Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 gruodžio18d. Nr. 24 (48)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Kalėdų eilėraščiai  
 

 

Marijus BUDRAITIS

 

Kalėdinis laukimas  

Aš paklydusio žvakė kreiva
mėnesienos gelsvoj plokštumoj,
kalno prieglaudoj žemės spalva
atsispindi šešėlio kaktoj. 

Iš romantiškų rogių naktis
Šieno glėbį ant sniego peties,
gal už posūkio blaškos lemtis
pasiruošusi stvert už peties. 

Ar stebuklų miražais tiki,
povestuvinėm vėjo kelionėm,
toj sušalusioj gruodžio pily
pasislėpusios eglės ieškojom. 

Ir tikėjom kaip tiki vaikai.
“Taip gražiai elegantiškai sninga.”
Jeigu lauki, galbūt, ir ateis,
nors ta laimė dažnai apgaulinga. 

Ryto laukimas
 

Gal einam mano broli kalėdoti

siaurais žvaigždių paženklintais keliais

kur papartynai eglių suvedžioti

mįslingai šaiposi po vasaros langais. 

 

Aš gersiu bruknių vyną, kol ant lūpų

nukris lašelis mėlyno dangaus

ir į rasotą žolę meiliai įsisukus

naktis nežinomom kryptim išplauks. 

 

Iš tūkstantojo vėjinio malūno

iškris kvietinių miltų debesis,

kaip mitologinis tautosakos siaubūnas

pačiups nendrinį stogą ir nuskris. 

 

Galėsim melstis kaip stačiatikiai vienuoliai

ir gersim vandenį šulinimis

ar mes jau gimstame, ar tampam pavyduoliais

ir pjudome praeivį šunimis. 

 

Gal einam namo, broli, kalėdoti

kol tebemiega kluonuose gaidžiai,

o gal prigulkime, ar šiaip sau pasvajokim

ir pasitikim rytą išdidžiai. 

 

Kalėdinė išpažintis

 

Savo lūpom plaukiu į tave

grimzta tyliai išniekinti metai,

sėdi kuršmarios oriai laive,

sugrąžink mano pažadą tetai,

kad kalėdom surasiu namus

ir uždegsiu vaikystės žvakutę

už paklydusius savo draugus

kelio vingy papuošiu eglutę!

Dar išgersiu piratiško romo

ir sušildysiu sielos ertmes,

man netrūksta nei gero, nei blogo,

kad pradėčiau skaičiuoti žvaigždes

ir bijot savo kūno šešėlio

taip, kaip bijo krantinė bangų,

smėlio seklumos laivą užliejo

aš kaip marių našlaitis brendu

į tą pūgą, kur slystančios rogės

veža mūsų svajonių sapnus

kam žibuoklės, kam bręstančios rožės

jau senai nebesu santūrus

ir galiu be drovumo sušukti

“ką jūs darot, juk taip negražu”

savo veidą prieš vėją atsukti

ir pašaukt savo priešą vardu. 

 

Kalnai

 

Prieš kiekvienas Kalėdas išeinu į kalnus

prie kūčių stalo palikdamas vaikus,

kokia riba tarp prabangos ir vargo,

tarp skriaudžiamo ir skriaudžiančio kitus.

Kiekvieną kartą valso šokiui

kviečiu aprūkusias, jau pagyvenusias žvaigždes

į renesansą, ar monotonišką baroką

tarpeklių muzika mane nuves.

Kaip menkavertę aprūdijusią monetą

su prezidentų, ar karalių atvaizdais,

debesyse nutapė vėjas moters siluetą,

keliaujantį kalėdiniais kalnais.

Prieš dvyliktą į gomurio laukymę

atskries taifūnas spirito banga,

o ašara, lyg mergina iš amžinų landynių,

praneš, jog baigės pertrauka ir prasidėjo pamoka,

kur trečdalį gyvenimo kartu su antramečiais

paliekamas kartoti papilkėjusių tiesų,

kodėl vieni kaip stygos, o kiti kuproti,

aš noriu kristi nuo kalėdinių kalnų. 

 

 

Birutė Gaigalienė

 

Tavo angelas

 

Mažoje mūsų žemėj

Laukimas šviesos,

Sapnuojas balti

Apšerkšniję berželiai.

