Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007- 2010m.

 


Pradžia

Komentarai

Kultūros ženklai

Kūryba

Šilainė

Kalendorius

Archyvas

Kontaktai


 

Šilainės archyvas

Planuojami kultūros renginiai

 


Smuklė šile įkurta
2010 gruodžio 22 d.

 

Jokūbynės parkas puošė Tilžę
ir žadino lietuvninkų sąmoningumą

2010 gruodžio 8 d.

 

Jociškiai – literatūriškiausia rajono vieta

2010 lapkričio 24 d.


Jociškių dvarelis
2010 lapkričio 10 d.

 

Vygantas Vareikis
Valdymas Klaipėdos krašte ir
savivalda Klaipėdoje prieš II pasaulinį karą

2010 spalio 27 d.

 

Rubenas Bukavickas
Tėviškės ir tėvynės sąvokos tema,
kalbant apie buvusio Klaipėdos krašto
gyventojų išvykimą į Vokietiją 1958-1960 metais

2010 spalio 13 d.

 

Minija naujais laikais. II d.
2010 rugsėjo 22 d.

 

Minija (Mingė) vakar ir užvakar...
2010 rugsėjo 8 d.

 

„Operacija išsigimėliai, arba moksleiviai MGB pinklėse“
2010 rugpjūčio 25 d.

 

Keletas žodžių apie tarpukariu veikusias
Šilutės
sporto draugijas
2010 rugpjūčio 11 d.

 

Šilutės irkluotojų draugija
2010 rugpjūčio 11 d.

 

Arūnė Arbušauskaitė
Ar galėjo Klaipėdos krašto sostine tapti Šilutė?

2010 liepos 28 d.

 

Piktžaizdės draskymai:
Klaipėdos krašto dvarai. II d.

2010 liepos 14 d.

 

Piktžaizdės draskymai:
Klaipėdos krašto dvarai. I d.

2010 birželio 30 d.

 

Regina Meškauskienė
Geležinkeliai Mažojoje Lietuvoje ir
Klaipėdos krašte – istorinė praeitis

2010 birželio 9 d.

 

Domėjimasis augalais peraugęs į meilę gimtinei
2010 gegužės 19 d.

 

Rubenas Bukavickas
Kintų valsčius 1945-1960 m.:
atrasta ir prarasta žemė. V d.

2010 balandžio 28 d.
 

Bronius Antanaitis
Šilutės lageryje. II d.
2010 balandžio 24 d.

 

Bronius Antanaitis
Šilutės lageryje
2010 kovo 24 d.

 

Rubenas Bukavickas

Kintų valsčius 1945-1960 m.: atrasta ir prarasta žemė. IV d
2010 kovo 10 d.

 

Senosios Suvernų kaimo kapinės ir jų likimas
2010 vasario 24 d.

 

Rubenas Bukavickas
Kintų valsčius 1945-1960 m.: atrasta ir prarasta žemė. III d.
2010 vasario 9 d.

 

Vilhelmo fon Humbolto apsilankymai Mažojoje Lietuvoje

2010 sausio 19 d.

 

Rubenas Bukavickas
Kintų valsčius 1945-1960 m.:
atrasta ir prarasta žemė. II d.

2009 gruodžio 22 d.

 

Rubenas Bukavickas
Kintų valsčius 1945-1960 m.:
atrasta ir prarasta žemė

2009 gruodžio 8 d.

 

Doc. dr. Vygantas Vareikis
Jono Vanagaičio gyvenimo kelias
ir Klaipėdos žygis

2009 lapkričio 24 d.

 

Krašto praeitį liudija vardiniai medžiai ir želdiniai
2009 lapkričio 10 d.

 

Geidžiamiausia nuotaka - malėja, grėbėja,
grūdėja, darbininkė, ūkininkė

2009 spalio 20 d.

 

Abipus rubežiaus. II d.
Jokūbo Pukio atsiminimai

2009 spalio 6 d.

 

Jono Vanagaičio kultūrinė veikla ir jo "Birutės"
2009 rugsėjo 22 d.

 

Abipus rubežiaus.
Jokūbo Pukio atsiminimai

2009 rugsėjo 8 d.

 

Kaip Donelaitis beveik paminklo susilaukė
2009 rugpjūčio 25 d.

 

Amžininko atsiminimai ir pastabos. II d.
2009 rugpjūčio 25 d.

 

Egidijus BACEVIČIUS
Pamario dangaus puošmenos -
Klaipėdos aukštaskraidžiai. II d.

2009 rugpjūčio 11 d.

 

Amžininko atsiminimai ir pastabos. I d.

2009 rugpjūčio 11 d.

