Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 gruodžio4d. Nr. 23 (46)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Marijaus Budraičio eilės  
 
TAIP NORIS MEILĖS

Į tūkstančius smulkių kasyčių vakaras supintas
melsvais šaltinių vėriniais,
dangaus romansais laukas atgaivintas
išeis kviečių ar avižų keliais.

Iškris kalnais pilkieji vieversėliai
sparnuotieji pavasario šaukliai,
prisilietimais žemėn grįžta vėlės,
kaip laukiami ir geidžiami svečiai.

Tikiu, brangioji, pasakų vitražais
ir tavo žodžiais taip aklai tikiu,
kaip prabangus, bet tuščias šaltas namas
be durų, be langų, be pamatų.

Kur tobula jaunystė dirngsta protas
kur lyja lietūs, nedega laužai,
kur reikalingi dalgiai, ten bevertės šluotos
taip noris meilės, o ateina pažadai...
2003-04-23 Šilutė

KŪNO SPALVA

Tavo kūno spalva nuo gimimo balta,
netiesia, kad nudažo ją vėjas,
tavo delną jaučiu, tavo širdį girdžiu,
aš geriausias šioj žemėj siuvėjas.

Sudygsniuosiu upes, sukarpysiu marias,
padalinsiu smėlynus skiautelėm,
ten kur lijo lietus, niekada jo nebus,
ten, kur sniego daugiau nei kruopelės.

Tavo veido oda tartum jūra melsva,
kaip Kurilų pakrantės pastelė,
tu kaip laivas plauki, kojom žemę lieti,
tavo pėdos paliks akvarelėj.

Ir pirma pamoka su teptuku ranka
man nereikia kartono, ar drobių,
jeigu siela laisva kaip cunamio banga
tartum tembras stiprus baritonų.

Vakar buvo vėsu, vakar buvo tamsu,
mums patinka kai vasarą lyja
nors atrodo žiauru, bet visai nebaisu
mano kūnas nuo laiko rudyja.
2007-11-07 Egiptas

VISKAS PARUOŠTA

Varto vėjas pušis, sėja vėsą naktis,
plaukia plaustas upe pasroviui
žyla medžio barzda, blizga kalno kakta
su tavim man šiandien pakeliui.

Akys kelią suras, kojos pačios atves
į viršūnę, kur tavo finalas,
meldai veda vaikus vorele žąsiukus
ten kur duonos nėra kyla badas.

Užrašyti ženklai, juos žinau mintinai,
kur klaustukai, šauktukai, kableliai,
kai pritrūksta raidžių su brūkšneliais žaidžiu,
kad neliktų nei vieno tarpelio.

Nekenčiu tuštumų, traukinių, autobusų stočių
net kai kyla ar leidžias lėktuvai,
laikas stovi narve užsidaręs tave,
kaip paklusnią bevalią avelę.

Ir visai nesvarbu nekenčiu ar tirpstu
aš nuo meilės kaip tirpsta ledynai,
garbanota banga tau senai paruošta
nuplukdyti, kur ilsis žvaigždynai.
2007-11-07 Egiptas

PENKTAS ŠULINYS

Tiktai penktajam šuliny radau vandens,
kuris arhajiškai kvepėjo kaimu,
kauliukais vėjas šešetus ridens
ir išdidžiai žiūrės į juodą dangų.

Jeigu turėčiau skruzdėlės kūną, liūto širdį
ir albatroso įtemptus sparnus,
tada tegul kas nori kalbina ir gundo
visom pagundom būsiu atsparus.

Tiktai penktajam šuliny mačiau save,
įdubusiais žandais raukšlėtą senį,
kuris kaip tirštas dūmas nevalytam kamine
su lūpom vandenį iš dugno semia.

Jeigu turėčiau gervės kaklą ir gepardo šuolį
su povo plunksna testamentą parašyčiau
ir už klaidas, už nuodėmes, už blogį
iš Dievo nieko sau nepaprašyčiau.

