Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2010 kovo 10d. Nr. 4 (100) 

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 

Keletas štrichų apie Šilutės Hermano Zudermano (Hermannn Sudermann) literatūrinės kraštotyros klubą

 

 

Klemensas Stulga

 

Atsikūrus nepriklausomai Lietuvos valstybei, keičiantis vertybėms, ne vienas šilutiškis pradėjo atidžiau domėtis krašto, kuriame gyvena, istorija, kultūros paveldu. Domėtasi, kas šį kraštą sieja su buvusia Didžiąja Lietuva, kuo mes unikalūs, ką praradome, ką dar galime išsaugoti ar atkurti. 

 

Dar 1992 m. žinomai Šilutės pedagogei doc. dr. Romualdai Dobranskienei kilo mintis suburti vietos humanitarus, mokytojus, kitus asmenis, neabejingus krašto istorijai ir kultūrai, į bendraminčių klubą. Tokia buvo Šilutės literatūrinės kraštotyros klubo, pavadinto vieno garsiausių mūsų žemiečio rašytojo ir dramaturgo Hermano Zudermano vardu, pradžia.

 

Iš pradžių netrūko skeptiškų nuomonių dėl klubo veiklos tikslų ir uždavinių, pasitaikydavo ir beveik neslepiamo  priešiškumo. Ypač daug diskusijų sukėlė paminklo Hermanui Zudermanui, pastatyto 1930 m. ir nežinia kur dingusio pokario metais,  atstatymas. Dabar, praėjusius beveik 18 metų nuo klubo veiklos pradžios, daug kas jau atrodo kitaip: išnyko perdėta baimė, kad vėl bus vokietinamas Šilutės kraštas, rodoma nepagarba lietuviškam paveldui. Pagaliau suvokti tikrieji ir visuomenėje teigiamai priimti klubo veiklos tikslai  - iš Šilutės krašto kilusių rašytojų kūrybos tyrinėjimas, svarbių kultūros faktų ir reiškinių analizavimas ir pristatymas visuomenei, sukauptos medžiagos skelbimas, H. Zudermano kūrybos populiarumas, rūpinimasis jo atminimo įamžinimu, jaunimo įtraukimas į kultūrinę veiklą. Praėjus beveik 16 metų nuo klubo įsikūrimo, jo veikla buvo įvertinta garbingiausiu Šilutės krašto apdovanojimu – „Sidabrinės nendrės“ premija.  

 

Klubo veikla sparčiai plėtėsi, vien mūsų garsiojo kraštiečio H.Zudermano kūrybos nagrinėjimu apsiriboti buvo neįmanoma. Sėkmingos klubo iniciatyva surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos, palankūs mokslininkų ir meno žmonių vertinimai ir atsiliepimai skatino ieškoti naujų ryšių su bendraminčiais kitose šalyse – Vokietijoje. Lenkijoje, Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus ) srityje.

 

Pasitinkant rašytojo 140-ąsias gimimo metines, 1997 m. rudenį klubo delegacija buvo pakviesta dalyvauti mokslinėje konferencijoje, vykusioje netoli Berlyno esančiame Blankensee miestelyje, kuriame savo gyvenimo  paskutines dienas praleido mūsų garsusis kraštietis. Konferencijoje dalyvavę Hermano Zudermano kūrybos tyrinėtojai ir gerbėjai iš Vokietijos, Olandijos, Lenkijos ir Rusijos labai palankiai įvertino Šilutės klubo veiklą, daktarės R.Dobranskienės perskaitytą pranešimą.

 

Viena iš įdomiausių veiklos sričių tapo iš pradžių atrodžiusi neįmanoma ir labai rizikinga -  knygų leidyba. Pirmuosius leidinius ruošė, redagavo patys klubo nariai. Pasirodė pirma kukli knyga – klubo narių, rėmėjų straipsnių rinkinys „Rašytojas ir gimtinė“.   Sėkmė paskatino tęsti veiklą. Taip pirmą kartą lietuvių kalba buvo išleistas visas  H.Zudermano „Lietuviškų apysakų“  rinkinys, klubo narių iš vokiečių kalbos išversta  “Mano jaunystės vaizdų knyga”, leidinys „H.Zudermanas ir Šilutė“, doc. dr. R.Dobranskienės knygos „Mokyklos gyvenimo tvarkymas“,  „Mokyklos veiklos vadyba“, „Namų tiesos“.

