Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 sausio 16 d. Nr. 1 (24)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
 

Nebeturim prieš ką nusiimti kepurės...

 
 

 

 
 

Šiuos žodžius 1995 metais parašė klaipėdietis dailininkas Vaclovas Rimkus, atidžiau įsižiūrėjęs į augančius miestus. Vykstantį gyvenimą. Prisiminti jį, jo kūrybos kelią, pasiklausyti jo atsiminimų penktadienį rinkosi šilutiškiai į F.Bajoraičio viešąją biblioteką, kur buvo uždaroma jo tapybos darbų paroda.

Bibliotekininkės, renginio sumanytojos, nesitikėjo, kad susirinks tokia daugybė šilutiškių, kurie buvo pažįstami su dailininku ir norės dar kartą mintimis pabūti su juo, pamatyti jo kūrybą, pabūti su artimaisiais. O ateiti išties buvo verta: į parodos uždarymą atvažiavo jo žmona Irena Rimkienė, aktorė Regina Šaltenytė, bernardinų vienuolis iš Kretingos brolis Bernardas, fotografas Algimantas Jankūnas. Su visais jais siejo draugystė arba, tiksliau pasakius, bičiulystė. Taip galima tiksliau nusakyti tą abipusį bendravimą ir būseną, kurią patirdavo kiekvienas kiek arčiau pažinęs šį labai įdomų, kupiną minčių ir pastebėjimų žmogų.

Vaclovas Rimkus buvo ne tik tapytojas, bet ir mąstytojas, atkreipdavęs dėmesį į nulaužtą medį, negalinčią paskristi varną ar laiko negailestingai niokojamą kraštą. O jį jis matė ypatingai. Dailininko žvilgsniu. Ir visa tai jis norėjo vienokiu ar kitokiu būdu užfiksuoti. Daugiausia visi jį pažino kaip dailininką, kuris savo skvarbiu žvilgsniu ir tvirta dailininko ranka tapydavo miesto, laukų, gamtos vaizdus. Gimęs 1933 metais netoli Mažosios Lietuvos, Silvestrų kaime, Tauragės apskrityje, matė kitokį pasaulį, kuris buvo čia pat. Savo darbuose stengėsi užfiksuoti nykstančius šio savito krašto vaizdus. Daugiausia savo darbuose Vaclovas Rimkus fiksavo šalia esančią aplinką.

Dažniausiai tai būdavo Klaipėdos miestas. Ne vienas jį pažino ne Klaipėdoje, o čia Šilutėje, Kintuose, Nidoje, Karaliaučiuje. Jis buvo nenuilstantis keliautojas ir ieškotojas, kuris savo skvarbiu žvilgsniu ieškodavo harmonijos ir pasaulio sąrangos. Ir visada būdavo atviras įspūdžiams ir naujoms pažintims. Jis mokėjo vertinti kiekvieną pasakytą mintį, tačiau tuo pat metu buvo priekabus ir atidus pašnekovas. Tuo patraukė ne vieną sutiktą žmogų. Jei V.Rimkus pripažindavo naujojo pašnekovo mintis - visam gyvenimui tapdavo jo bičiuliu. Ir ko gero nepasitaikydavo tokio atvejo, kad eidamas nepamojuotų iš kitos gatvės pusės. Tai buvo labai gera ir šilta.

Apie tai Šilutės bibliotekoje papasakojo jo bendramintis, lydėjęs V.Rimkų ne vienoje jo kelionėje fotografas Algimantas Jankūnas. Jis dažnai leisdavosi į apmąstymus su tapytoju, kuriuose ieškodavo teisingiausio atsakymo ar tikslesnio įsireiškimo. A.Jankūnas prisiminė, kad Vaclovas dažnai nebijodavo užduoti ir pačių atviriausių ir tiesiausių klausimų. Dažnai tai baigdavosi ilga ir kibia diskusija. Tai rodė šio žmogaus gilumą. Susitikime dalyvavęs bernardinų vienuolis brolis Bernardas taip pat prisiminė daug nuoširdžių pokalbių su V.Rimkumi. Vakaro metu jis paskaitė savo kūrybos eilių.

Tačiau Vaclovo Rimkaus nuotaikas labiausiai atskleidė į susitikimą iš labai svarbios repeticijos atvykusi Klaipėdos dramos teatro aktorė Regina Šaltenytė. Ji pasidalino atsiminimais, kai jai teko bendrauti su dailininku. Ji pasakojo, kad V.Rimkus buvo sugalvojęs nutapyti jos portretą. Tam reikėjo ypatingos nuotaikos, kurią sukurdavo toks dienos laikas, kai pro dirbtuvės langą krisdavo pavakario apšvietimas. Aktorė pasakojo, kaip ji laukdavo šitų susitikimų. Jie labai traukė ne tiek būsimu pozavimu, kiek pokalbiais su dailininku. Portretas liko nebaigtas, tačiau ji iki šiol prisimena tas akimirkas, kai bendravo su šiuo žmogumi.

