Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 gegužės 13d. Nr. 9 (57)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Nuo medikių choro iki ansamblio "Vaivora"  
 
Saulius SODONIS,
Vilma JUODEIKYTĖ

Truputį daugiau kaip prieš 25-erius metus Šilutės ligoninės patalpose suskambo dainos garsai. Čia ėmė repetuoti ir koncertuoti kolektyvas, kuris netrukus tapo žinomas kaip Medicinos darbuotojų moterų choras. Nuo pat įsikūrimo kolektyvui vadovauja Meno mokyklos mokytoja Gražina Liaudanskienė.

Pradžia

Būsimo kolektyvo sukūrimo entuziastai: gydytoja Elena Kochanauskienė, medicinos sesuo J.Kazakevičienė ir, žinoma, tada Šilutės ligoninei vadovavęs šviesios atminties jos vyriausiasis gydytojas Stasys Alanta. Tai jis naujai besiburiančiam kolektyvui vadovauti ėmė šnekinti Muzikos mokyklos solfedžio mokytoją Gražiną Liaudanskienę. Jam tai pavyko - mokytoja, kiek pasvarsčiusi, sutiko, ir netrukus ligoninės salėje prasidėjo pirmosios repeticijos. Po keletos metų - ir pirmieji pasiekimai. 1986 m. Kaišiadoryse, respublikinėje medicinos darbuotojų meno saviveiklos apžiūroje, laimėta IV vieta. Dar po poros metų tokioje pat apžiūroje, Kelmėje - jau trečia vieta. Dainuojančios medikės nesitenkino tuo ir ėmė mokytis respublikinės dainų šventės repertuarą. Griežta vertinimo komisija pripažino, kad pasirengta gerai ir pakvietė į Vilnių. Taip nuo 1990 metų kolektyvas dalyvavo beveik visose dainų šventėse. Nedaug suklysime sakydami, kad tai - savotiška meninių kolektyvų olimpiada, kur kviečiami tik geriausieji.

Pasiekimų būta ir daugiau - aukšti įvertinimai Lietuvos vokalinių ansamblių "Sidabriniai balsai", "Šilų aidas". Konkursų nugalėtojos - tarptautinės sakralinės muzikos festivalio laureatės. O kur dar kelionės pas draugus į Vokietiją.

Nuo choro iki ansamblio

Žinoma, per dvidešimt penkerius gyvavimo metus nuėjo ne tik ilgą kūrybinį, bet ir žmogišką kelią. Per tą laiką keitėsi ne tik kolektyvo repertuaras, bet ir sudėtis. Šiandien iš kažkada pradėjusio 40 narių kolektyvo, dainuoja 14. Pagal reikalavimus tokios sudėties kolektyvas jau nelaikomas choru. Todėl prieš kurį laiką jis tapo moterų vokaliniu ansambliu, kuris prieš penkerius metus ėmė vadintis gražiu "Vaivoros" vardu. Nors dainuojančiųjų ir mažiau, tačiau čia tebedainuoja dar prieš 25-erius metus pradėjusios Irena Petraitienė, Eglė Petrošienė, Birutė Jurjonienė, Elena Pauparienė ir Onutė Pranaitienė. Nuo pat pirmųjų repeticijų kolektyvui akompanuoja Nijolė Bučienė.

Šiandien čia dainuoja ne tik medikės, bet ir kitos moterys, kurios myli dainą, kurioms smagu kartu dalytis bendrais kolektyvo rūpesčiais ir džiaugsmais. Nors nuo 2007 metų kolektyvas tapo Šilutės Kultūros ir pramogų centro dalimi, tačiau ir toliau jaučia labai jautrią ir nuoširdžią Šilutės ligoninės vadovų paramą. Taip buvo visados. Kolektyvą rėmė ir visokeriopai palaikė visi Šilutės ligoninės vadovai: S.Alanta, A.Petkus, A.Skikas, V.Giedrikienė, D.Steponkus. Čia ne tik iki šiol dažnai vyksta repeticijos, bet sulaukiama visa įmanoma pagalba.