 

Savo kūrinius pradėjo leisti patys klubo nariai: paminėtini mokytojos Dalios Žibaitienės poezijos rinkiniai  „Paukštis giesmę kartos“, „Apmąstymų mūša“, „Žodžiai į šviesą“,  rinkinys vaikams „Ne vienas“. Pasirodė klubo narės  Danos Janutienės knyga „Laiko sąskambiai“. Gražiai pristatyta Šilutės Pirmosios gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ekspertės Irenos Arlauskienės knyga „Antai tebeeina: pasivaikščiojimai po kasdienybę“. Labai įdomi mokytojo Anatolijaus Žibaičio knyga „Žmonės kelyje“. Beje, mokytojai I.Arlauskienė, D. ir A.Žibaičiai  ne tik patys aktyviai dalyvauja klubo veikloje, bet ir kūrybinę bei  tiriamąją veiklą puikiai įtraukia savo ugdytinius.

 

Beje, kai kurie klubo iniciatyva išleisti leidiniai greitai buvo išpirkti, o „Mano jaunystės vaizdų knygą“ teko išleisti pakartotinai.

 

Klube prisiminti žinomi Lietuvos ir kitų šalių žmonės: minėtos Vinco Mykolaičio – Putino 100-osios gimimo metinės, domėtasi Tomo Mano kūryba, kartu su Šilutės Pirmosios gimnazijos mokiniais  lankytasi Nidoje, Traksėdžių pagrindinėje mokykloje paminėtos Liudviko Rėzos jubiliejus. Prisiminti didieji poetai Aleksandras Puškinas ir Johanas Gėtė.       

 

Vieni reikšmingiausių ir įdomiausių metų klubo istorijoje buvo 2006-2007-ieji metai. Įgyvendinant projektą „Mažvydo kelias“, remiantis žinomo lietuvių dialektologo akademiko Zigmo Zinkevičiaus mokslinėmis išvadomis, geranoriškai bendradarbiaujant su Gardamo ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijomis, buvo įamžintas lietuvių raštijos pradininko Martyno Mažvydo atminimas – Laukstėnų kaime atidengtas paminklinis akmuo, Gardame pastatyta medinė skulptūra žymiajam lietuviško raštijos pradininkui. Klubo iniciatyva Mažvydui atminti pastatyta medinė skulptūra ir Žemaičių Naumiestyje. Išleistas leidinys „Knygos kelias. Mažvydo kelias“.           

 

Nepamirštas ir žinomas Šilutės mecenatas, buvęs  labai geras H. Zudermano bičiulis,  Hugo Šojus. Padedant rėmėjams Irenai ir Adomui Čižauskams, klubas jo atminimą įamžino išleisdamas knygą "Garbusis Šilokarčemos pilietis".

 

Klubas nuolat bendradarbiauja su mokslininkais, tyrėjais, rašytojais, organizuoja viešus renginius su Šilutės bendruomene. Savo leidinius – knygas, mokslinius straipsnius, grožinę kūrybą - pristatė žinomas knygotyrininkas Domas Kaunas, mielai bendradarbiavo romano apie Martyną Mažvydą „Žodi, nekrisk ant akmens“ autorė priekuliškė Edita Barauskienė, klaipėdiškis rašytojas Kostas Kaukas, rašytojai iš Kauno Jutta Noak ir Juozas Kundrotas bei daugelis kitų šviesių Šilutės rajono, Lietuvos ir užsienio šalių asmenybių.

 

H.Zudermano 150-ųjų metinių minėjimas (2007 m. spalis), tarptautinio jaunimo kūrybos konkurso "H.Zudermanui - 150" rezultatų aptarimas. Pirmoje eilėje - doc. dr.R.Dobranskienė, M.Jankaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Dalia Šulcienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Rimkuvienė. Antroje eilėje iš kairės - mero pavaduotoja S.Skutulienė, Irena Čižauskienė, Traksėdžių pagrindinės mokyklos  lietuvių kalbos mokytoja Virginija Baronienė ir jos mokinė Dovilė Šiškutė, konkurso laureatė.  

2007 m. vasaros pabaiga Ž.Naumiesčio muziejuje pas Eligijų Sudeikį (antroje eilėje nuo "pečiaus" ketvirtas. Prieš Eligijų kairėje - klubo narė Dana Junutienė ), sėdi iš kairės: Dalia Žibaitienė, R.Dobranskienė, Rūta Emigart Čiuželienė, Anatolijus Žibaitis ir kiti klubo nariai.

ta pati diena. Paminklas Ž.Naumiestyje. Jo statybą inicijavo Šilutės H.Zudermano klubas.   

 

 

 
 

 

 
  Atgal...  

"Šilainės sodas"  ©  2010  m.