Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 gegužės 13d. Nr. 9 (57)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Seminare Lenkijoje pristatyti ir Šilutės krašto dvarai  
 
Balandžio 3 - 6 dienomis Lenkijoje, Olštyno vaivadijoje, vyko seminaras tema "Dvarai Baltijos jūros regione: jų paveldas ir ateitis tarp Vyslos ir Nemuno". Seminarą iniciavo ir surengė Academia Baltica iš Liuneburgo (Vokietija) ir visuomeninė organizacija iš Olštyno "Borussia" (Lenkija). Jame dalyvavo ir Šilutės kraštotyros draugijos nariai mokytoja Regina Meškauskienė ir istorikas Darius Barasa.

Ilgus šimtmečius dvarai buvo administraciniai, visuomeninio gyvenimo, taip pat žemės ūkio produkcijos centrai. Po 1945 metų dauguma jų buvusių Rytprūsių, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos dvarų tapo nereikalingi. Šiandien pamažu didėja susidomėjimas jais. Jie vėl pradeda atgauti buvusią reikšmę ir svarbą. Seminare ir buvo siekiama susipažinti su dabartine jų būkle buvusioje Rytų Prūsijos teritorijoje - dabartinėje Varmijoje ir Mozūrijoje, Kaliningrado srityje, o taip pat ir buvusiame Klaipėdos krašte.

Konferencijoje buvo aptarta Rytų Prūsijos dvarų architektūrinė raida nuo XVI a. iki pat antrojo pasaulinio karo, jų būklė Kaliningrado srityje. Buvo pripažinta, kad dvarai čia nyksta daug greičiau nei kitur. Taip pat aptarta kažkada savitą dvarų dalį sudariusių parkų būklė, kuri taip pat labai prasta. Regina Meškauskienė savo skaidrėmis iliustruotame pranešime papasakojo apie Šilutės kraštotyrininkų darbą renkant medžiagą apie dvarus Šilutės rajone ir Pagėgių savivaldybėje. D.Barasa supažindino su Šilutės miesto mecenatu Hugo Šojumi. Jis konferencijos dalyviams pristatė planus čia įkurti kultūrinį informacinį centrą bei supažindino su sunkumais, kuriuos tenka įveikti, siekiant visus sumanymus paversti realybe.

Trijų dienų seminaro dalyviai ne tik aptarinėjo problemas, bet ir susipažino su gražiai tvarkomais dvarais bei jų pritaikymo visuomenės poreikiams galimybėmis. Konferencija buvo įdomi ir naudinga visais atžvilgiais. Kraštotyros draugijos nariai ne tik daug sužinojo apie esamą dvarų būklę, bet ir užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Lenkijos muziejininkais iš Olštyno, visuomeninėmis organizacijomis iš Lenkinos ir Vokietijos.
 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.