Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 gruodžio 22d. Nr. 24 (96)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 
 
 

Kalėdų eilės

 

Birutė Gaigalienė

 

Pėdos sniege

Takuos per sniegą

Senam sode

Vaikystės pėdos

Lyg atvirukas senas.

Ir Kūčių vakaro

Šviesa lange

Nutolusia giesme

Širdy gyvena.

 

Jauki, kaip paukštė

Šiluma namų, -

Ten džiaugsmą rankos

Mylinčios dalino.

Naktis pabėrė

Virpančių žvaigždžių

Į baltą žemę

Lyg drobelėn lino ---

-----------

O sniegas atminties

Toks lengvas ir purus, -

Už eglių apsnigtų

Saulelė sėda...

Per slenkstį praeities

Šį vakarą grįžtu

Ten, kur sniege

Įmintos mažos pėdos.
 

 

Sibiro žvaigždės

Šaltos, didelės

Sibiro žvaigždės,

Šiluma ir šviesa

Už langų –

Tartum jūržolių

Mintys apraizgo,

Po skliautu tuo

Dažnai grįžtu.

 

... užrakinami

Nakčiai varteliai,

Kažkas atkasė

Taką pusny...

Už sniegu tų,

Už tolimo kelio

Dar gyvena

Širdies atmintis.

 

Anos žvaigždės

Ir gatvės, ir žmonės

Už sudegusių

Metų ribos.

Lekia trinkikė, -

Aš dar kelionėj,

Įsisupusi

Skraistėn žiemos....

 

 

Šermukšnių vynas

Tarsi šilti lašai

Šermukšnių uogos,

Kartus pelynų skonis –

Lyg būta, lyg nebūta

Rausvais šermukšniais

Lydinčios kelionės,

Ramybės ežerai,

Kalnai ir žmonės.

 

Ten gėriau, šermukšnėle,

Tavo vyną,

Braidžiau po sniegą debesų,

Basa per akmenis –

Nuo vėtros

Pušų rankos susipynę

Dar tebesaugo

Seną laimės sakmę.

 

Lyg kraujo lašas

Viešpaties delne,

Lyg rudens smuikas

Vasarą palydint,

Pelynų skonio

Vyno taurėje,

Su būto džiaugsmo

Atspindžiu dugne.         

 

 

Vilma Grigonienė

 

Žiema

Vakarykščio savęs nepažįsti-

šiandien viskas nušvito baltai:

per pusnis atklampoja vaikystė,

ir nušvinta snieguoti rytai...

Ir žiema –

vėl –

be galo, be krašto... -

Nubundi, ir suprast negali,

ar lelijom iš staltiesių rašto

išpiešta,

ar ant marių,

toli,

jaunaties rageliu išsupta -

lyg svajonė -

trapi ir keista.
 

 

Žodžiai

Savo žodžių balčiausiu sniegu

tavo širdį

šią naktį

apklosiu,

kad gerumas lyg angelas

rastų kur pėdas palikt...

 

 

Paukštė

Vakaro žvakė baigia jau degti,

Mintys lyg paukščiai skleidžia sparnus -

skrisiu,

išskrisiu

šią tylią naktį

į tavo kalnus,

į tavo sapnus.

Lizdą susuksiu tuopos viršūnėj –

saule ir vėju

šauksi mane.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Širdį beprotę,

širdį klajūnę

rytą lyg paukštę

rasi delne...
 

 

Rasvita Kundrotaitė

 

Kalėdų stebuklas

Kaip stebuklais netikėti

Tokią naktį mėnesėtą!

Tokią šviesią laimės naktį

Bėgsiu žvakutes uždegti.

 

Ant langų pražydo gėlės,

Prie eglutės – dovanėlės,

O mediniam prakartėly

Guli mažas kūdikėlis.

 

Kad visi laimingi gimtų,

Kad gerumas nepradingtų!

Ar stebuklą išgirdai?

Skamba rytmečio varpai...
 

 

Emilija Kundrotaitė

 

Kalėdos

Stebuklingą tamsią naktį,

Kai už lango krinta snaigės,

Kai žvakutės ima degti

Ir senieji metai baigias,

 

Iš toli toli su vėju

Paslapties žinia atskrieja:

Jau Kalėdos su mumis,

Keisimės dovanomis!

 

Teresė Lorenčienė

 

VILTIES LIEPSNELĖ
Kalėdų kūdikis  pravirko..
Žmogaus dalia pasirinkta.
Jo ašaros žvaigždynuose ištirpo,
O žemė liko ilgesio pilna....
Laukimo burtas buvo mestas...
Troškimas to, ko žemėje nėra...
Ir  taip, nuo žemės krašto...
Iki kito krašto
Vilties liepsnelė buvo įžiebta...

VAIKYSTĖS  KALĖDOS
Kokia žavi
Vaikystės pasaka
Ir  džiaugsmas paprastas
Iš motinos delnų...
Ir duonos kepalas
Ant Kūčių stalo,
Giliai įprasmintas,
Ir meilės,
Ir sunkių darbų...
Negavę nieko,
Gavom viską:
Ir paslaptį,
Ir šventę
Iš gimtų namų...

