Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 rugpjūčio 25d. Nr. 16 (88)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
Baltijos ir Švėkšnos kelias
 
Saulius SODONIS

Sekmadienį Švėkšnoje buvo prisimintas prieš dvidešimt metų vykęs visą pasaulį nustebinęs Baltijos kelias. Tai progai pažymėti vyko iškilmingos pamaldos Šv. Jokūbo bažnyčioje. Po jų viloje "Genovefa" vyko kito - "Švėkšnos kelio" pristatymas. Čia buvo atidaryta ir pristatyta akvarelisto, tapytojo Osvaldo Jablonskio akvarelių paroda. Ir ne tik atidaryta, bet ir labai gražiai susieta su šiuo miesteliu, taip pratęsiant Baltijos kelio temą.

Darbai nuo Medvėgalio

Ši paroda į Švėkšną atkeliavo iš prie Medvėgalio piliakalnio esančio Karužiškės kaimo (Šilalės rajonas). Čia tėviškę susigrąžino ir jaukius namus kuriasi Snieguolė Akstinienė su vyru Donatu. Jie geri grafienės Felicijos Pliaterienės pažįstami. Mokytojai Onai Norkutei tarpininkaujant jie sutiko, kad O.Jablonskio akvarelės būtų pristatytos Švėkšnos bendruomenei. Už kelių savaičių čia eksponuojami darbai keliaus į Varniuose esantį Žemaičių vyskupystės muziejų.

Nuostabi parodos aplinka

Lankytis grafienės F.Pliaterienės rūpesčiu naujai restauruotoje pagrindinėje salėje yra labai jauku. O jei čia vyksta kokie nors renginiai - iš vis nepaprastai malonu. Tokios aplinkos gali pavydėti ne tik šalia esanti Šilutė, bet ir daugelio didesnių miestų žmonės. Šiais metais šią salę papuošė didžiulis ir nepaprastai iškilmingas didelis sietynas.
Visa aplinka nuteikia labai romantiškai ir pakiliai. Gal todėl niekam nekilo ir mintis, kodėl atidaromos parodos darbai išdėlioti tiesiog ant kėdžių. Visa tai neturėjo didelės reikšmės čia vykusiam pristatymui bei tvyrojusiai tuo metu nuotaikai.

Ir nuotaika

Kažin ar vėliau čia užsukęs pajus tą iškilmingą nuotaiką, kuri buvo atidarant šią parodą. Labai subtiliose akvarelėse žymių Lietuvos kultūros veikėjų tėviškės ar darbo vietos. Tačiau tik čia atidarymo metu buvę žmonės sužinojo, kad beveik vienu ar kitu požiūriu visų šių veikėjų yra aiškios sąsajos su Švėkšna. Ir iš vis ko gero ne vienam parodos rengėjui reikėtų pasimokyti surasti ryšius su pateikiamais darbais. Tai ne tik papildoma informacija, bet ir dvasinis ryšys su kūrėju ar mintimis. Ir, žinoma, nuostabi nuotaika.

Švėkšnos kelias

Šioje parodoje buvo eksponuojama penkiolika O.Jablonskio darbų. Ir beveik visi jie vienaip ar kitaip yra susiję su Švėkšna, grafais Pliateriais ar yra ir kitų, gal ir mažesnių, tačiau labai šiltų sąsajų. Tai susirinkusiems ir papasakojo šios parodos sumanytoja ir rengėja O.Norkutė.


Pirmas parodos darbas buvo bažnyčios, kur kunigavo (vėliau ir buvo palaidotas) Martynas Mažvydas, akvarelinis atvaizdas. Tai menamas vaizdas, nes dabar tik dalis šio pastato yra išlikę. Paveiksle pavaizduotas didingas statinys. Sąsaja su Švėkšna labai aiški - anot kalbininko, akademiko Zigmo Zinkevičiaus, sprendžiant pagal M.Mažvydo kalbos ypatybes, jis galėjo būti kilęs iš gretimų apylinkių. Priekuliškė rašytoja Edita Barauskienė buvo konkretesnė - savo romane "Žodi, nekrisk ant akmens" lietuvių raštijos pradininką ji kildina tiesiog nuo Švėkšnos.

Su "Tautiškos giesmės" autoriumi Vincu Kudirka kartu mokėsi gilų kultūrinį ir dvasinį pėdsaką čia palikęs vietos gydytojas, aušrininkas ir varpininkas, telkęs vietos knygnešius, Juozapas Rugys. Viename iš parodos darbų galima pamatyti nutapytą jo gimtinę Paežerių kaime Vilkaviškio rajone.

Su Kristijono Donelaičio Tolminkiemyje esančia bažnyčia ir sąsajas su Švėkšna O.Norkutė rado vietos poetės Birutės Lengvinienės kūryboje. Ji pati ir perskaitė jam skirtą eilėraštį. Parodos rengėjams talkino ir moksleivės Akvilė Paldauskaitė bei Ieva Daučytė, kurios skaitė šilutiškio Mintaro Smelevičiaus, Dalios Žibaitienės, Bernadro Brazdžionio bei Adomo Mickevičiaus eiles, kurie vienaip ar kitaip siejasi su čia eksponuojamomis akvarelėmis.

Ir tik su vos keliais čia demonstruotais O.Jablonskio darbais parodos rengėjams nepavyko rasti sąsajų su Švėkšna.

Pabaigoje vietos dailininkas Vytautas Bliūdžius trumpai pristatė akvarelės techniką. Jis pastebėjo, kad iki 19 a. akvarelė buvo naudojama kaip eskizų medžiaga. Ir tik vėliau buvo suprasta, kad tai nepaprastai subtilus piešimo būdas. Jam dailininkas turi būti pasiruošęs labai atidžiai, nes nupiešto darbo pataisyti vėliau jau beveik neįmanoma.

Su parodos atidarymu sveikino čia dalyvavusios E.Barauskienė ir D.Žibaitienė. Sveikinimo ir padėkos žodį tarė Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis.


Renginio nuotaiką padėjo sukurti vietos moksleivės (iš kairės): Akvilė Paldauskaitė ir Ieva Daučytė.


Publika klausėsi susidomėjusi ir susikaupusi.

                  
                        O.Jablonskio darbas skirtas M.Mažvydui - Ragainė.


Adomo Mickevičiaus namas Vilniuje.


Tolminkiemis.


V.Krėvės tėviškė.  

 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.