Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2010 balandžio 28d. Nr. 6 (102)

 


Pradžia

Komentarai

Kultūros ženklai

Kūryba

Šilainė

Kalendorius

Archyvas

Kontaktai


 

Balandžio mėnesio kultūros naujienos

Planuojami kultūros renginiai


            

            

    

 


 

 

Taigi: buvo taip...

 

Prieš 10 metų iš iki tol formalios egzistavusios Šilutės kraštotyros draugijos iš ties atsirado būrelis žmonių, kurie ėmėsi aktyvios veiklos. Iniciatyvos ėmėsi pedagogė Regina Meškauskienė ir muziejininkė Jūratė Pancerova. Palaipsniui prie jų ėmė šlietis vis daugiau iniciatyvių žmonių, kurie taip pat pamažu įsitraukė į krašto pažinimo veiklą.

 

Ne vienas jų ir iki tol domėjosi Mažosios Lietuvos krašto praeitimi. Tačiau kartu susibūrus lyg ir smagiau buvo, ir pasitarti galima, daugiau minčių, diskusijų. Vėliau radosi tradicija, rinktis kartą per mėnesį. Juose kuris nors kraštotyros draugijos narys pristatydavo savo nagrinėjamą temą. Taip plėtėsi kraštotyrininkų akiratis. Taip visa tai vyksta ir iki šiol.

 

Vienas įdomesnių ir smagesnių darbų buvo surengta ekspedicija dar likusiems šio krašto dvarams pažinti. Po šios kelionės ėmė rastis ir knyga „Šilutės rajono ir Pagėgių dvarai“. Pradžioje padedant klaipėdiečiui leidėjui Kęstučiui Demereckui 2006 metais išėjo storokas sąsiuvinis. Šiuo metu yra rengiamas solidus leidinys apie šio krašto dvarus. Medžiaga yra surinkta, tačiau dar vis randama ką patikslinti, todėl jo pasirodymas užtruko, nors draugijos nariai yra K.Demerecko yra patikinti, kad ji netrukus išvys dienos šviesą. 

 

Pasigirti yra ir daugiau kuo. Po labai sunkaus ir ilgo darbo 2009 metais pagaliau dienos šviesą išvydo J.Zembrickio ir A.Bitenso „Šilutės apskrities istorija“. Iš vokiečių į lietuvių kalbą ją išvertė Jonas Jonaitis. Jam reikėjo pagalbos tai knygai išleisti. To ėmėsi Šilutės kraštotyros draugija ir... gerokai įklimpo. Tai labai sudėtingas leidinys, kurio redagavimas ir užtruko keletą metų. Jį, skirusios tam savo laisvalaikį, atkilo R.Meškauskienė ir J.Pancerova. Daug redagavimo metu kildavo ginčų ir su knygos istorijos redaktoriumi Marijum Šidlausku, kuris viską norėjo padaryti ir patikrinti labai kruopščiai. Galų gale ši Šilutės kraštotyrininkų rengta knyga, nors ir gerokai pavėlavusi ir viršijusi visus nustatytus terminus, išvydo dienos šviesą.  

 

2009 metų pabaigoje Šilutės bendruomenė vėl sulaukė naujos kraštotyros draugijos knygos „Šilainės istorijos“. Jos atsiradimas – taip pat kelių metų darbo rezultatas. Joje sudėti 2003 – 2005 metais „Šilokarčemos“ laikraščio priede „Šilainė“ skelbti straipsniai Mažosios Lietuvos istorijos temomis. Didžiąją daugumą šių straipsnių parašė Šilutės kraštotyrininkai ir jiems prijaučiantys. 2003 metais prasidėjęs šios draugijos bendradarbiavimas su šiuo senąjį miesto vardą turinčiu laikraščiu tęsiasi ir iki šiol. Nuo 2007 metų atsirado internetinė svetainė „Šilainės sodas“, kuriai dalį medžiagos taip pat rengia šios draugijos nariai.

 

Minėdama savo veiklos dešimtmetį Šilutės kraštotyros draugija pakvietė visus į konferenciją. Joje pristatomi beveik metus trukusio konkurso „O buvo taip...“ darbai. Jų sulaukta labai nemažai ir įvairių. Dauguma jų yra įdomūs ir turintys išliekamąją vertę. Rašiniuose buvo kviečiama pasigilinti į savo šeimos, giminės ar krašto istorijas. Malonu, kad į šį darbą paskatinti mokytojų, įsijungė ir nemaža mokinių. Labai brandžių darbų parašė ir vyresnės kartos krašto ir praeities mylėtojai. Visa tai rodo, kad kraštotyrinis darbas vyksta – dar yra žmonių, kurie savo laisvalaikį skiria Mažosios Lietuvos krašto pažinimui. Ir žinių apie jį skleidimui.

 

 


                                                                                             "Šilainės sodas"  ©  2010 m.