Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 gruodžio 23d. Nr. 24 (72)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
Ir pasibaigė metai
 
Prieš jus paskutinis 2008 metų "Šilainės sodo" numeris. Tikriausiai pastebėjote, kaip greitai bėga metai. O mums jie lekia dar greičiau, nes ne tik gyvename savo gyvenimą, bet domimės ir Jūsiškiu. Todėl rengdami medžiagą publikavimui gyvename gerokai į priekį. Tai suteikia mūsų darbui savotiško grožio ir intrigos.

Šių metų 24 numeriuose aprašėme daugybę kūrybiškų ir įdomių asmenybių, dar daugiau įvykių, kuriuos įvardinome kaip „Kultūros ženklus“. Tai ramiai ir kantriai dirbantys žmonės, kurių veikla dažniausiai suteikia džiaugsmo bei pasitenkinimo visiems mums. Vertinti jų indėlį į mūsų gyvenimą reikėtų ir todėl, kad dažniausiai darbas kultūros srityje labai menkai materialiai įvertinamas. Tačiau būdami savo sričių profesionalai bei patriotai mūsų pasakojimų herojai kantriai ir pasiaukojančiai dirba.

Savo puslapiuose skelbėme ir nemažai kūrybos - tai, ką galime paskelbti popieriuje. Ne vienam tai buvo pirmieji vieši kūrybiniai pasirodymai. Džiaugiamės, kad skelbdami jų darbus „išprovokavome“ naujiems darbams.

Daug seniau nei "Šilainės sodas" einančiame krašto istorijai skirtame "Šilainės" puslapyje kalbėjome apie iki šiol neapšviestas ar mažai aprašytas Klaipėdos krašto bei visos Mažosios Lietuvos praeities puses. Ne vienas autorius papasakojo apie tai, ko ilgą laiką nežinojome ir net neįtarėme, kad yra labai įdomių dalykų. Galime pasidžiaugti, kad istorinės publikacijos "Šilainės" puslapiuose taip pat ne vieną autorių uždegė tolimesniems ieškojimams.

Iki šiol "Šilainės sodo" publikavimą rėmė Šilutės savivaldybė bei Spaudos, radijo ir televizijos fondas. Savivaldybė kol kas neskyrė finansavimo ateinantiems metams. Neaišku, kaip bus ir su minėtu respublikiniu fondu. Tačiau noras ir toliau tęsti pradėtus darbas niekur nedingo. Todėl labai tikimės susitikti ir ateinančiais metais. To linkime ir Jums, ir sau, nes žinome, kad esame laukiami ir skaitomi.
 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.