ADVENTO VAKARAI
Kai tamsūs vakarai,
Diena vos prasimerkus
Ir  ilsis žemė
Po rūkų skliautu
Advento vėlią naktį
Baugu duris praverti..
Kai  klaidų šokį  šoka
Židiny liepsna...
O netiesa, kad žemė miega..
Visa liepsnoja laukimu
Nauja gyvybe ji alsuoja,
Ir išsipildymu nauju...

ADVENTO RIMTIS
Gruodis
Pilko šilko skraistėm
Sodą apvyniojo,
Ligi žemės,
Ligi pat šaknų,
O vyšnia
Pavasarį sapnuoja,
Baltą suknią
Iš svajonės ir žiedų.
Žemė
Atilsiu žiemos alsuoja.
Gruodžio vėjas
Blaškosi, vaitoja...
Ir rimtim,
Ir laukimu
Giliu...

 

Dalia Žibaitienė

 

Augimas

Viešpatie! Jie jau užaugo! Dabar auga jų vaikai. Šalia kyla daugiaaukščiai ir auga sąvartynai. O kas auga galvose ir širdyse?

 

Viešpatie, neleisk, kad tuščiose ertmėse užaugtų baobabai.

 

Saviraiška

Kalbi, kalbi, užsimerkęs giedi kaip tetervinas prieš aušrą, o išvargusi žemė trokšta tylos.

- Saviraiška, - sakai.

 

Ar įsiklausei, įsižiūrėjai, įsijautei? Juk tavimi viskas išreikšta.

 

Atmintis

Pasilenki prie degančių žvakių – kapas sušyla ir pasitraukia nebūtis. Šviesa nutiesia tiltus: iš tenai prabyla išgyventos dienos. Atmintis, į laikrodžio rodyklę įsitvėrus, pro laiko vėjus grąžina tai, ko neatims tamsa.

 

Puikybė

Danguje pažiro meteorų lietus. Iš Gulbės žvaigždyno lyg plunksnos spinduliai lekia. O Vega virš galvos vainikuoja apsvaigusią Žemę.

 

Saldžioji puikybė! Sako, kad tai maloniausia juodųjų jėgų nuodėmė.

 

Gražūs dalykai

Yra gražių dalykų šitoje žemėje: šlaitas į upę, erškėčių krūmas prie ežios, tvartukas ir kelias per tėtukų dobilieną.

 

Rodos, tai užstatė silikato plytų statiniais.

Ne, brangieji, nieko neišeis: tų praeities spalvotų freskų atspaudus smegenyse nešioju. Ten niekuo neužstatysi.

 

Yra gražių dalykų žemėje...

 

Viltis

Ant nusivylimo lapų – netikėtas sėkmės žiedas,

iš pilkos pilkumos – saulės blyksnis,

ant nulytos žemės – žiemos baltas apklotas,

ant šventų Kalėdų stalo – vilties žvakė.

 

 

Laukimas

Auga sodo žolė,

ant žolės –

boružė,

o ant josios sparnų

auga mano laukimas.

 

Kas į dangų nuneš,

kas mažos pasiges, -

jau į rudenį posūkis imas.

 

Nuraudojo laukai,

palikai palikai

neišskridus

ant lapo tupėti,

o paskui –

po lapu

ir tamsu, ir ilgu,

ir sapnuojasi toliai gėlėti.

2009-11-10

 

 

Oazė

Bažnytėlė. Šventorius.

Moterų veidai po skarelėm.

Dviračiais į rytojų

ir į namus.

Ten ramus

sėdėjimas prie stalo

su mėsa ir kauliukais

alijošiui kerojant prie lango, -

oazė...

 

O kada to nebus, -

ar kas sakė,

kad gali išnykti

ta ramybė

laukuos prie upelio,

kai patrauksim visi

į dangoraižių džiungles,

į kokius kapinynus

mus sutalpins,

kai nuklysime

per toli nuo namų

link aerodromų

ir lėktuvų.

Jie buvo, -

kažkas pasakys.

2009-11-23

 

 

Virš Atlanto skrieja debesys,

po jais –

žmogeliai spiečias į krūvas,

tartum žiogai kabinasi į stiebą.

Žiemos ranka paliečia, -

jie užmiega,

sapnuodami Visatos platybes.

O kai pabunda,

vėl traukia į save viens kito virvę,

nejausdami,

kad planeta pakirdo

ir nešasi visus į vakarus...

2009-12-12

 

 

Prisipažinimas

Esu pilna poezijos ir žodžių

lyg žemė požeminių vandenų...

Jie tvenkiasi many,

o žvaigždei pasirodžius,

su jais

tarsi su vėliavom einu.

 

Kai debesuota, lyja,

iš kitų pasaulių

šešėliai tiesiasi ir plakasi aplink,

kasdien vis kitą žemę –visai naują –

tarp žodžių srauto atrandu...

 

Turėtų vietomis tik palynoti, –

sinoptikai vis gaudo anticiklonus...

Tai kur man eiti

ir kada sustoti,

jei savo vietos

ant akmenuotos žemės nerandu.

2009-12-01

 
 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.