Repertuaras

Per tuos metus dalyvauta ne viename koncerte. Daug dainų sudainuota, daug paruošta ir dar nemažai laukia ateityje. Tačiau šiandien repertuaras - sudėtinga problema. Vadovės G.Liaudanskienės vadovaujamas kolektyvas gali dainuoti keturiais balsais. Paprastai tokios dainos yra ne tik sudėtingos, bet ir jų yra reta. Kaip sakė vadovė, dažnai praverčia pažintys ir draugystė, kuri užsimezga įvairiuose seminaruose. Taip neseniai prasidėjo bendradarbiavimas su kompozitoriumi Artūru Noviku.

Kolektyvas yra parengęs ne vieną programą. Ypatingai džiaugiasi dainuojančios moterys, parengusios sakralinių dainų repertuarą. Su šiomis dainomis apvažiuotos beveik visos Šilutės krašto bažnyčios. Dažniausiai rengiami Gegužio giesmių vakarai bažnyčiose. "Vaivora" yra kviečiama į tarptautinį sakralinės muzikos festivalį Marijampolėje "Džiūgaukim... Aleliuja". Kaip pasakojo moterys, ten patiria ypatingą dvasios atgaivą.

Minėjimas

Šilutės kultūros ir pramogų centre gegužės 10 dieną įvyko šio kolektyvo jubiliejaus minėjimas. Pasveikinti ir pasidžiaugti kolektyvo ilgu kūrybiniu keliu ir dainuojamomis dainomis susirinko nemažai šilutiškių, bendradarbių, kolegų, svečių iš kitų miestų.

Šios šventės metu G.Liaudanskienė dovanojo suvenyrus ir kiekvienai skyrė žodžius apie dainą, kaip "Daina debesis sklaido, daina rūpesčius baido". Šio kolektyvo vadovei buvo sunku kalbėti, nes ji prisipažino, jog sunku patikėti, kad kartu su šiuo kolektyvu yra jau 25-erius metus. G.Liaudanskienė pasakojo: "Prisimenu, kai eidavau Šilutės miesto gatvėmis, žiūrėdavau į žmones ir galvodavau, ar jie gali dainuoti". Prisiminus šio choro pradžią vadovė buvo nustebusi, kad medicinos darbuotojai nori dainuoti, kad šis noras buvo toks stiprus, jog ji tikrai atsidūrė ligoninėje. Taip ji ir pradėjo dirbti, nors iš pradžių buvo sunku, bet vadovė jautė didžiulę garbę ir dar didesnę atsakomybę. G.Liaudanskienė džiaugiasi, kad jai pasisekė dirbti su šiais ligoninės žmonėmis, nes kolektyve visada buvo ir iki pat šiol yra tik geri žmonės, todėl po repeticijų visos kolektyvo moterys išeina atsipalaidavusios ir pailsėjusios, o tie 25-eri metai praskriejo kaip žydintys sodai.

Šiandien "Vaivoros" choro kolektyve dainuoja ne tik medicinos darbuotojai, prie jo veiklos prisijungė ir kitų specialybių moterys. Visoms šioms moterims daina yra pomėgis, su daina jos visada nori kiekvienam žmogui perteikti gerumą ir švelnumą.

Sveikinimų šiame renginyje netrūko, nes kartu su "Vaivoros" kolektyvu šia švente džiaugėsi ir sveikino Jurbarko "Verdenės" ir Šilutės "Mingės" choro kolektyvai. Visi šie kolektyvai palinkėjo ilgų kūrybinių metų, sveikatos, šypsenų, o taip pat nepamiršo ir padainuoti, nes visi į šį renginį atėjo susitikti su daina, kuri nuskambėjo, nuaidėjo laike. Taip pat ilgą sveikinimo kalbą pasakė ir prisiminimais apie šį kolektyvą dalinosi kunigas Zenonas Degutis. Jis sakė, jog "Vaivoros" kolektyvas niekad neatsisako padainuoti bažnyčioje ir padėkojo už dainas, kurios gražina visų žmonių gyvenimus. Po koncerto "Vaivoros" kolektyvą skubėjo pasveikinti artimieji, gerbėjai, Šilutės svečiai ir Savivaldybės atstovai.


Prieš jubiliejų...


Šventinė akimirka

 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.