Kas saugos tave

Nuo tamsos lig aušros,

Ar diena miglota

Lydės tavo kelią? 

 

Už tavo pečių

Balto sparno šešėlis,

Lyg kūdikio juokas,

Ar spindintis sniegas.

Šviesu širdyje,

Dangus mėlynas mėlynas,

Kaip vasaros rytą

Pabudus iš miego.  

 

Kai būna sunku,

Skaudžią ašarą braukia,

Tylia lopšine

Klosto miegantį vaiką.

Namų šilumon

Tavęs grįžtančio laukia,

Jis saugo ramybę

Ir bėgantį laiką. 

  

Visada Jis šalia,

Kaip didelio džiaugsmo laukimas.

Ant šventinio stalo

Eglutės šakelė...

Lyg sapnas,

Vaikystės dienų atminimas, -

Laiko rankoje angelas

Baltą plotkelę... 

 

Jis kelionėje šalia,

Jaukus tavo angelo sparno šešėlis,

Tavo sąžinė Jis

Ir geroji dvasia

Lyg vargonų giesmė,

Smilkalų debesėlis,

Paukščių tako

Sidabro šviesa.

 

***

 

Viešpatie,

būk su manim,

Kai širdyje sunku,

Būk šalia!

Paukščiu į Tavo raminančią

Šviesą skrendu,

Ten palaima!

Viešpatie, kaip metai

Greitai prabėga,

Rudenio auksą

Vėl uždengia sniegas,

Jau nežibės ryto rasos,

Tik žvaigždė šalta. 

 

Viešpatie,

būk su manim,

Kai širdyje giedra,

Būk šalia!

Renku kaip trupinius džiaugsmą

Iš Tavo delnų.

Būk šviesa!

Tu – mūsų tiltas

Į amžiną krantą,

Trumpa akimirka

Žemėj gyventi

Po tavo delnu, Kūrėjau,

Ir po saule.   

 

Viešpatie,

tėviškės duona

Maitinki juoda,

Būk šalia!

Dangiško ilgesio girdyk

Gaiviąja vėsa

Ir šviesa!

Tie duoti metai

Taip greitai prabėga,

Paukščių Take

Tartum priberta sniego,

Skubam

žvaigždėtu taku pas Tave.

 

 

Teresė LECIŪTĖ LORENČIENĖ

 

Laukiu Kalėdų

 

Laukiu Kalėdų,

Laukiu Dievulio.

Bėgsiu bažnyčion -

Ten rasiu jį gulint. 

 

Mažas Vaikelis

Guli ant šieno.

Laukia ateinant

Vaiko kiekvieno. 

 

Aš Jam giedosiu

Giesmę gražiausią,

Prie prakartėlės

Tyliai priklaupsiu.   

 
 

Eisime drauge pabūti

 

Mes sukrausim malkų stirtą,

Kad namie mums būtų šilta.

Sklinda krosnies šiluma.

Šypsosi gražiai mama... 

 

Sužibės žalia eglutė,

Eisime drauge pabūti,

Trauksim šiaudą kuo ilgiausią,

Minsim mįslę kuo sunkiausią. 

 

Nepamiršim ir vėlelių -

Joms paliksime ant stalo

Daug kūčiukų, daug gardžių, -

Te vaišinas lig gaidžių. 

 

Kai vidurnakis ateis,

Net ir žvėrys pasikeis.

Gyvuliai gražiai šnekės,

Vištos poterius kalbės. 

 

Būsime visi draugingi,

Jei draugingi - tai laimingi. 

 

 

Kalėdų metas

 

Trumpėjo, vis trumpėjo dienos.

Ir buvo ilgos, ilgos naktys.

Vilkai tik staugė mėnesienoj,

Drebėjo stirna baltakaktė. 

 

Advento metas ir laukimas...

Kada? Kada diena ilgės?

O pūgos staugia, šaltis spaudžia...

Ir nė vienos danguj žvaigždės. 

 

Galiausiai Kūčios ir Kalėdos,

Varpeliai aidi kiemuose.

Ir mūsų bėdos - jau ne bėdos,

Kai šventė mūsų namuose. 

