Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 sausio 29d. Nr. 2 (50)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Atkurtoji "Amžinoji Rambyno kalno knyga" sugrąžino Bitėnus Lietuvos visuomenei  
 
Kristina TOLEIKIENĖ

Šiemet sausio 15-ąją, pirmą kartą oficialiai minint Klaipėdos krašto dieną, LR Seime įvyko iškilmingas renginys. Į LR Seimą pirmą kartą buvo atvežtos abi "Amžinosios Rambyno kalno knygos". Viena jų 1928 metais, mint Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį, buvo padovanota M.Jankui už jo nuopelnus prijungiant Klaipėdos kraštą prie Didžiosios Lietuvos. O išpildant M.Jankaus paskutinį toškimą, kad knyga sugrįžtų į namus - Bitėnus, buvo pagaminta identiška knyga ir iškilmingai parlydėta į Bitėnus. 2004-2008 metų LR Seimo nariai buvo pakviesti palikti asmeninius įrašus atgimusioje "Amžinojoje Rambyno kalno knygoje", ši garbė buvo suteikta todėl, nes būtent jie įteisino šios datos minėjimą. Šiemet sukako 85-eri metai, kai Klaipėdos kraštas prijungtas prie Lietuvos, ir tai buvo pirmas renginys, minint 150-ąsias M.Jankaus gimimo metines. Renginiu siekiama, kad Lietuvos visuomenė žinotų apie tų dienų įvykius, jų svarbą ir žmogų, kuriam buvo lemta būti šių įvykių centre ir daug pasitarnauti lietuvybei.

Pirmajai knygai šiemet jau sukanka aštuoniasdešimt metų, ji buvoi Mažosios Lietuvos, Rambyno kalno, M.Jankaus svečių knyga. Joje pasirašė žymiausi to meto visuomenės žmonės, užsienio šalių ambasadoriai. Kai M.Jankui Lietuvos visuomenė padovanojo knygą, buvo praėję vos penkeri metai nuo Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos. Krašte žmonės jautė nusivylimą, nes ekonomine prasme kraštas patyrė nuosmūkį. M.Jankus, kaip ir kiti lietuviškai nusiteikę patriotai, vos beįstengė kovoti su žmonių nusivylimu, bandymus apeliuoti į nacionalinius jausmus, barnius, kad jų nevalia mainyti į vokišką algą. M.Jankų taip pat buvo apnikusios abejonės. Šioji knyga buvo skirta išblaškyti vis labiau įsigalintį nusivylimą ir sustiprinti patriotinius jausmus. Tai, kad užsienio šalių ambasadoriai, prisistatę Lietuvos Prezidentui ir įteikę skiriamuosius raštus, vykdavo į Bitėnus - buvo gerai apgalvota jaunos Lietuvos valstybės politika. Lietuvos valstybė tarptautinės visuomenės akyse stengėsi pateisinti ir įtvirtinti Klaipėdos krašto prisijungimą. Užsienio šalių ambasadorių svečiavimasis Bitėnuose pas prisijungimo iniciatorių, net tituluojamą mažuoju Lietuvos prezidentu ir įrašo palikimas "Amžinojoje Rambyno kalno knygoje" tarnavo krašto prijungimo tiek moraliniam, tiek politiniam įteisinimui. Užsienio svečiai buvo palydimi ne į vokiškąją Klaipėdą, bet į lietuviškus Bitėnus. Bitėnai tuo laiku buvo tapę reprezentacine Mažosios Lietuvos vieta. Svečiams tai turėjo susidaryti įspūdį, kad Klaipėdos krašte gyvena lietuviai, kurie norėjo, kad jų kraštas būtų prijungtas prie Lietuvos. Liūdnokos to krašto žmonių nuotaikos svečių neturėjo pasiekti.

Atkurtoji "Amžinoji Rambyno kalno knyga", sugrįžusi į Bitėnus, tarsi dar kartą prikėlė Bitėnus, įteisindama jų istorinę, kultūrinę, geografinę svarbą. Būtent po jos sugrąžinimo jie tapo labiausiai lankoma Mažosios Lietuvos vieta. Nuo 2003 metais atstatytos M.Jankaus spaustuvės kieme vyksta Sueigos pas Martyną Jankų Bitėnuose, sukviečiančios žurnalistus, spaustuvininkus, politikus, visuomenės veikėjus, menininkus. Knygoje jau daug sukaupta šio laikmečio žymių žmonių, politikų parašų. Joje kaip LR Prezidentas pasirašė ir Rolandas Paksas. Knygoje po tautiškumo manifestu 2003 metais pasirašė įvairių leidinių redaktoriai ir spaustuvių vadovai. Bitėnuose buvo pažymėta ir lietuviškos spaudos lotyniškais raštmenimis sugrąžinimo 100-ųjų metų sukaktis. Bitėnai - lietuviškos spaudos lopšys, būtent čia pradėta spausdinti pirmoji lietuviška periodika. 2005 metais sueiga buvo skirta mažosios Lietuvos paveldo išsaugojimui ir jau treji metai, kai mažosios Lietuvos simfoninis orkestras koncertuoja Mažosios Lietuvos širdyje - Rambyno kalne.

Iškilmingame Klaipėdos krašto minėjime LR Seime "Amžinojoje Rambyno kalno knygoje" daug Seimo narių paliko savo asmeninius įrašus. Rengėjai jiems yra dėkingi už geranorišką šios akcijos sutikimą ir įvertinimą. Taip pat tikimasi, kad rugpjūčio 8-ąją Seimo nariai atvyks į Sueigą pas Martyną Jankų Bitėnuose ir kartu su Klaipėdos krašto visuomene pažymės M.Jankaus 150-ąsias gimimo metines.

  
      "Amžinojoje Rambyno kalno knygoje" pasirašo Seimo narys Rinantas Smetona.


     Istorikas, Mažosios Lietuvos žinovas Algimantas Matulevičius su pagėgiškiais 
                       apžiūrinėja senąją "Amžinąją Rambyno kalno knygą". 

 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.