Gal tik nedidelį lopelį Hemingvėjaus jūros,
jei lemta skęsti, tik ne ežere,
juk visos ašaros vienodai sūrios
praleisiu likusias dienas penktajame šulinyje.
2007-11-06 Egiptas

JOKERIS

Krauju palaiminsim jausmus, kardais sutvirtinsim draugystę,
birželio sužeistas dangus atsispindės lyg dievo rykštė,
dainuos pilni medaus koriai ir suksis pieva kaip plokštelė,
sunku numirti išdidžiai, nes prigimtis prie žemės slegia.

Tingi karalių šypsena paskatins pokalbiui varnėną,
o jo čiulbėjime diena atsiūbuos nuo mūsų siena,
nes lankstūs tartum katinai, kai reikia mokam būt klastingi
ir kito skausmui, kaip driežai, dažniausiai esam abejingi.

Skriaudų kalekcija plati, o liūdesys kaip molis rudas,
nuo savo grožio išdidi moters esybė barakudos,
šešėlių skersgatvy ramu su prirakinta mėnesiena
aš per minutę apeinu išniekintą siaurutį kiemą.

Kortų kaladėj juokdarys parodys jokerio liežuvį
tavy gyvenantis ryklys prarys eilinę auką – žuvį
ir tarsi dūmas kamine ar kaktusas baltoj palangėj,
jei myli žvaigždę kaip save, nusišypsok nakties padangėj.
2007-11-04 Egiptas

ŽIEDLAPIŲ KNYGA

Už aukštos tvoros tęsiasi žolė,
žolėje išdygs verkianti gėlė,
gėlėje ištirps vabalo sparnai,
apie jo bėdas nieko nežinai.

Delnas kaip akmuo, ar akmuo delne,
kaip sunku pavogt iš širdies tave,
pelkė kaip žuvis saulėje išdžius,
rūbais prisidenk drebančius pečius.

Ežeru ateis jūrinė banga,
man smagiau šviesi, tau – tamsi spalva,
kalbam už save, mąstom už vaikus,
ašara sugers savyje vargus.

Po dienos naktis, po nakties diena,
mums tokia saldi bučinių kalba,
vakarais laukais auštant išeini,
vardan ko blaškais kaip audra smarki.

Nepalik šviesos savo kambary,
iš gėlės paliks žiedlapiai keli,
juos tai paguldyk puslapių kape,
gal kas nors skaitys juos apie tave.
2007-07-16 Šilutė

TURĖJIMAS

Kiekvienas vėjas turi savo debesį
kiekviena žolė – savąją lauko dalelę
ar iškeistumei ežerą į išalkusį dangų,
stebuklingą tikėjimą į kūnišką negalią.

Kiekvienas lašas turi savo lietų,
kiekviena valtis – savąją lūžtančią bangą,
ar minčių labirintą ant delno sudėtum
ir išleistumei klausą į tobulą kalbą?

Kiekvienas vabalas turi savo lapą,
kiekviena pušis – savąjį jūros ošimą,
ar iškeistumei širdį į gundantį kvapą
ir sudegusių saulių į žemę kritimą?

Kiekvienas kalnas turi savo sniegą,
kiekviena diena – savąjį laiko formatą
mes nuo sąžinės savo nepaliaujamai bėgam
kol surandame atpildo šaką...
2003-02-23 Šilutė

ŽODŽIAI

Kiekvieną žodį tavo sugalvotą
išleidžia lūpos tartum vaiką į kelionę,
įdėdamos švelnumą, intonacijų spalvų,
dėl rezonanso juos į prasmę suvynioja,
kaip kokį kūdikį su drebančiu balsu.

Kiekvieną skiemenį kaip trupinį nuo stalo
nubrauks kaulėta prieblandos ranka
ir bandom plaukti sukūry kaip kas išmano
nors iš tiesų tai skęstam palengva.

Galbūt, per daug sentimentalūs,
įžeidžiantys ir kandūs, ir pikti,
be jų neapsieinam net sėdėdami prie stalo
laukinėj gamtoje, ar savo darbo kambary.

