Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 birželio 9d. Nr. 11 (83)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
Vasarą pradedam pasikeitę
 
Kiek daugiau nei prieš šešerius metus, 2003 metų gegužės 6 dieną, pasirodė pirmasis "Šilainės" numeris. Tai buvo bendras "Šilokarčemos" ir Šilutės kraštotyros draugijos projektas. Jis buvo skirtas istoriniams šito krašto įvykiams nušviesti, parodyti krašto gyvenimą, nes Mažosios Lietuvos istorija neturėjo savo Šapokos. Todėl ištisi istorijos puslapiai dar laukė savo laiko, kada bus aprašyti bei pateikti visuomenei. Ne vienas praeities įvykis buvo, be jokios abejonės ir yra, savaip traktuojamas ar interpretuojamas. Todėl pamažu, žingsnelis po žingsnelio "Šilainėje" pabandėme daugybės autorių pagalba aprašyti įvairias šio krašto praeities puses. Tą ir darome bei ketiname daryti ateityje.

Nuo 2006 metų sausio mėnesio "Šilainė" išaugo į "Šilainės sodo" kultūros priedą su keturiais puslapiais. Kaip ir seniau vieną jų užėmė krašto praeičiai skirta "Šilainė". Siekiant išlaikyti jo pirmapradį sumanymą, išliko ir senoji numeracija. Kartais ji dėl įvairiausių priežasčių susimaišydavo. Šiam numeriui parengėme 138 numerį. Kituose "Šilainės sodo" puslapiuose ėmėme pristatinėti įvairius kūrybai atsidavusius žmones. Beveik visada šalia būdavo pateikiama ir jų kūrybos nuotraukų ar ištraukų. Taip radosi savotiška krašto galerija menams atsidavusiems žmonėms. Džiugu, kad ne vienam publikavimas "Šilainės sodo" puslapiuose buvo didelis postūmis sukti dar platesnių kūrybinių ieškojimų keliu. Ne vienas kūrėjas vėliau išleido savo atskiras knygutes, kurių ištakos buvo iš "Šilainės sodo".

2007 metais "Šilainės sodas" išėjo į internetinę erdvę. Visų pirma tai leido tapti labiau žinomiems ir pastebimiems. Per keletą metų internetinių lankytojų skaičius pasiekė daugiau kaip keturis tūkstančius per mėnesį. Džiugu (kaip rodo lankytojų statistika), kad esame skaitomi ne tik čia, Lietuvoje, tačiau sulaukiame ir skaitytojų iš užsienio. Apie 15 procentų lankytojų yra iš JAV. Žinomi ir lankomi esame iš Vokietijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos bei iš kitur.

Didelis interneto pliusas - neberiekia taikytis prie labai ribotos laikraščio apimties. Medžiagos galima pateikti daugiau ir įvairesnės. Todėl norintieji sužinoti plačiau turėtų mūsų ieškoti interneto svetainėje www.silaine.lt.

Nuo 2009 metų birželio pradžios vėl posūkis. Nuo jo kultūrinis laikraščio "Šilokarčema" "Šilainės sodo" priedas išskaidomas po viso mėnesio antradienio numerius. Iš esmės jo apimtis nesumažės, tačiau pasklis po viso mėnesio puslapius. Dabar kiekviename laikraščio antradienio numeryje bus tik du mūsų puslapiai. Internetinis variantas liks toks pat. Jis kaip ir iki šiol pasirodys du kartus per mėnesį. Ir toks, koks buvo sumanytas. Šituos žingsnius verčia daryti pasikeitusi ir nepalanki kultūrai ekonominė situacija. Tačiau ir toliau su jumis bendrausime, stengsimės pastebėti kultūros ženklus bei aprašyti juos.

S.Sodonis,
"Šilainės sodo" sudarytojas ir redaktorius
 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.