Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 rugpjūčio 25d. Nr. 16 (88)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 

K.Donelaičiui

 

 

Birutė Lengvinienė

 

"Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą"...

...Dievulėliau, kaip viskas sudėta į vietą!

Ir kiek daug vargo žmogui patarti norėta!

Ir kaip eita per varganą bruką,

per neperregimą laiko rūką...

Kas palaikė, kas davė stiprybės,

Kas zomatais paženklintą ribą

Užu būrių lūšnelių nukėlei,

Joms primindamas vėlei ir vėlei:

Kad įmanoma viską ištverti,

Kad net vabalas turi vertę,

Kad tik darbas išaukština žmogų,

Kad blogasis nėra jau toks blogas...

Kad nereikia nuo Dievo nutolti,

Kad praeina ir vargas, ir šaltis...

... Kad įmanoma viską ištverti:

Tik privalom tikėti! Ir vargti! ...

Širdimi su vargu susiliejai.

Kaip, GERASIS ŽMOGAU, tiek galėjai?

 
 

 

 
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.