Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2010 rugpjūčio 11d. Nr. 13 (109)

 


Pradžia

Komentarai

Kultūros ženklai

Kūryba

Šilainė

Kultūros naujienos

Archyvas

Kontaktai


Planuojami kultūros renginiai


            

            

    

Keletas žodžių apie tarpukariu veikusias Šilutės sporto draugijas

 


 

 

Siūlome Ewald Lauks pasakojimą apie Šilutės sporto draugijas ir klubus, jų veiklą. Iš vokiečių kalbos išvertė ir pasakojimą spaudai parengė Regina Meškauskienė.

 

Aš nesu gimęs Šilutėje, tačiau mano tarnybos veikla prabėgo čia nuo 1922 m. iki šaukimo į karo tarnybą 1943 m.

 

Šilutėje tuo metu  aktyviai veikė kelios sporto draugijos ir klubai, kuriuose dalyvavo nemažai sporto entuziastų. Aš irgi buvau šio nedidelio miestelio žinomas ir aktyvus sporto draugijų narys. Per nuolatines treniruotes pasiekiau nemenkų  laimėjimų. Mano sportinio entuziazmo ir  sportinių pasiekimų pradžia buvo   kaimyniniame Pakalnės ( Elchniederung) krašte - Kaukenų  lengvosios atletikos draugijoje. Vėliau palikau gimtąjį Heinrichwald (Gastos – miestas garsėjo turgumi, veikė dujų fabrikas, pieninė, du malūnai, spaustuvė. Čia 1783 m. gimė tautosakininkas, poetas Endrikis Budrius, 1806 m.- Frydrichas Kuršaitis. – vert. ) Rytų Prūsijoje ir naujoje vietoje, Šilutėje, radau nedaug sau konkurentų.

 

Šilutės lengvosios atletikos draugija

 

Po mano persikėlimo į Šilutę 1922 m., tapau  tuometinio lengvosios atletikos draugijos nariu. Mano sporto pasiekimai čia sulaukė didelio dėmesio. Šios draugijos senoji komanda buvo pakankamai aktyvi ir energinga. Jai priklausė mokytojas Kurras, apskrities inspektorius Kurmies, prekybininkas Glogau, skardininkas Szenguleit, dažytojas Neumann ir daug kitų.

 

Šios draugijos moterų komanda taip pat taip pat pasiekė puikių rezultatų ir susitikimai su kitų draugijų rankininkėmis baigdavosi laimėjimais. Kas priklausė draugijos valdybai, negaliu tiksliai pasakyti, bet greičiausiai aukščiau paminėti asmenys.

 

Futbolo klubas „Pirmyn“

 

Futbolo komandą sudarė žymūs tuo metu sportininkai, kaip mažasis Baur,Pariser, Bialas, Simat, Kuhlins ir kiti, kurių pavardžių neprisimenu. Taigi kartais jie surengdavo „kietas“ ir įdomias futbolo bei rankinio varžybas puikioje Varnamiškio aikštelėje. Vienas tikrai smagus įvykis įstrigo į atmintį: kartą per futbolo varžybas mūsų aistringas futbolo gerbėjas, apskrities teismo tarėjas M., po neva vieno teisėjo neteisingo baudos paskyrimo su savo juoda pasivaikščiojimo lazda pradėjo mosuoti ir savo nuomonę dėl to reikšti.

 

Klubo valdybai priklausė apskrities inspektorius Oertel.

 

Dviratininkų klubas

 

Dviratininkų klubo valdybos pirmininkas buvo prekybininkas Martin Labutties. Žinoma, klubo nariai buvo man gerai pažįstami žmonės: H.Schwellnus su savo sūnumi Paul ir dukterimi Grete, Binsau, Pietsch, K.Rondeck, Naujoks ir mano kukli asmenybė.

 

Daug dėmesio sulaukė nuolatinis pasivažinėjimas dviračiais su grakščiomis seserimis Ruth ir Ilse Silberstein.

 

Irkluotojų klubas

 

Klubo pirmininkas buvo Traksėdžių durpių fabriko direktorius Michael Kubillus iš Šilutės. Aš taip pat buvau aktyvus šio klubo narys ir nuolat siekiau aukštų pergalių. Čia aktyviai reiškėsi daug mano pažįstamų: E.Krasemann, S.Schacher, Klein, R. Wichmann, K.Rondeck, ,W.Kalwies, Hitz, Boy, Naujoks, Liebe, Schnell, Fischer, Winkler, Barchert, Seddig, Schulz, Gassner, Anders, Juodzuweit. Moterys klubo veikloje dalyvavo taip pat aktyviai. Tai G.Haltner, G.Henneberg, Rudies, L.Kubillus, Rosenow ir M. Bellgardt. Kiekivieną laisvą minutę aš su dideliu džiaugsmu irkluodavau. Trejus metus vienas po kito laimėdavau klubo auksinius „Kilometrų segtukus“.

 

Viena ilgiausių kelionių vandeniu buvo su dviem gerais draugais buriniu laiveliu „Else“. Plaukėme  Šyšos upe pasroviui, Atmata, Nemunu aukštyn,atgal Gilija žemyn, Seckenburgo kanalu (Kryžionių perkasu, tarp Nemunyno ir Gilijos - vert.pastaba), Didžiuoju Fridricho perkasu (Pričkagrabe - vert.), Deime ( Deime), Pregel (Prieglium – vert.), atgal iš Labiau (Labguva - vert.) į Kuršių marias , Skirvytę, žemyn Atmata, Šyšos upe link mūsų mažo, bet labai puikaus irkluotojų laivelių pastato Šilutėje.

 

Kita labai puiki ir miela kelionė buvo su mano draugu, Herderio mokyklos mokiniu, Jodzuweit. Plaukėme Šyšos upe žemyn, Minge iki Drevernos, skersai per Kuršių marias į Juodkrantę. Kitą dieną pasikeistu irkliniu laiveliu, gėrėdamiesi gražiais Kuršių Nerijos vaizdais, plaukėmė į Klaipėdą, po to Danės upe link Tauralaukio. Plaukėme lydimi klaipėdiškių eigulių motorinės valties.

 

Grįžome Vilhelmo kanalu, Mingės upe, Krokų lanka, Atmata, Šyšos upe į mūsų uostą.

 

Pirmosios instanticijos teismo sporto skyrius

 

Ne tik aš, bet ir mano darbo kolegos iš teismo domėjosi sportu. Čia buvo suburta tinklinio komanda. Žaidimas reikalavo iš mūsų miklumo ir gero pasiruošimo. Surengdavome daug turnyrų su ne vietinėmis komandomis. Mūsų visiškai privačiam sporto skyriui priklausė mano kolegos tarnautojai: S.Behl, Muller, H. Heydeck, Pinnau, Bubi Harnack, Hanske Kubeit, Kurt ir Erich Otto, E.Klein, W.Purwins, O. Meiszies, Illgaudz, F.Bratkus.

 

Norėčiau paminėti ir Šaulių draugiją, kurios įvairios šventės mieste buvo malonus įvykis. Šios draugijos iškilmingos eitynės per miestą iki Šaulių buveinės Varnamiškyje buvo palydimos įspūdingos kapelos muzika. Kapelai vadovavo mokytojas Leo Schwark, vėliau Kurt Otto.

 

Reziumuojant galima teigti, kad nedideliame apskrities mieste sportas ir draugijų veikla buvo pakankamai aktyvi ir visuomenės tarpe turėjo didelį atgarsį.

 

Atgal...


                                                                                                "Šilainės sodas"  ©  2010 m.