 

 

Kalėdų maldelė

 

Prieš tūkstančius metų

Užgimęs

Tu pavergei širdis vaikų.

Tau savąją meilę,

Tau savo maldelę

Šiandieną, Jėzuli, skiriu. 

 

Uždegsiu žvakelę

Ant gyvojo medžio

Šnibždėsiu:

- Tave aš myliu.

Kai Tu su manim,

Dievulėli mielasis,

Aš viską, o viską

Galiu. 

 

 

Adventas

 

Pažvelk, vaikeli,

Medžiai kaip nurimę!..

Pamynę puošnų rūbą

Sau po kojom.

Kokia rimtis,

Koks įstabus gražumas

Advento naktį

Miglomis nuklostė.

Pažvelk. Ir įsileisk į savo širdį

Gražumą neregėtą.

Pakelk akis į dangų,

Kur aušrinė šviečia.

Adventas - tai laukimas,

Kad ir tavoj širdy kažkas užgirntų.

Jau laikas tau suvokti,

Kam žmonės

Žemėj šioj gyvena.

Jau laikas tau pajusti,

Kad nevalia į širdį įsileisti blogio,

Kad rankos tavo skirtos

Vargstančiam paremti,

Kad lūpos duotos

Žodžiui tik geram ištarti.

 

 

Audrius Šikšnius

 

Močiutės pamokymai

 

Dievo akies vyzdyje,

Būki pačiu mažiausiu.

Dangaus karalystėn tokiems

Kelias visų trumpiausias.

O tarp žmonių, vaikeliuk,

Ir dideliu būki, ir aukštu.

Pamiškėje matomu būk,

Mažus - ir miške išlaužo.

 

 

***

 

Suėjo

Visi kryželiai

Žmonių vedami

Į kalvą.

Kiekvienas

Po rūpestėlį

Atsinešė su savim.

Išaugo kalva

Į kalną,

Kiekvieno

Savaip iškentėtą,

Kiekvieno

Savaip minėtą

Kasdienėse maldose.

 

 

Dalia ŽIBAITIENĖ

 

Advento vainikas

 

Sako, reikia uždegti žvakes

ir po vieną

sudeginti reikia,

kol ateis valanda,

atsinešus sudegintą laiką,

kada žemė liepsnos

lyg žvaigždė

danguje pažadėta

virš juodos vienumos...

Reikia degint žvakes

kaip likimo tekėjimą lėtą,

kol neliks nė vienos, -

tik dangus virš galvos

vainikuotas.

Užsidekim žvakes -

jei laukimas ateinančio duotas.

  

 

Kalėdų žvaigždė

 

Tai Kalėdų žvaigždė

iš nutolusio skliauto,

atlydėjus per ūkanas tavąjį kelią,

iš vaikystės sapnų,

iš pasaulio sugriauto,

ten, kur vėjai

išdygusį blaško berželį. 

 

Tai Kalėdų žvaigždė,

kai ant baltojo stalo

tiesia staltiesę lino,

senelės išaustą,

paplotėlį prie lūpų

pašventintą kelia

ir rimties valandoj

nesugrįžtančių laukia... 

 

Ant bekraščio žvaigždyno

gelmės pasistojus,

pro neprakirstą mūre

įrėmintą langą -

tai Kalėdų žvaigždė

jau giliai įžiemojus

tau nematomą ištiesė ranką. 
 

 

Naujametė naktis

 

Atsisukusi šlapdriba drebia į veidą

iš pačios nevilties ir toliausių kraštų.

Lyg istorijos laiptais

pamažu nusileido

Naujametė Naktis -

(tylią raudą girdžiu).

Gal istorijos laiptais

mergaitė nubėgo?

(Neieškokim sinonimų -

žodžiai tušti).

Tau paliko tik tylų

barbenimą sniego

ir raudonas šviesas

pakelės pakrašty...

Tarsi neregio rankos -

į vidurnakčio tamsą -

atpažįsta dar buvusius

tavo pirštus.

Išdalintos jau dovanos,

laimė išsemta,

susigūžusi stovi ant vienišo plento

ir praūžiančius gaudo metus.


 


               Teresės Lorenčienės karpinys

 

 

 

 

 

 


Birutės Servienės karpinys.

     
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.