Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2010 kovo 24d. Nr. 5 (101)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 

Didžiausia senųjų Šilutės atvirukų kolekcija,

 

 

arba kodėl niekas šiandien nefotografuoja turgaus

 

Saulius SODONIS

 

Didžiausią senųjų Šilutės miesto atvirukų kolekciją Lietuvoje surinkęs šiandien turi verslininkas Saulius Stankevičius. Jo rinkinyje taip pat nemažai Rusnės salos buvusių vaizdų atvirukų. Pasitaikius progai jis taip pat renka ir kitų buvusio Prūsijos krašto mietelių, kaimų ar vietovių atvaizdus. Jis ne tik pats jais grožisi, bet ir rodo visiems pageidaujantiems pamatyti senuosius buvusio šiandien jau nebeesančio krašto vaizdus.  

 

Pirmas atvirukas turėjo konkrečią paskirtį   

 

Kada pradėjo rinkti atvirukus S.Stankevičius galėjo pasakyti labai tiksliai – prie šešerius metus. Tuomet jis įsigijo vieną Šilutės centre esančių senųjų pastatų. Nors jis lyg ir atrodė išlaikęs prieškarinį vaizdą, tačiau verslininkas, norėdamas jį matyti kaip galima originalesnį bei primenantį senuosius laikus, kreipėsi per spaudą į žmones. Jis vilėsi, kad kas nors gali turėti senųjų laikų to pastato nuotraukų. Juo labiau, kad tai buvo žinomas ir garsus tarpukario restoranas. Prašymas buvo išgirstas ir atsiliepęs į skelbimą žmogus perleido turėtą atviruką.
 

 

Tai buvo pradžia būsimam rinkiniui. Nuo tada S.Stankevičius užsidegė kolekcionavimu ir ėmė ieškoti atvirukų, kuriuose būtų senieji miesto vaizdai. Taip palaipsniui ėmė rastis kontaktai su kitais kolekcininkais, sėmėsi iš jų patirties, keitėsi eksponatais. Jis prisiminė, kad tada ėmėsi mokytis pažinti ne tik senuosius vaizdus, bet ir žmones, nes vienas to meto keitimas buvo itin neadekvatus ir nuostolingas. Dabar jau kažin kas turėtų atsitikti, kad jau nemažą patirti šiuose reikaluose įgijusį kolekcininką kas nors galėtų apgauti. Jis jau pats gali būti ekspertas nusakant tokių dalykų vertę.

 

Šiandien pagrindinė vieta, kur galima papildyti rinkinius, yra internetiniai aukcionai. Juose dalyvauja viso pasaulio kolekcininkai. Dažnai kaina dėl šios konkurencijos tampa nemaža. Brangiausią savo rinkinio atviruką S.Stankevičius įsigijo už 700 litų. Šiaip senųjų atvirukų kaina labai dažnai sukasi apie 100 eurų. Paklaustas, kaip namiškiai reaguoja į gan nepigų užsėmimą – šyptelėjo ir pasakė, kad teko su šiuo šeimos galvos užsėmimu susitaikyti.

 

Senoji Šilutė buvo labai graži

 

Prieš trejetą metų klaipėdietis „Libra Memelensis“ leidyklos savininkas Kęstutis Demereckas išleido knygelę „Šilutė senuose atvirukuose“. Prie jos pasirodymo taip pat yra prisidėjęs ir S.Stankevičius. Šiai knygelei iliustruoti jis davė didžiausią pluoštą savo kolekcijos atvirukų. Tuomet atrodė, kad tai baigtinis leidinys. Tačiau šiandien, peržiūrint gerokai papildytą naujais vaizdais S.Stankevičiaus rinkinį, matosi, kad gal vėl būtų galima leisti naują knygelę. Joje būtų nemažai iki šiol nematytų miesto vaizdų.

 

Žiūrint surinktą senosios Šilutės atvirukų rinkinį sukosi dvi mintys: koks gražus jau tada buvo miestas ir kita – visą tą grožį ir čia vykusį gyvenimą to meto fotografai fiksavo ir leido atvirukų pavidalu. Tuo metu tokie atvirukai – atvirlaiškiai buvo labai populiarūs, nes tai buvo paprasčiausia ir nebrangi bendravimo priemonė. O keliaudami paštu jie skleidė pasauliui mūsų krašto miestų ir kaimų grožį.