Kiekvieną žodį trumpą arba ilgą
skirtingai girdime ir matome kitaip,
jais išdavikiškai subadom kitą širdį,
kažkas šio žemėj dedasi ne taip.
2004-03-11 Šilutė

SUGAUTOS ŽUVYS


Sugautos žuvys tinkluose nemoka paprašyti
grąžinti jas į Kuršių marių gelmę,
suteikti galimybę vandeny skraidyti
iš Nemuno į Ventės rago sterblę.

Sugutos žuvys nekelia problemų,
neprašo paramos, pagalbos, užtarimo,
tik žuviškom akim paglosto dangų,
kur kartais pasirodo žvynuota planeta.

Ten lyja ašakom ir kaulais sninga,
valčių vargonais irklai groja,
tinklų bažnyčioj vėjo laikomas mišias
kartos naktis kaip “Tėve mūsų”.

Negrįžta tie, kurie bijojo oro ir vandens,
kurie mylėjo patys, bet nebuvo mylimi,
kuriems sugautos žuvys buvo tiktai žuvys,
o juk širdis kaip senas gluosnis surambėja.
2004.03.12 Šilutė

ATVIRAS LAIŠKAS DIEVUI

Kvepia pasakos vyšnių uogiene
ir močiučių skarelių trauka,
saulės aitvarą medy suvėlė
to išdykusio vėjo ranka.

Smėlio lūpomis žemė dainuoja,
skrenda paukščiai tolyn nuo žiemos,
slysta pieva jaunystei po kojom,
meilės giesmei nereikia kalbos.

Mūsų laikas dienoraštį rašo
už tave, už mane, už kitus,
kaip ant skriejančio žirgo Pegaso
jis sudaužo kai kam likimus.

O pabudus taip noris dainuoti
ir nubristi per molio upes,
jei šioj žemėj man nedavė proto,
tai man, DIEVE, nereikia tavęs.
2004-10-04 Šilutė

VAIZDUOTĖ

Šaltas lapas į vėjo keptuvę
pila lietų iš gatvės delnų,
kas į praeitį dabartį stumia
parklupdytas bemiegių naktų.

Tas nemato ženklų ir nežino,
kaip į prietemą plaukia laivai,
už suluošinto lauko beržyno
saulėj bręsta našlaičiai rugiai,

ir iš lupų į lūpas, į širdį
slenka sniego greičiu šypsena,
nupaišyk man ant popieriaus mirtį
su geltona kaip smėlis spalva.

Uvyniok savo žvilgsnį į dangų,
kur garuodamas verkia lietus,
sutrupėk kaip diena man ant rankų
ir suaudrink vaizduotės sapnus.
2004-10-06 Šilutė

NAKTIES KELIONĖ

Pasiklydę ir žadą praradę
šaukiam tylą, kaip svečią vilties,
iš tikėjimo liūdesį gavę
tartum virpesį kiškio širdies,
padabinom jį kadagio uogom
ir suvilgėm lietaus skaidrumu,
jeigu aklas esi net ant stogo
nematysi dangaus piešinių.
Kai girliandos paryškina kelią
ir per ašaras plaukia naktis,
neša vėjas į tolį skarelę,
o ją vejasi mano širdis,
taip bijodama jos nepavyti,
prasilenkti kažkur erdvėje
rankos mostas kaip vaiką išlydi,
jei sugrįši gal rasi mane,
tokį baikštų lyg beržo šakelę
ten, kur kovarniai suka lizdus
nors jauni, bet vidui jau pasenę
savo mąstymu daužom ledus.
2004-12-20 Šilutė

PELĖDA

Mano laimės paukštis – pelėda,
susitinkam nakties stotyje,
atlapoju jai džiūstančią sielą
ir stebiu dulkių šokį delne.

Tartum ratais po dangų važiuočiau
susirinkti jaunučių žvaigždžių,
tu paguosti manęs nebemoki,
neviliok rytmetinių gaidžių.

