Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 spalio 23d. Nr. 20 (43)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Šilutės rajono dvarai  
 
Šios ištraukos - iš kelerius metus rengtų ekspedicijų medžiagos. Per tą laiką Šilutės rajonas sumažėjo - Pagėgiai tapo savarankiška savivaldybe. Tačiau pagal seną papratimą šios vietovės dvarai pateko į pateko Šilutės dvarų sąvadą. Kraštotyros draugija nemato, kad tai blogai, todėl ir paliko visą medžiagą kaip ir buvo pradžioje sumanyta. Iliustracijai įdėjome ir ekspedicijos dienoraščio ištraukas.

Pateikiame ir keletą nuotraukų. Jos iliustruoja tai, ką praradome. Dvaruose vyko ne tik ekonominis, bet ir kultūrinis krašto gyvenimas. Šiandien jie tai praeitis ir istorija. Išskyrus vieną kitą dvarą - šiandien jie nyksta ir griūna.

Lapynai, Lapynė (Lappienen, Lapienen) - dvaras Šilutės apskrityje.

Apie 1648 m. Šilutės bažnytinės mokyklos mokytojas ir precentorius Daniel Ritter gavo privilegiją laikyti Lapynuose smuklę. Kartu su smukle jis gavo ir 2 ūbus apgyvendintos žemės ir 2 ūbus dykvietės Barvų šile prie Varbupio upelio. Už smuklę jis turėjo mokėti išperkamąjį mokestį, o už kiekvieną žemės ūbą mokėti činšo mokestį. Kai Ritter atsisakė ar mirė, Lapynus perėmė Johann George Cynthins. Žinoma, kad 1680 m. smuklės dvarui buvo suteiktos šatulinės kulminės teisės, o 1692 m. jis asiskundė valdžiai, kad jo turimoje žemėje nėra pilnai 4 ūbų. Valdžia patenkino jo skundą ir paskyrė dar apie 2 ūbus iš gretimų Miestalių, Raukučių, Vytulių, Medelių ir kitų kaimų žemės. G.Cynthins nusigyveno, ir 1697 m. smuklę užstatė Telšių seniūnui, Lietuvos D.K. pulkininkui Georg Firck. Po G.Cynthins mirties jo našlė pasiskolino iš Verdainės bažnyčios kasos pinigų skolai padengti. 1719 m. smuklę iš jos nupirko Šilutės domenų valdytojas, krašto tarėjas Muller. Jis taip pat jklimpo j skolas, todėl 1727 m. Lapynus valdžia konfiskavo ir prijungė prie Šilutės dvaro, bet Lapynus nuomojo atskirai.

1757 m. rusų kariuomenė Lapynus nusiaubė ir sudegino. Niekas nenorėjo jų nuomoti. Šilutės amtmonas čia laikydavo avis. Tik kai atsitraukė rusų kariuomenė, 1763 m. Lapynus Kulmo teisėmis gavo Rautenbergo grafystės administratorius G.Brecko (Breckon). Nuo 1768 m. jis įsipareigojo Šilutės domenų valdybai mokėti činšo mokestį. Smuklei buvo suteikta teisė daryti alų, o degtinę turėjo imti iš valdinių varyklų. 1764 m. jis perėmė tuščią Švedrių kaimo žemę. Čia buvo 4 kulminiai ūbai žemės, reikėjo įkurdinti 6 valstiečių šeimas. Bet 1767 m. jis pardavė Švedrius ir Lapynus. Juos nupirko Johann Hille, o 1773 m. jau Heinrich Ziech ir Martin Tobien. Apie 1 785 m. juos valdė Veronica Tromhold.

1792 m. dvarus nuomojo leitenantas Stempel. Jis gyveno Lapynuose, o Švedriuose gyvenusios šešios valstiečių šeimos lažo prievoles atlikdavo Lapynuose.

1801 m. Lapynus nupirko stambus Klaipėdos prekybininkas Jahann Friedrich Funck. Jis turėjo ir Norkaičius. Paskui dvarus perėmė jo žmona Juliane Dorothe, o 1805 m. jos sūnus Gottlieb Funck tampa dvarų savininku.

Lapynuose vėliau gyveno kelios Hahn šeimos. Dvaras klestėjo ir buvo gerai žinomas Klaipėdos krašte. 1840 m. Heinrich Friederich Hahn pirko dvarį Lapynuose iš Norkaičių dvaro savininkų Gottlieb Funck. Mat jaunasis Hahn vedė Funck dukrę ir išpirko dvarą, kad liktų kraičio kitoms dukterims. 1855 m. jis jsigyja jurginės dvarą. Lapynuose pastato naujų pastatų.

Strazdabalis (Ernstthal I) - dvaras neišlikęs

Apie 1 km į pietryčius nuo Strazdelių buvo kitas dvaras - Stazdabalis. Matyt, anksčiau abu dvarai
priklausė vienam šeimininkui ir buvo pavadinti įpėdinio Ernesto vardu. Kas jį įkūrė ir kas paskui valdė, nėra žinoma. Težinoma, kad 1861 m. dvarą valdė Dohring, o 1926 m. - Fritz Horn.

1893 m. Strazdeliai ir Stazdabalis prijungti prie Strazdų (?). Strazdabalio dvaro sodyba neišlikusi. Nustatyti dvaro sodybvietės ekspedicijos metu nepavyko. Vietiniai gyventojai papasakojo, jog dvarininkas Fritz Horn palaidotas Pagėgių kapinėse prie senosios bažnyčios. Jis buvęs atsargos leitenantas.

Strazdeliai (Ernstthal II)

5 yra 3 km j šiaurę nuo Lumpėnų, prie Strazdų - Kerkutviečių kelio.

1769 m. J.Heilsbergeris (Johann Heilberger) įsigijo žemės vadinamoje Strazdų baloje. Jis įsipareigojo
įkurdinti 8 šeimas ir kasmet mokėti nuomos mokestį. Žemė buvo pelkėta. Ne karta buvo skelbiamos varžytinės jai išnuomoti, bet vis neatsirasdavo norinčių. Tad šios žemės savininkas įsipareigojo nuomininkui padėti sausinti pelkę. Taip buvo įkurtas dvaras.

Kas buvo vėlesni dvaro valdytojai bei nuomininkai, nežinia. 1926 m. dvaras turėjo 172 ha žemės ir 17
gyventojų.

Iš ekspedicijos dienoraščio:

Išlikę pastatai: kuklus gyvenamasis namas, tvartas (pusė tvarto perstatyta), arklidė, silosinės griuvėsiai. Silosinė buvo statyta vėliau, kai čia buvo įsikūrusi Rambyno tarybinio ūkio galvijų ferma. Dabar dvarą nusipirko ir jame gyvena A.Rakšnio šeima. Jis pasakojo, jog dvare gyvenę kumečiai rengdavo šokius kaimo jaunimui. Žinoma, kad 1905 m. dvare gyveno 12 žmonių ir visi jie buvo lietuviai. Tuomet dvaro savininkas buvo Lebius. Vėlesni dvaro savininkai nežinomi.


Vienas iš Lapynų dvaro pastatų šiandien.


Strazdai 


Strazdų liekanos


Šilgalių dvaro interjeras

Netoli Rambyno esančio Krakoniškio dvaro liekanos. 

 
     
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.