 

Šiandien kažin ar kam ateitų į galvą atviruką leisti su Šilutės durpių gavybos ar tiesiog stovinčių miestiečių atvaizdu. Arba kodėl niekas neleidžia atviručių su turgaus vaizdais, kas anais laikais buvo labai populiaru ir šią vietą užfiksuoti buvo išleista labai nemažai atvirukų. Dėl to metų senųjų fotografų ir leidėjų toliaregiškumo šiandien turime puikius praėjusių metų liudijimus.

 

Ryšiai ir planai

 

Šiandien S.Stankevičiaus Šilutės atvirukų kolekcijoje yra apie 270 atvirlaiškių. Nemažai turi ir dublikatų, kurie dažniausiai yra mainų objektas. Tai labai praverčia bendraujant su kolekcininkais iš viso pasaulio. O bendrauti tenka ne tik su Lietuvos atvirukų rinkėjais, bet ir yra ryšių net su į tolimąją Australiją ar Naująją Zelandiją išvykusiais šio krašto gyventojais. Ar rasti kur kitur pasaulyje šio krašto atvirukų rinkėjus.

 

Pokalbyje kolekcininkas pasakojo, kad prieš keletą metų vienas rinkėjas nupirko didelį šio krašto atvirukų rinkinį. Gaila, bet yra ir tokių, kurie niekam nerodo to, ką yra sukaupę, o vieni džiaugiasi rinkiniais. Taip atsitiko ir minimu atveju. Tačiau yra ir priešingai: S.Stankevičius prisiminė vilnietį kolekcininką Aleksandrą Kubilą, kuris ne tik yra aistringas rinkėjas, bet ir puikus Mažosios Lietuvos, o tuo pačiu ir Šilutės krašto praeities žinovas. Prieš dešimt metų jis išleido senųjų atvirukų rinkinį „Klaipėda, Kuršių nerija senuosiuose atvirukuose“. Joje ne tik rodo senuosius vaizdus, bet ir komentuoja juos.  

 

S.Stankevičius tikisi, kad po keleto metų jis taip pat kažką panašaus galėtų išleisti. Šiuo metu jis labiau domisi pagrindinėje pusėje esančiu vaizdu. Tačiau ne mažiau yra įdomi ir antroji atviruko pusė, kurioje yra ne tik leidėjo ženklai, bet labai dažnai ir įvairūs tuo metu gyvenusių žmonių įrašai. Tai taip pat istorijos liudijimai, kurie galėtų nemažai papasakoti. Tačiau tam dabar Šilutės kolekcininkas dar nėra pribrendęs, nors tokių minčių ir turi.    

 

Ir kitos vietovės

 

Kita didelė šilutiškio verslininko atviručių rinkinio dalis yra su Rusnės vaizdais. Jei senoji Šilutė ne vienam pažįstami iš „Libra Memelensis“ išleisto rinkinio, tai beveik dauguma Rusnės atviručių buvo visai nematytos. O tokių atvirlaiškių S.Stankevičius turi apie 70. Ir vėl stebėtis reikia, kaip žmonės senaisiais laikais mokėjo matyti grožį ir jį fiksuoti. Pirmą kartą matytas atvirukas, kuriame užfiksuota tilto per Atmatą 1914 metais statybą, buvo netik labai patraukus, bet ir informatyvus. Ką jau kalbėti apie senųjų keltų į salą ar buvusio miestelio atvaizdais. Pažiūrėjus į šiuos vaizdus matosi, kad šiandien tik menkas aidas to senosios gražiosios medinės Rusnės belikę. O senuosiuose atvirukuose visa tai atsikleidžia visu savo grožiu, kurio šiandien tik pavydėti galima.

 

Turi savo rinkinyje ir daugiau buvusio Prūsijos krašto vietovių atvirukų. Tačiau pagrindinis dėmesys ir meilė – Šilutės ir Rusnės seniesiems atvirukams.

 

Buvusio Šilutės "Deims" viešbučio restorano interjeras.
 

Vieno iš Šilutės restoranų salės vaizdas.
 

                               
                        Tilto į Rusnę per Atmatą statyba 1914 metais.

 

            
                        Atvirukas su Tilžės miesto vaizdu su Vydūno įrašu.

 

            
                         Vydūno faksimilė atviruko antroje pusėje.

 
 

 

 
  Atgal...  

"Šilainės sodas"  ©  2010  m.