Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 gruodžio18d. Nr. 24 (48)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Padėkime tiems, kurių nelanko Kalėdų Senelis  
 
Kalėdų išvakarėse Švėkšnos "Saulės" vidurinėje mokykloje vyko labdaros koncertas. Jį surengė šios mokyklos vienuoliktokai. Jo metu buvo renkamos piniginės aukos. Už jas akcijos rengėjai pirks dovanėles, kurios bus išdalintos tų šeimų mažamečiams vaikams, kurių tėveliai dėl įvairių priežasčių to negali padaryti savo mažiesiems.

Prieš dešimt metų namo parėjusi mokytojos Danguolės Jančiauskienės antros klasės dukra mamai papasakojo, kad klasėje yra mokinių, pas kuriuos niekada neateina Kalėdų Senelis. O žinodami, kaip tai smagu ir yra laukiama, jie labai nesmagiai jaučiasi. Tada D.Jančiauskienei ir kilo mintis kažką daryti, kad nei vienas Švėkšnos seniūnijos vaikas neliktų Kalėdų Senelio neaplankytas ir būtinai gautų dovanų. Taip ir kilo mintis rinkti aukas, už kurias turėjo būti įgyjamos nedidelės dovanėlės. Šiai minčiai pritarė mokyklos vadovybė. Pirmąjį labdaros koncertą ji surengė su savo auklėtiniais. Šią akciją parėmė ir visokeriopai padėjo Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, seniūnijos darbuotojai, vietos verslininkai ir gyventojai.

Praėjusį penktadienį suremontuotose ir pasikeitusiuose buvusiuose "Saulės" gimnazijos rūmuose ir įvyko dešimtasis jubiliejinis akcijos labdaros koncertas "Padėkime tiems, kurių nelanko Kalėdų Senelis". Šventę surengę vienuoliktos klasės mokiniai ne tik koncertavo, bet ir priminė, kaip šioji akcija vyko ankstesniais metais. Tai buvo iliustruota šias akcijas rengusių ir jau suaugusių žmonių.

Koncerto metu moksleiviai dėkojo ne tik aukojusiems, bet ir šią akciją padėjusiems surengti žmonėms, vietos bendruomenės atstovams. Jiems buvo įteiktos pačių padarytos širdys. Koncerto metu buvo pasiūlyta, kad dabar ją rengti galėtų ne viena klasė, bet visa mokykla. Tai jai leistų tapti brandesne ir visa apimančia akcija.

Vėliau už labdaros koncertą surinktas lėšas bus perkamos dovanėlės. Jas pirks ir mažiesiems seniūnijos gyventojams išvežios patys šių metų akcijos rengėjai. Padės seniūnijos darbuotojai, kurie ir patars, į kuriuos namus reikia belstis ir pradžiuginti mažąsias širdeles.
S.S.


                                 Dainuoja visa akciją rengusi klasė.
 
     
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.