Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 lapkričio 10d. Nr. 21 (93)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
Augalų rinkinys atskleis naujas paslaptis
 
Saulius SODONIS

Šilutės muziejus sulaukė netikėto talkininko. Klaipėdos universiteto doktorantas, gamtininkas ir kraštotyrininkas Egidijus Bacevičius pasisiūlė sutvarkyti Hugo Šojaus (Hugo Scheu) botaninį augalų rinkinį. Tai didelė paspirtis muziejui, nes iki šiol šita Šilutės muziejaus rinkinio dalis niekados nebuvo rimtai peržiūrėta ir sutvarkyta laikantis šiuolaikinių muziejinių reikalavimų.

Tai labai didelė ir pagalba, ir paspirtis Šilutės muziejui, nes tai augalų rinkinys, kurį Šilutės dvaro savininkas rinko, kaip manoma 1887-1909 metais, yra labai specifinė muziejaus kolekcijos dalis. Ją paržiūrėti ir sutvarkyti galėtų tik gerai botaniką išmanantis žmogus. Tačiau to dažnas botanikas imtis nesiryžtų, nes tai specifinis istorinis palikimas, kurį reikia išmanyti. Vargiai ar to darbo imtųsi istorikas, nes jam trūktų biologijos žinių, lotynų kalbos išmanymo. E.Bacevičius yra profesionalus gamtininkas, baigęs Vilniaus universitetą. Nesvetimos jam ir istorinės žinios, nes jau ne vienerius metus greta savo pagrindinio darbo Klaipėdos Žuvininkystės tyrimų laboratorijoje savo laisvalaikį skiria Mažosios Lietuvos istorijos studijoms. Šiais darbais jis tapo pripažintas ir pakviestas rengti straipsnius į baigiamą rengti Mažosios Lietuvos enciklopedijos ketvirtą tomą.

Pats E.Bacevičius labai džiaugiasi galimybe prisiliesti prie H.Šojaus palikimo. Jis jau kurį laiką tyrinėja istorinius ir vardinius šio krašto medžius ir augalus. Šios temos paieškos jį atvedė ne į vieną buvusį šio krašto dvarą, kurių dažnas turėjo didesnį ar mažesnį parką, savitų medžių ir augalų. Taip jam teko plačiau pažinti H.Šojų, kuris būdamas agronomas pagal išsilavinimą, nemažai dėmesio skyrė parkų kūrimui. Gilinamasis į šią sritį ir paskatino jį susidomėti garsiojo šilutiškio augalų rinkiniu. O pamatęs, kad tai visiškai nesutvarkyta, savo atostogų metu ir pasisiūlė Šilutės muziejui į talką.

Šiuo metu tvarkymo darbai tik įpusėjo. Tačiau jau dabar galima pasakyti ir pamatyti labai įdomių dalykų. E.Bacevičius džiaugiasi labai puikiai išsilaikiusiu ir mus pasiekusiu rinkiniu. Jis atkreipė dėmesį, kad šis rinkinys gali būti įdomus ir kaip pavyzdys likusio Karaliaučiaus universiteto darbų. Be jokios abejonės, kaip mano E.Bacevičius, H.Šojus tvarkė savo rinkinį remdamasis šio universiteto rekomendacijomis. Šiandien šio universiteto nebėra - jis buvo sunaikintas baigiantis Antrajam pasauliniam karui. Tačiau žiūrint šį rinkinį galima suprasti ir metodiką, kuri buvo būdinga šiai mokslo įstaigai.

Kiek augalų yra surinkęs H.Šojus, kol kas dar pasakyti negalima - tai paaiškės baigus tvarkymo darbus. Šiuo metu prie herbariumo esančiose kortelėse yra surašomi duomenys. E.Bacevičius atkreipė dėmesį, kad H.Šojus turėjo ir talkininką. Nemažai yra kortelių su įrašais lotynų, vokiečių kalbomis, bet ir lietuviškai. Didžioji dauguma iki šiol peržiūrėtų įrašų yra paties dvarininko, tačiau yra ir kita ranka darytų apibūdinimų.

Dauguma esančių augalų yra iš Klaipėdos krašto apylinkių. Tačiau yra ir augalų iš kitų kraštų. Kol kas sunku pasakyti, iš kur tai, tačiau galima manyti, kad H.Šojus keitėsi augalais ir su kitais rinkėjais. O žinant Šilutės dvarininko biografiją, tuo beveik nelieka abejoti, nes jo pažinčių ir draugystės ratas buvo labai platus.

Kai bus baigti rinkinio tvarkymo darbai, bus galima dar geriau suprasti ir pažinti garsųjį šilutiškį Hugo Šojų.


Šilutės muziejuje E.Bacevičius gilinasi į kiekvieną augalo aprašymą.
 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.