Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 balandžio 22d. Nr. 8 (56)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Pradedama rengtis M.Jankui skirtai konferencijai  
 
Praėjusią savaitę Šilutėje lankėsi Vilniaus universiteto profesorius Domas Kaunas. Šio vizito tikslas - pasirengimas rudenį vyksiančiai tarptautinei konferencijai "Martynas Jankus: tarptautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai".

Šiais 2008 metais yra minimos Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, spaustuvininko Martyno Jankaus 150-osios gimimo metinės. Todėl per šiuos metus vyks ne vienas renginys, kurio metu bus analizuojamas M.Jankaus gyvenimas ir nuveikti darbai. Vienas iš tokių šiam jubiliejui skirtų renginių ir bus Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto tarptautinė knygotyros konferencija "Martynas Jankus: tarptautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai", kuri vyks Vilniuje, Šilutėje ir Pagėgiuose rugsėjo 25-27 dienomis.

Kaip sakė profesorius D.Kaunas, šioje konferencijoje bus skaitomi pranešimai ne tik apie Martyną Jankų bei jo veiklą, bet bus analizuojama to meto kultūrinė ir politinė Rytų Europos padėtis, kurioje ir formavosi nacionaliniai išsivadavimo judėjimai. Todėl ne viena tauta aplinkui taip pat turėjo savo martynus jankus, kurie prisidėjo prie savo tautų dvasios kėlimo ir įtakojo nacionalinio judėjimo pradžią savo šalyse bei tautose. Konferencijoje dalyvaus svečiai iš Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Estijos ir kitų kraštų. Jie ir pristatys savo šalių to meto kultūrinę aplinką. Pranešimus konvencijoje taip pat skaitys Šilutės bei Pagėgių muziejų ir bibliotekų darbuotojai, asmenys, besigilinantys į šio krašto praeitį.

         
 Profesorius D.Kaunas ir Šilutės F.Bajoraičio bibliotekos bibliografė Virginija Veiverienė, 
           kuri konferencijoje aptars M.Jankaus populiarinimą Šilutės krašte.

 
 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.