Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 lapkričio 20d. Nr. 22 (45)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Ilžės Užpurvienės tapyba  
 
Ilžė Užpurvienė (mergautinė pavardė Stubraitė) išvydo pasaulio šviesą 1905 metų spalio 4 dieną, Žiaukų kaime, Priekulės apskrityje, Klaipėdos krašte. Ji užaugo ūkininko šeimoje kartu su penkiais broliais ir seserimis. 1926 metų lapkričio 11-ąją dieną Ilžė ištekėjo už (vėliau) žinomo filologo Jono Užpurvio. Ji mėgo įvairius rankdarbius, piešti, tapyti.

Dėl karo sąmyšio ir ištrėmimo į Sibirą, nuo 1949-ųjų iki 1962- ųjų metų ji neturėjo galimybių atsiduoti savo mūzai. Tiktai paskutiniaisiais gyvenimo Vokietijoje metais, Ilžė pradėjo vėl tapyti.

Ilžė Užpurvienė mirė 1999 metais, rugpjūčio 11-ąją dieną.

Giminaičių sutikimu pristatome keletą I.Užpurvienės darbų. Juos ne tik originalūs vaizdai iš mūsų krašto, bet ir žinomų autorių darbų kopijos, pieštos iš atvirukų.

                       
                          Ilžė ir Jonas Užpurviai Pulheim'e, Vokietijoje.


                   

        

        

                                          

                       

                

                

                          

                     

          

                          

 
     
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.