Pripažįstame, buvo ir mėgėjiško lygio rašinių.

Dažnai minima leidėjų daugiskaita. Išties prie šio krašto praeičiai skirto priedo dirba visas būrys draugų ir bendraminčių iš visos Lietuvos. Tai ne tik straipsnių autoriai, bet ir Šilutės kraštotyrininkai. Tai jie rado ir pasiūlė ne vieną temą, vertė iš kitų kalbų straipsnius bei pateikė įdomios ir vertingos medžiagos. Už tai jiems labai didelė ir nuoširdi padėka. Be šių žmonių šiandien būtų sunku leisti "Šilainę". Labai dėkoju ir Šilutės bei Pagėgių laikraščio "Šilokarčema" darbuotojams, kurie taip pat labai stengiasi ir nuoširdžiai dirba, kad "Šilainė" būtų graži, patraukli ir įdomi. Nors ir nedaug, bet sulaukiame ir kritikos. Nežinome visko iki galo, todėl išties atsižvelgiame į visas pastabas ir patarimus.

Nuo 2006 metų "Šilainė" išaugo į visą "Šilainės sodą". Jau antrus metus einame kaip kultūros priedas, kuriame, be jau įprastų istorinių temų, palikome ir senąjį pavadinimą ir nuo pirmų dienų einančią numeraciją. Sode daugiau dėmesio skiriame šių dienų kultūriniams procesams ir reiškiniams aktualizuoti, pabrėžti kūrybinius reiškinius ir jo dalyvius.

O dabar ir gimtadienio dovana skaitytojams. 2008 metų gegužės mėnesio pabaigoje turėtų dienos šviesą išvysti Šilainėje spausdintų straipsnių rinkinys. Tokio projekto finansavimui jau pritarė Šilutės kultūrinės veiklos programų ekspertai. Tikėtina, kad tam neprieštaraus ir rajono politikai. Labai džiugu, kad labai didelę ir solidžią paramą šiam leidiniui pažadėjo ir Šilutės verslininkai: knygos pasirodymas jau tampa ne tik svajone, bet ir įgauna realius kontūrus. Dėl to ir vėl reikia susikaupti ir imtis darbo - ne į visus straipsnius sutilpo medžiaga, iliustracijos, todėl knyga turėtų užpildyti šią spragą. Tad laukia nemažas darbas. Tačiau tai yra ateitis, nors jau įgaunanti apčiuopiamus kontūrus.

O gimtadienio numeriui pateikime kolektyvinį kraštotyrininkų darbą - praeitais metais pasirodžiusį sąvado „Šilutės rajono dvarai“ ištraukas. Tai ilgas bei kruopštus darbas, kurį per keletą metų padarė istorijos mėgėjai. Šiandien medžiagos yra daugiau, todėl galvojama apie medžiagos tąsą. Tačiau tai ir vėl yra ateitis, o šiandien skaitytojams nedidelės ištraukos iš kolektyvinio darbo.

                                   
                                                                 Saulius Sodonis
                                                             "Šilainės sodo" sudarytojas ir redaktorius
 
     
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.