Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 gruodžio 22d. Nr. 24 (96)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
Kalėdų senelis ateis į kiekvienus namus
 
Saulius SODONIS

Kalėdos - ypatinga šventė. Jų metu įvyksta stebuklas: gimsta Kūrėjas, kuris atneša šviesą ir džiaugsmą. Labiausiai Kalėdų laukia vaikai. Jie žino - tą rytmetį po šventiškai papuošta eglute, o gal šalia lovos, o gal dar kur būtinai ras dailiai supakuotą dovanėlę. Tačiau gyvenimo realybė yra kitokia - ne pas visus ateina tas gerasis Senelis ir neatneša dovanų.

Švėkšnos "Saulės" vidurinės mokyklos mokiniai su mokytoja Danguole Jančauskiene nutarė padėti tiems, kurių nelanko Kalėdų Senelis. Penktadienį pilnutėlėje šios mokyklos salėje tokiu pavadinimu įvyko labdaros koncertas, kurio metu buvo renkamos piniginės aukos. Už jas mokiniai pirks dovanėles ir patys neš tiems, pas kuriuos Kalėdų Senelis neateina.

Nuostabus ir nepakartojamas vakaras

Kalėdos dar tik ateis, tačiau penktadienį į mokyklos salę atėję žmonės išgyveno jų stebuklą - jiems buvo padovanotas nuostabus, dvasingas, estetiškas, nuoširdus vakaras. Jį labai paprastomis, tačiau nepaprastai šiltomis spalvomis kūrė mokytojos Danguolės mokiniai. O jų buvo įvairaus amžiaus: nuo šeštoko iki dvyliktoko. Taip pat įsiterpė ir mokytojai, nepaprastai organiškai įsijungė ir pradinių klasių mokiniai. Savo meninius sugebėjimus rodė ir kiti meniniai kolektyvai. Čia dalyvavo ir jau baigę šią mokyklą mokiniai, kuriems kažkada buvo labai smagu kurti Kalėdinę pasaką ir jie pasiprašė priimami.Tą valandą, kada visi salėje sulaikę kvapą stebėjo naujai ir šiuolaikiškai atgimusią Mažojo princo istoriją, buvo papasakota dešimt pasakojimų. Jomis susirinkusiems dar kartą buvo priminta, kokie svarbūs yra meilė artimam, bendrumas bei akių šiluma. Tų istorijų pagalba mokiniai ir atskleidė pagrindines žmogiškas vertybes, kurių kartais stokojama aplinkiniame gyvenime. O gal tiesiog beprotiškai lekiančiame gyvenime jos nepastebimos, nors artimi žmonės (dažniausiai mūsų vaikai) nejučiomis siunčia signalus apie tai.

Suvaidinta istorija buvo lyg ir apie tuščią, didžiulę dėžę, stovinčią tėčio darbe. Tačiau ji buvo ne tuščia, o pilna dukros dovanotų bučinių, kuriuos matė tik jis. Kitas pasakojimas buvo apie drugelį, kuriam iš kokono išlįsti padėjo žmogus. Tačiau visai be reikalo, nes drugeliui aktyvios pastangos iš jo išsivaduoti yra būtinos, nes tik tada stipriai pradeda plakti jo širdis. Gražus pasakojimas buvo ir apie du angelus, kurie pas skirtingus žmones prašėsi nakvynės. Pasirodo, nors ir nesimatė to, tačiau jie labai atsidėkojo žmonėms: vieną apsaugojo nuo išpuikimo, kitą - nuo mirties, vietoje jo pasiūlydamas giltinei karvę, kurios nugaišimas labai nuliūdino nakvynei priėmusį žmogų. Istorija taip ir vadinosi "Netikėk tuo, ką matai".

Kalėdų Senelis lankys vaikus

Šio vakaro metu buvo renkamos piniginės aukos. Rengėjai suskaičiavo - šiais metais buvo surinkta rekordinė suma : 1 818 litų ir 59 centai. Buvo gražu matyti - mokiniai taip pat aukojo savo santaupas. Vakare dalyvavęs Šilutės rajono meras Virgilijus Pozingis dėkojo už nuostabias akimirkas ir įteikė voką su savo bei Savivaldybės administracijos direktoriaus Šarūno Laužiko sveikinimu ir auka. Sveikino ir dėkojo už nuotaiką prelatas Petras Stukas bei naujasis Švėkšnos bažnyčios klebonas Donatas Stulpinas.

Trečiadienį seniūnijos salėje bus surengtas vakarėlis, kurio metu bus įteiktos dovanėlės tiems, kurių nelanko Kalėdų Senelis. Dovanas jiems už suaukotus pinigus nupirks šio renginio rengėjai. O tuos, kurie negalės čia atvykti, rengėjai, seniūno padedami, lankys namuose.

Vakaras "Padėkite tiems, kurių nelanko Kalėdų Senelis" - dvyliktą kartą

Prieš dvylika metų D.Jančauskienės pradinukė dukra mamai papasakojo, kad ne pas visus klasės draugus per Kalėdas lankysis Senelis su dovanomis. Taip gimė mintis rengti labdaros vakarą ir rinkti aukas dovanoms. Tai minčiai pritarė seniūnas Alfonsas Šeputis. Nuo tada ir tęsiasi. Tai tapo ir mokyklos tradicija - tokį vakarą kurdavo ir kasmet rengdavo viena iš vyresnių klasių su savo klasės vadovu. Po keletos metų pertraukos šį renginį vėl rengia D.Jančauskienė. Buvusieji šiame vakare sakė, kad šiemet tai vienas geriausių renginių per visą jų istoriją.

                     

                      

 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.