Gal ne visi žinojo, bet savo mintis Vaclovas Rimkus užsirašinėdavo. Dauguma jų atsidūrė netrukus po jo mirties žmonos Irenos rūpesčiu išleistoje knygoje „Vaclovas Rimkus. Gyvenimas yra dovana“. Joje sudėta nemažai dailininko tapytų darbų. Yra čia ir atsiminimų, kuriuos užrašė jį pažinoję žmonės. Taip pat yra ir jo rašytų pastebėjimų, kurie ir įvardinami "Mintys ant lapelių". Šiuose neilguose pastebėjimuose - V.Rimkaus požiūris į supantį pasaulį, vykstančius procesus. Gaila, bet nemažai pastabų apie vis prastėjančią dvasinę aplinką. Jis labai dėl to išgyveno ir liūdėjo.

Susitikimas F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje buvo labai šiltas ir gyvas - paprašyti savo atsiminimais dalinosi šilutiškiai, vis papasakodami kokį nežinomą atsitikimą, nutikusį su V.Rimkumi. Renginiui nuotaiką sukūrė Vaikų meno mokyklos kanklininkės, vadovaujamos mokytojos Angelės Alšauskienės.

Mintys ant lapelių

Nieko nėra tobulesnio kaip gamta, žmogaus nesudarkyta.
Nida l985 rugpjūčio 30 d.

Nesuprantu, kaip žmonės gali gyventi be grožio, be meno. Kokia turi būti skurdi siela, kokios skurdžios mintys.
1988 1iepos 11 d.

... gyvenimą labai myliu. Man ši žemė panaši į rojų, su paukščiais, miškais ir laukais - visada buvo Šventė. O kūryba man visą gyvenimą buvo keras, aš visad surandu save ir pradedu gyventi, kai prieš mane paletė ir teptukas rankose. O gyvenime, būk pašlovintas, aš dar kuriu.
1990 spalio 11 d.

Mažoji Lietuva liūdna. Laike išnyko, sutirpo. O juk žemė liko, liko upės, ežerėliai, liko kovų dėl išlikimo pėdsakai, liko šventovių griuvėsiai, liko pilių akmenys ir sienų likučiai liko. O kur žmogus, tas dvasinių vertybių saugotojas... Jo lyg ir nėra.
1997 sausio 14 d.

Pinigai, pinigėliai, tiek jūs daug džiaugsmo ir nelaimių nešantys... Kada atsiradote, kada gimėte. Šiaip reikia sutikti, kad esate tobulas sutvėrimas, bet reikia sutikti, kad jus panaudoja ne taip, kaip turėtų, ir tada prasideda visos netikusios mūsų bėdos.
1995 lapkričio 26 d.

Ne, nenumiriau ir niekur neišvykau. Butas irgi, deja, tas pats, rodos, ir gyvenimo būdas tas pats. Dirbu, prieštarauju sau, pasidariau kažkoks nepasitikintis savimi, kažkur sutriko pusiausvyra, galbūt, kad gyvenimas per daug jau nepanašus į mano išsvajotą... Kūrybinių sumanymų daug, kažkas ir padaryta, bet manęs neužpildo, nepatenkina. Jaučiu, kad ir sveikata ne 100%, ir dar begalinis nepasitikėjimas medikų pagalba. Gal gerai, gal ne, bet taip yra. Taip ir gyvenu po mūsų gražiuoju dangumi.
1998 m.

Niekad negalvojau, kad taip sunku išsirinkti kvepiančią rožę... Ilgai trukdžiau gėlių pardavėjas, ir jos man talkino, bet... be rezultato. Taip ir laukiu Kukulio, gal jis padės reikalą išspręsti. Išsiilgau kvepiančios rožės žiedo... Bus Šventė!
1989 birželis

Vydūnas tapo mistine asmenybe. Jis minimas. Juo remiamasi, o jis vis tolsta, vis tolsta, mūsų gyvenimas vis grimzta į materijos būtinybę... O tie likučiai, kuriuos dar bandome įsivaizduoti, kad turime dvasios likučių, yra tik vizija.
2000 kovo 17 d.

Jeigu ne keletas entuziastų, tai Mažosios Lietuvos kultūra, jos atmintis būtų visiškai palaidota. Juk kapai, jų gražios sodybos negailestingai nušluotos nuo žemės paviršiaus, vietovardžiai taip pat išnyko, ne kažkas ir beliko.
1983 m.
 

 
     
             Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.