Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 kovo 28d. Nr. 6 (54)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Vydūno jubiliejus  
 
Šeštadienį, kovo 22 dieną, buvo minima Vydūno 140-ies metų gimimo sukaktis. Jis buvo pagerbtas prie kapo Bitėnų kapinaitėse. Kintuose, kur jis pradėjo savo mokytojo kelią, vyko Vydūno prisiminimo minėjimas.

Iš Vilniaus ir Kauno į Kintus vyko grupė vydūniečių, kurie norėjo pagerbti Mažosios Lietuvos dainių, tautos sielos gelmių žadintoją, filosofą ir kūrėją Vydūną. Pirmasis sustojimas įvyko Bitėnuose, į kurių kapinaites 1991 metų rudenį sugrįžo šios žemės sūnus. Prisiminti ir pagerbti Vydūną čia atėjo ne tik atvykėliai, bet Pagėgių savivaldybės vadovai, kultūros darbuotojai, vietos gyventojai. Vydūno draugijos pirmininkas Vacys Bagdonavičius tarė keletą žodžių, susirinkusieji prie kapo padėjo gėlių, sugiedojo vieną iš Vydūno mėgiamų ir jo sukurtų giesmių.

Pagrindinė Vydūno jubiliejinės sukakties minėjimo dalis vyko Kintuose, kur 1888-1892 metais mokytojavo Vydūnas. Šiandien čia yra Vydūno muziejus, kurio pirmoji ekspozicija buvo atidaryta dar 1988 metų gegužės 9 dieną, kuriant respublikinę Vydūno draugiją. Tada buvo atidengtas paminklinis akmuo ir pasodintas atminimo ąžuoliukas. Šiandien muziejus yra įsikūręs atstatytoje ir restauruotoje Kintų pradžios mokykloje, 2005 metais minėjusioje savo 300 metų jubiliejų. Čia yra įkurtas ir Kintų Vydūno kultūros centras, kuris glaudžia ne tik muziejų, bet ir Šilutės meno mokyklos Dailės ir Muzikos skyrius. Antrame aukšte yra galerija, kurioje veikė šio centro darbuotojų jubiliejui parengta Vydūno portretų su jo mintimis paroda. Čia ir įvyko jubiliejinis minėjimas.

Minėjimą pradėjo šio centro direktorė Rita Tarvydienė, kuri supažindino su parengta paroda, trumpai pristatė centrą ir neseniai pakartotinai Kintų Vydūno kultūros centro išleistą V.Bagdonavičiaus parengtą Vydūno biografiją, kuri jau tapo retenybe. Norinčiųjų pažinti filosofą yra nemažai. Po to žodis buvo suteiktas iš kelionės atvykusiems vydūniečiams. Pirmasis pradėjo aktorius Petras Venclovas, kažkada scenoje sukūręs vieną iš Vydūno dramos personažų. Atminčiai jis muziejui perdavė to meto fotografiją, kurioje yra labai panašus į jaunystės dienų Vydūną. P.Venclovas perskaitė Vydūno dramos ištrauką iš "Amžinojo keleivio". Renginį tęsė respublikinės Vydūno draugijos pirmininkas Vacys Bagdonavičius. Jis priminė šio kūrėjo ir filosofo, tautos žadintojo Vydūno vaidmenį krašto atgimime ir priminė jo darbų svarbą. Draugijos narys, kultūrologas Aleksandras Žarckus, kreipdamasis į minėjimo dalyvius, atkreipė dėmesį, kaip paprasčiau prisiminti Vydūno mintis. Jis pasiūlė perskaitytą Vydūno tekstą bandyti savais žodžiais atpasakoti. Dažnai keblumų kyla dėl tuometinių ir šiandien neįprastų Vydūno vartotų žodžių ir pasakymų. Suvokus jo mintį, labai nesunku ją perteikti šiuolaikine kalba. Žodis buvo suteiktas ir Vydūno brolio Jurgeno anūkei Britai Storost, kuri specialiai šioms iškilmėms atvyko iš Vokietijos. Ji sakė, kad giminės nevienareikšmiškai priima garsųjį giminaitį, tačiau ji juo nepaprastai domisi, kaip ir ta aplinka, kurioje Vydūnas išaugo. V.Bagdonavičius taip pat pristatė naujausią savo knygą "Spindulys semi begalinės šviesos", į kurią sudėjo paskutiniųjų metų darbus. Knygą su Vydūno tekstais pristatė ir vydūnietė Rima Palijanskaitė. Tarp pasisakymų Vydūno giesmes ir dainas dainavo Aušra Liutkutė ir Laura Stančikaitė bei Danielius Sadauskas. Minėjimo kulminacija buvo paminklinės lentos, žyminčios, kad šioje 1705 metais statytoje mokykloje gyveno Vydūnas, atidengimas. Panaši lenta buvo ir 1988 metais atidengto paminklo, tačiau ją nugvelbė metalo vagys. Šio minėjimo metu beveik tokia pati ji buvo atidengta ant buvusios mokyklos - Vydūno muziejaus pastato. Ją atidengė Vacys Bagdonavičius, Šilutės Vydūno klubo nariai Šarūnas Laužikas ir Saulius Sodonis, prieš 20 metų radę ir iš Talino parvežę Vydūno arfą.

Minėjimas baigėsi Kintų vidurinės mokyklos salėje, kur susirinkusiesiems naujausią albumą "Povandeninės kronikos" pristatė Aistė Smilgevičiūtė ir grupė "Skylė".


Paminklinę lentą atidengė vydūniečiai (iš kairės): Šarūnas Laužikas, Vacys Bagdonavičius ir Saulius Sodonis.


Brita Storost papasakojo apie jos giminės požiūrį į garsųjį giminaitį.


Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė pristato
naujai išleistą Vydūno biografiją.

 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.