Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 spalio 20d. Nr. 20 (92)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 

"Literatūrinis ruduo 2009" džiugino naujausia kraštiečių kūryba

 

 

Saulius SODONIS

 

Antrą spalio mėnesio savaitgalį po visą Šilutės rajoną pasklidęs Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos surengtas literatūrinis ruduo "Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį..." atnešė nedidelių džiaugsmo valandėlių meninio žodžio mėgėjams. O laureate paskelbtas Dainoros Pociūtės-Abukevičienės mokslinis literatūrinis darbas -studija apie Abraomą Kulvietį ir Mykolą Radvilą Rudąjį  "Maištininkų katedros" atskleidė naują šio krašto - Mažosios Lietuvos tyrinėtojos vardą. 

 

Naujas vardas

 

Iki šiol beveik rankos pirštų užteko išvardinti Mažosios Lietuvos ar kiek plačiau Rytprūsių istorijos tyrinėtojus. Daugiau buvo tyrinėjama (o gal tik žinoma) ne taip tolima XIX-XX a. šio krašto istorija. Tad nauja ir iki šiol bent jau plačiuosiuose visuomenės sluoksniuose mažai girdėta Dainoros Pociūtės-Abukevičienės pavardė įsiveržė į šį būrį su galingu ir kapitaliniu darbu apie žymiai ankstyvesnius laikus, kada po pasaulį ėmė sklisti reformacija. Ir kuri palankią dirvą rado greta Lietuvos - Prūsijoje. Tai labai reikalingas darbas, nes susistemintų žinių apie to meto praeitį, prie to prisidėjusius žmones plačiai prieinama beveik nebuvo.

 

Penktadienį Šilutės F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykęs susitikimas su autore ir jos knygos pristatymas parodė, kad tai labai miela ir šilta mokslininkė, kuri labai nuoširdžiai įsigilinusi į tyrinėjamą laikotarpį - reformaciją. O naujam visuomenės keliui atvėrusius žmones A.Kulvietį ir M.Radvilą Rudąjį D.Pociūtė-Abukevičienė gali kalbėti labai ilgai ir su didžiausia meile. Apie jautrią autorės prigimtį kalbėjo jos buvusi lietuvių kalbos mokytoja Rima Andriekutė-Razmienė iš tuometinės IV vidurinės mokyklos. Perskaitydama kažkada rašytą Dainoros eilėraštį atskleidė poetišką kultūros istorikės žodį. Ją taip pat sveikino ir Liaučių mokyklos mokytojos, kur prasidėjo būsimos mokslininkės pažinimo kelias.

 

Studija apie reformacijos kūrėjus

 

"Katedra - vieta, kur visi gali sakyti savo tiesas", - taip pradėdama pristatyti savo studiją sakė D.Pociūtė-Abukevičienė. Todėl ji ir pavadino savo darbą taip, nes aprašo du žymius ir stiprius XVI a. Lietuvos vyrus. Neilgoje, bet vaizdžioje savo kalboje trumpai pristatė pirmosios vidurinės mokyklos Vilniuje steigėją, reformacijos šalininką Abraomą Kulvietį ir Lietuvos didiką Mykolą Radvilą Rudąjį. Autorė sakė, kad šie vyrai buvo to meto Lietuvoje vieni iš labiausiai išsilavinusių žmonių. Suprasdami, kad visa Europa jau pribrendusi naujam požiūriui arba teisingiau grįžimui prie pirmapradės krikščionybės sampratos, dėjo pastangas, kad ji rastų vietą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Nors tam buvo neblogos sąlygos, tačiau teko susidurti su nemenku pasipriešinimu ir iš bažnyčios, ir iš oficialios to meto LDK valdžios pusės. Kaip tai vyko ir atskleidžiama šioje studijoje.

 
             

Ji pasakojo, kaip norėdama geriau įsigilinti į šių žmonių gyvenimą ir poelgius, lankėsi daugumoje vietų, kur buvo, mokėsi ar dirbo šie žmonės. Suprasdama, kad istoriniai veikalai dažnai įdomūs tik mokslo visuomenei, ji savo darbą parašė kaip literatūros kūrinį, kad jis būtų įdomus platesniam skaitytojų būriui. Šio kūrinio ištraukas susirinkusiems skaitė Mintaras Smelevičius, taip kurdamas jaukią ir žingeidžią atmosferą. Bendrą susitikimo nuotaiką taip pat kūrė mišrus vokalinis ansamblis "Mingė", vadovaujamas Reginos Jokubaitytės.

 

Savo įspūdžiais dalinosi ir susitikimo bibliotekoje dalyviai, komentuodami ar pabrėždami išskirtines ar patikusias studijos dalis.  

 

Gaila, bet daugumas "Maištininkų katedros" studijos pristatymo ir pažinties su autore dalyvių buvo į pavakarę iš susitikimų su skaitytojais ir bibliotekos skyrių grįžę literatūrinio rudens dalyviai. Visuomenė prarado nemažai.

 

Studijos "Maištininkų katedros" pristatymo metu. Kalba jos autorė D.Pociūtė-Abukevičienė. Ištraukas skaitė mokytojas M.Smelevičius, o pristatymą vedė bibliotekininkė Virginija Veiverienė.

 
 

 

 
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.