Mano laimės paukštis – pelėda,
Jos drėvė man ramybės sala,
ir dėl to nei trupučio negėda,
aš vienturtė pelėdos dukra.
1997 Šilutė

KODĖL?

Kodėl pasauly nebegimsta magelanai,
ištroškę gniuždančios aistros erdvės,
kaip stebuklingi Indijos fakyrai magai
iš jau išnykusios sinbadiškos šalies?

Gal šitoj žemėj viskas suskaičiuota
lyg panagių, lyg krašto debesies,
tartum siuvėjo drobė sudygsniuota,
gerai, kad adata nepasiekė širdies?

Matyt kolumbai prikalti prie kryžiaus,
o galilėjams sukrauti laužai,
sukrovęs mantą į paskutinį žygį
likimo broliui laišką parašai.

Lyg testamentą – nebylų palikimą,
su teoremom, aksiomom paslapčių,
granito plokštėse įamžintas likimas
prabyla posakiais išėjusių žvaigždžių.
1997 Šilutė

VAKARAS

Knygų puslapiais vakaras bėgo
lyg Čiurlionio paveikslų vėsa,
įtampos epogėjus atlėgo
šilumos karoliukais pražydo kakta.

Baigia kaktuso stiebas nudžiūti,
ar vertėjo gailėti vandens,
sienų raštai man primena liūtį
to nostalgiškai nuogo rudens.

Iš tų nuotraukų šypsenos slegia,
tie veidai kažkieno pavogti,
jau kai ko nebėra, o kitas pasenęs
laukia traukinio laiko stoty.

Antkapinės tvorelės, ar lopšio karkasas
sumirgės ant langų lietuje,
visą amžių pravaikščiojau basas
tam košmariškam savo laike.
1997 Šilutė

ŽVEJŲ MOTINOMS

Piratiškais delnais tą vakarą plekšnojau vėjui,
kuris rideno ant krantinės statines.
Tu nieko negirdėjai, nors aš ilgai kalbėjau
apie ties burlaiviais neskęstančias gėles.

Apie egzotišką delfinų meilės šokį
ir saulės raktą grimzdantį gilyn.
Tu toks bejėgis, tu nieko nebemoki,
dvejoji: vietoj pasilikt, ar eit tolyn.

Sutikt žuvis, žuvėdras išlydėti,
iškelt virš kelių prigėrusius tinklus,
ar verta tiek ilgai vienai kentėti
auginant jūrai nuosavus vaikus?
1997 Šilutė

LAIŠKAI

Per daug vienadienių karalių,
tik laiškų visada per mažai.
Jų karūnos ir pilys virš marių
Tau mojuoja stikliniais delnais.

Tvinsta upės, o požemių tiltai
nepajėgūs sujungti krantų,
kiek kainuoja pavasarį miltai,
ar užteks sugautų ešerių?

Baržos slenka kaip vėgėlės tyliai,
lyg žaltys samanų patale,
mes kovojame, taikomės, mylim,
nežinia tiktai ką, gal save?

Per daug vienadienių karalių,
tik laiškų visada per mažai...
1997 Šilutė

LAUŽO ELEKSYRAS

Pro praviras duris išbėgs šešėliai,
vienplaukiai, besiplaikstančiais skvernais,
svajonių ėriukus vabzdžiai sugėlė,
diena pasibaigė vidurnakčio laužais.

Čiauškėjo bulvės pelenų draugijoj,
po dūmus nardė išskruosta žuvis,
širdies skausmai vienatvėje atgyja,
pečius užkloja šalčio brolis drebulys.

Pakrančių pempės delčią suviliojo,
nuo karšto vyno gvazdikėlių apsvaigau
ir mintys ant juodų žirgų nujojo,
su savo atvaizdu akistatoj likau.

Skaičiavo laiką laikrodis iš smėlio,
abu supratom vienas kitą be kalbų,
kodėl išbėgo pro duris šešėliai,
šį vakarą man žvėriškai graudu.
1997 Šilutė
 
     
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.