Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 balandžio 7d. Nr. 7 (79)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
Buvusios Macikų koncentracijos stovyklos įamžinimo koncepcija
 
Vilma JUODEIKYTĖ

Macikų gyvenvietėje šiandien tebėra čia kažkada buvusios koncentracijos stovyklos karceris bei jos kapinės. Šilutės rajono savivaldybėje buvo pristatyta Macikų koncentracijos stovyklos vietos ir kapų teritorijos tvarkymo bei vystymo koncepcija. Įgyvendinus šį projektą čia apsilankiusieji galėtų pajusti buvusios koncentracijos stovyklos dvasią. Projektas padarytas, planai dideli ir kilnūs, belieka tik laukti, kol visa tai galėsime pamatyti savo akimis ne ekspozicijų stende, bet realiame vaizde.

Šios vietos sutvarkymo viziją pristatęs Vilniaus architektų įmonės "Processoffice" architektas Romas Kilšiauskas pasakojo, jog pagrindinis šio projekto uždavinys yra suformuoti traukos centrą - "kraštovaizdžio parką", o įrengus takus palei Šyšos upę, ateityje sudaryti vientisą rekreacinį-istorinį ansamblį su H.Zudermano dvaru, kurio dėka lankytojai būtų supažindinti su išlikusiais paveldo objektais.

R.Kilšauskas sakė, jog Macikų koncentracijos stovyklos projektą norėjosi suprojektuoti taip, jog šis būtų "gyvas", todėl architekta stengėsi įamžinti koncentracijos stovykloje gyvenusių žmonių prisiminimus. Tai pabrėžtų to meto čia vyravusią atmosferą. Visa tai turėtų pajusti dabartiniai šių vietų lankytojai ir įvertinti laisvės kainą.

Projekto darbų eigoje pirmiausia planuojami karcerio ir kapinių tvarkymo darbai. Vėliau numatoma pastatyti Graudų sieną. Ji atitvertų erdves ir sukurtų atskirties jausmą, kurį juto čia kalinami žmonės. Erdvė aplink karcerio pastatą pertvarkyta į skverą, kurio plokštuma užpilta grubia skalda, paliekant augti jaunus medžius. Kapinėse esantys paminklai būtų sutvarkyti, praretinti medžiai. Nustačius tikslias kapinių ribas, kapinės aptveriamos, sutvirtinamas Šyšos krantas. Karcerio pastate būtų Šilutės muziejaus koncentracijos stovyklos istorijos ekspozicija.

Upės pakrantėje turėtų būti iškertami krūmynai, po ąžuolais ir palei upę įrengiami suolai poilsiui. Miške, palei Šyšą, siūloma įrengti pasivaikščiojimo taką iki H.Zudermano dvaro. Už ąžuolyno, ties karceriu, siūloma įrengti poilsio ir sporto aikšteles Macikų gyventojams.

Planuojama, kad visa tai būtų galima įgyvendinti per trejetą metų, nors yra labai pageidaujama, kad tai būtų atlikta kuo greičiau. Viso projekto vertė - apie 2 milijonus litų.

Savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė džiaugėsi, jog šiam projektui dalį lėšų skirs ir užsienio reikalų ministerija. Prieš kelis metus apsilankęs buvęs užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas paskatino imtis šių darbų ir sutvarkyti istoriškai bei kultūriškai svarbius mūsų krašto objektus.
 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.