Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 sausio 14d. Nr. 1 (73)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
Šilutės gražinimo draugijos nariai aptarė darbus
 
Saulius SODONIS

Vos prieš metus atsikūrusios tarpukaryje veikusios Šilutės gražinimo draugijos nariai pasidžiaugė didžiausiu savo atliktu darbu. Tai Šilutės senųjų kapinių koplytėlės remontas, kuris tęsėsi beveik 18 metų. Tik ėmęsi aktyviai šio darbo draugijos nariai susitarė su Savivaldybe, kuris rado lėšų šio nedidelio stogo kapitaliniam remontui. Be šio darbo per metus nuveikta ne taip jau mažai.

Draugijos kūrėjai

Pradžią davė kažkieno pasakyti žodžiai, kad kas jau ne kas, o šilutiškiai patys turi imtis darbų, užuot kritikavę valdžią. Taip 2007 metų pabaigoje į kvietimą burtis draugėn ir pradėti patiems tvarkyti miestą atsiliepė ne taip jau mažai žmonių. Tai Orestas Lidžius, Anatolijus Žibaitis, Aldona Petrošienė, Rimantas Jaruškevičius, Edvardas Jurjonas, Regina Meškauskienė, Liuda Burzdžiuvienė, Kristina Toleikienė bei Saulius Sodonis. Susitarus šiems žmonės buvo atkurta tarpukariu gyvavusi Šilutės gražinimo draugija. Vėliau šios draugijos nariais tapo Egidijus Vidrinskas, Roza Šikšnienė bei Darius Barasa. Čia derėtų pastebėti, kad draugija nėra kokia nors uždara organizacija, į kurią norint įstoti reikia leidimų. Tiesiog reikia susirasti kurį nors vieną šio būrelio narį ir įsijungti į draugijos veiką.

Pirmi darbai

Pirmas darbas tapo senųjų miesto kapinių globa bei tvarkymas. Ir, žinoma, jau minėto stogo remontas. Pirmas realus darbas buvo pavasarinė talka, kai pasikvietę miestiečius į pagalbą draugijos nariai ėmėsi gabenti iš čia šiukšles, šalinti menkaverčius medžius ir krūmus. Tokių talkų buvo surengta keletas. Miestiečiai turėjo pastebėti, kad šią vasarą, važiuojant keliu pro šias kapines, vaizdas buvo daug geresnis.

Vėliau jau ne kartą buvo rengiamos įvairios talkos, kuriose, deja, miestiečiai kažkodėl gausiai nenorėjo dalyvauti. Tačiau patys draugijos nariai plušėjo iš peties. Kita įsimintina talka buvo Šyšos upės pylimo prie Savivaldybės šienavimas likus savaitei iki miesto šventės.

"Užstalinis" darbas

Tačiau daugiausia draugijos nariai nuveikė dirbdami kol kas dar ne taip matomus darbus. Tai įvairių pasiūlymų valdžios atstovams teikimas bei gilinamasi į įvairius projektus. Reikia pasidžiaugti, kad valdžios olimpe atsirado pakankamai nuoširdžių darbuotojų, kurių pagalba pavyksta nemažai padaryti. Visų pirma tai pasakytina apie Šilutės seniūno pavaduotoją Algirdą Ivanauską, Savivaldybės vyriausiąjį architektą Viktorą Bičkauską, Kultūros skyriaus vedėją Vilmą Griškevičienę. Didelis Šilutės patriotas yra Savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Laužikas. Padeda ir kiti darbuotojai.

Vienas iš įdomesnių ir vaisingesnių susitikimų vyko balandžio 18 dieną. Tada architektas E.Vidrinskas pateikė keletą pasiūlymų, kaip apželdinti visada buvusį žalią miestą gėlėmis. Ypač įspūdingai buvo parengtas skvero tarp Šilutės muziejaus ir Kredito unijos apželdinimo projektas. Buvo ir daugiau siūlymų, kurie rudens pradžioje "tapo kūnu". Tai takų dvaro kapinėse už Šilutės halės sutvarkymas. Šiandien miestiečiai jau vaikšto išgrįstais takais.

Vėliau buvo tariamasi, kaip sutvarkyti skverą su fontanu Tilžės gatvėje. Tada buvo kreiptasi ir į miesto gyventojus, tačiau laiku pasiūlymų nesulaukta. O Šilutės 500 metų jubiliejui būtų galima ne vieną apleistą miesto vietą sutvarkyti.

Vėl norėtųsi pasitarti

Netrukus Šilutės gražinimo draugijos nariai vėl kreipsis į miestiečius ir labai tikisi, kad sulauks pasiūlymų. Kalba eina apie daugelį tuščių erdvių, kuriose galėtų atsirasti želdiniai, vaikų žaidimo aikštelės ar kitokie dalykai. Miestiečiai jau galėtų galvoti ir siūlyti. Jos visada bus priimamos Šilutės muziejuje.

Pagrindinis darbas

Pagrindinis metų darbas buvo jau minėtos koplytėlės sutvarkymas. Remontą visokiais būdais inicijavo šilutiškių draugai bei partneriai iš Vokietijos. Valdžia visados žadėdavo, tačiau likdavo kaip buvę. Aktyviai ėmus veikti šiai draugijai pagaliau viskas pajudėjo iš vietos ir metų gale pasirodė rezultatas - naujas stogas, kuris nedarkys miesto ir neleis pastatui griūti. Pastatą iš esmė į skolą apsiėmė remontuoti UAB "Tima", kuri visus numatytus darbus atliko laiku. Šį darbą, kurį inicijavo vokiečiai, pagaliau pavyko padaryti patiems miestiečiams, susibūrusiems į draugiją.


            Pirmoji draugijos surengta talka Šilutės senosiose kapinėse.


                                                   Po talkos...


       Šilutės gražinimo draugijos narys Egidijus Vidrinskas pasiūlė, kaip sutvarkyti
       sutvarkyti ir apželdinti teritoriją tarp muziejaus ir Kredito unijos. 


   Prie koplyčios Europos paveldo dieną buvo pakabintas informacinis stendas apie 
   kapines. Susirinkusiems miestiečiams buvo papasakota apie kapines. 

 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.