 

Egidijus BACEVIČIUS

Pamario dangaus puošmenos -
Klaipėdos aukštaskraidžiai. I d.

2009 liepos 28 d.

 

"Santaros" draugijos Rukų "Ąžuolo" skyriaus
veikla 1923-1938 metais

2009 liepos 8 d.

Martyno Toleikio pasakojimai - Vilius Gaigalaitis

2009 liepos 8 d.

 

Nemuno delta: pastabos paraštėje. II d.
2009 birželio 23 d.

 

Nemuno delta: pastabos paraštėje. I d.
2009 birželio 9 d.

 

Martynui Jankui atminti
2009 gegužės 19 d.

 

Martyno Jankaus dalyvavimas
regiono politiniuose įvykiuose

2009 gegužės 19 d.

 

Egidijus BACEVIČIUS
Švyturio prižiūrėtojas,
žiedavęs pamario sparnuočius. II d.

2009 gegužės 5 d.

 

Egidijus BACEVIČIUS
Švyturio prižiūrėtojas,
žiedavęs pamario sparnuočius. I d.

2009 balandžio 21 d.

 

Prūsų lietuvių tautos taryba
2009 balandžio 7 d.

 

Bernardas Aleknavičius
Vydūnas apie Kristijoną Donelaitį
2009 kovo 24 d.

 

Egidijus BACEVIČIUS

Kraštotyrininko knygos gaivina atmintį ir teikia viltį
2009 kovo 10 d.

 

Julius Žukas

Endriaus Borcherto „Pro Memoria“ apie Lietuvos politikos Klaipėdos krašte nesėkmių priežastis ir būdus padėčiai taisyti
2009 vasario 24 d.

 

Ona NORKUTĖ

Švėkšnos vaikų namuose
– gražiausi sunkios vaikystės prisiminimai
 

2009 vasario 10 d.

Darius Barasa
Žvilgsnis į Šilutės apskrities evangeliškų
bendruomenių praeitį (iki XIX a. vid.). II d.

2009 sausio 27 d.

Darius Barasa
Žvilgsnis į Šilutės apskrities evangeliškų
bendruomenių praeitį (iki XIX a. vid.). I d
.

2009 sausio 14 d.

Svetlana JAŠINSKIENĖ
Atgal į praeitį
2008 gruod
žio 23 d.

Darius Barasa
Tilžės aktą prisiminus
2008 gruodžio 9 d.

Nekrologas, kuriam šimtas metų
2008 gruodžio 9 d.

Egidijus BACEVIČIUS
"Muižės lietuvio" tautosakos rinkinėliai. II dalis
2008 lapkričio 25 d.

Egidijus BACEVIČIUS
"Muižės lietuvio" tautosakos rinkinėliai. I dalis
2008 lapkričio 11 d.

Piotr VAIL
Imanuelis Kantas
2008 spalio 28 d.

Arūnė Arbušauskaitė
Ne visai linksma istorija apie Martyną Sakutį
2008 spalio 28 d.

Leonardas POVILIŪNAS
XIX amžiaus valstiečių gydymo lygis
Didžiosios Lietuvos (Gruzdžių) ir
Mažosios Lietuvos (Rusnės) valsčiuose

2008 spalio 14 d.

Darius Barasa
Bažnyčios įtaka Ventės ir Kintų gyvenviečių raidai

2008 rugsėjo 23 d.

Bernardas Aleknavičius
"Apjakėliai"
2008 rugsėjo 9 d.

Regina MEŠKAUSKIENĖ
Mokykla Mažojoje Lietuvoje
2008 rugpjūčio 19 d.

Martynas PURVINAS, Marija PURVINIENĖ
Kapinės Mažojoje Lietuvoje. Jų tyrimai. II dalis
2008 rugpjūčio 5 d.

Martynas PURVINAS, Marija PURVINIENĖ
Kapinės Mažojoje Lietuvoje. Jų tyrimai. I dalis

2008 liepos 22 d.

Rubenas BUKAVICKAS
Tarybinės kultūros užuomazgos Kintų valsčiuje. II dalis

2008 liepos 15 d.

Rubenas BUKAVICKAS
Tarybinės kultūros užuomazgos Kintų valsčiuje. I dalis

2008 birželio 27 d.

Darius Barasa
Šilutė: miestietiškos raidos metmenys. II dalis

2008 birželio 10 d.

Darius Barasa
Šilutė: miestietiškos raidos metmenys. I dalis

2008 gegužės 27 d.

Egidijus Bacevičius
Ištaigingieji Nemuno žemupio girių plačiaragiai. II d
2008 m. gegužės 13 d.

