Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2010 vasario 24d. Nr. 3 (99)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 

Vokiečių draugijos "Heide" choras Gardame

 

 

Vasario 16 dienos proga Šilutės vokiečių draugijos "Heide" mišrus choras koncertavo Gardame. Čia, seniūnijos salėje, po tai progai skirtų mišių šv. Roko bažnyčioje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.

 

Jį pradėjo jaunieji gardamiškiai, kurie priminė susirinkusiems svarbiausius Lietuvos istorijos faktus, perskaitė keletą eilėraščių. Šilutiškių "Heide" choras sudainavo gražiausias dainas iš plataus savo repertuaro. Jie atliko L.Abariaus, A.Raudonikio, J.Tallat-Kelpšos, S.Šimkaus, R.Paulo dainų.

 

Šventės proga visus pasveikino Gardamo seniūnas Tomas Balčytis. Daug gražių, prasmingų ir nostalgiškų žodžių pasakė Gardamo bažnyčios klebonas Antanas Gylys. Jis kalbėjo apie šių dienų Lietuvos situaciją.

 

Po minėjimo visi susirinko lauke prie seniūnijos, kur buvo uždegtas Nepriklausomybės laužas. Čia choras sugiedojo Lietuvos himną bei kartu su gardamiškiais padainavo J.Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja“ bei keletą lietuvių liaudies dainų.      

 

Jaunieji gardamiškiai susirinkusiems padeklamavo šaunių eilėraščių.

 

 

 
 

 

 
  Atgal...  

"Šilainės sodas"  ©  2010  m.