Egidijus Bacevičius
Ištaigingieji Nemuno žemupio girių plačiaragiai. Id
2008 m. balandžio 22 d. 

Mirties stovykla Pagėgiuose arba Buchenvaldo
koncentracijos stovyklos filialas

2008 m. balandžio 8 d.

Tikrasis Vydūnas
2008 m. kovo 28 d.

Darius Barasa
Senoji Šilutės turgaus aikštė. II d.
2008 m
. kovo 14 d.

Darius Barasa
Senoji Šilutės turgaus aikštė. I d.
2008 m. vasario 26 d.

Monsinjoro Jono Kučingio kalba Čikagoje,
minint Švėkšnos gimnazijos jubiliejų

2008 m. vasario 12 d.

Vytauto Čepo kalba, pasakyta 2008 m. sausio 15 d. Seime,
pirmą kartą minint Klaipėdos krašto dieną

2008 sausio 29 d.

Klaipėdos krašto diena – sausio 15-oji
2008 sausio 15 d.

Rubenas Bukavickas
Kintų valsčiaus mokyklos 1945-1961 m. II dalis. (pabaiga)
gruodžio 18 d.

Rubenas Bukavickas
Kintų valsčiaus mokyklos 1945-1961 m. II dalis. (pradžia)
gruodžio 4 d.

Egidijus Bacevičius
Trakėnų veislės arkliai garsina gimtinę
lapkričio 20 d.

Silva POCYTĖ
Kultūrinės Mažosios Lietuvos lietuvininkų tradicijos
ir nuosekli jų tąsa - Dainų šventė

lapkričio 6 d.

Šiandien istorijai skirtas puslapis "Šilainė"
pažymėtas 100 numeriu

spalio 23 d.

Šilutės rajono dvarai
spalio 23 d.

Egidijus Bacevičius
Žvejų susibūrimai turi ilgametes tradicijas
spalio 9 d.

Rubenas Bukavickas
Apie ką mena 1868 - 1878 m. Skirvytėlės
vienaklasės liaudies mokyklos užrašų knyga?

rugsėjo 25 d.

Bernardas Aleknavičius
"Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio"
rugsėjo 11 d.

Vilius Bajoras
Lietuviškos mokyklos Šilutėje ištakos
rugpjūčio 28 d.

Egidijus
Bacevičius
Nemuno žemupio lašišinės užtūros. II d.
rugpjūčio 7 d.

Egidijus Bacevičius
Nemuno žemupio lašišinės užtūros. I d.
liepos 24 d.

Martynas PURVINAS
Pelkininkų kaimai ir kolonijos Šilutės apylinkėse:
tradicinės gyvensenos bruožai ir gyvenviečių raida. III dalis

liepos 10 d.

Martynas PURVINAS
Pelkininkų kaimai ir kolonijos Šilutės apylinkėse:
tradicinės gyvensenos bruožai ir gyvenviečių raida. II dalis

birželio 22 d.

Martynas PURVINAS
Pelkininkų kaimai ir kolonijos Šilutės apylinkėse:
tradicinės gyvensenos bruožai ir gyvenviečių raida. I dalis

birželio 12 d.

Lina Liakšienė
Šilutės krašto lietuvių pasaulietinės kultūrinės
muzikinės draugijos. II dalis

gegužės 29 d.

Lina Liakšienė
Šilutės krašto lietuvių pasaulietinės kultūrinės
muzikinės draugijos. I dalis

gegužės 15 d.

Povilas PUKYS
Hampelmonas
balandžio 24 d.

Minijos kaimo praeitis
balandžio 13 d.

Česlovas KONTRIMAS
Atsiminimų fragmentas apie Vydūno darbą Telšiuose
kovo 27 d.

Vydūnas
Du tos pačios tėviškės žmonės. Vydūnas ir
Hermanas Sudermann'as

kovo 27 d.

Lina Liakšienė
Muzikinis gyvenimas Šilutės gimnazijose
kovo 16 d.

Julius Balčiauskas
1939 kovo 22 Klaipėdos krašto anšliuso nuotaikos
kovo 16 d.

Anatolijus ŽIBAITIS
A.Razma - Pypliškės kaimo metraštininkas
vasario 26 d.

Heinrich MEYER
Naumalūnis - prarastos Tėvynės kampelis
vasario 13 d.

Darius BARASA
Vieškelių tiltai Šilokarčemos apskrityje.
(XIX a. 7 dešimtmetis)

sausio 30 d.

Dainius ELERTAS
Vėjo gūsiai Klaipėdos krašto istorijoje
sausio 16 d.

Šilainės sodas - "Šilainės" tęsinys

 
                   
          Atgal...  

    "Šilainės sodas"  ©  2007-2010 m.