Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2010 rugsėjo 8d. Nr. 15 (110)

 


Pradžia

Komentarai

Kultūros ženklai

Kūryba

Šilainė

Kultūros naujienos

Archyvas

Kontaktai


Planuojami kultūros renginiai


            

            

    

Šventinimas, tapęs švente

 


 

 

Saulius SODONIS

 

Sekmadienį Kintų mažojoje evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko neeilinis įvykis – čia buvo pašventinti iš Vokietijos gauti vargonai. Šiame šventinime, kuris virto nuostabiu koncertu ar net švente, dalyvavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kunigai Liudas Fetingis ir Mindaugas Žilinskis bei svečias iš Vokietijos Kristianas Nevas (Cristian Neev). Ypatingą nuotaiką suteikė šiose pamaldose dainavęs Liudas Mikalauskas bei vargonais grojęs Povilas Padleckis iš Kauno katedros. Šventėje dalyvavo gausus būrys svečių iš Vokietijos, šilutiškiai, Kintų gyventojai ir svečiai. Susirinkusieji vos tilpo bažnyčioje. 

 

Į Kintus atkeliavo vargonai
 

Jau ne kartą ankstyvą rudenį Kintuose, mažojoje evangelikų liuteronų bažnyčioje (didžiojoje dabar meldžiasi vietos katalikų bendruomenė), vyksta įvairūs renginiai: prieš keletą metų vyko iškilmės - šimtmetis, pažymint šios buvusios bažnyčios parapijos salę, į kurią po karo persikėlė negausi išlikusi bendruomenė; praeitą rudenį vyko evangeliškojo jaunimo sambūris; šiais metais dovanotų vargonų šventinimas.

Visa istorija prasidėjo prieš keletą metų, kai iš Beversted‘o miesto į Šilutės 745 metų jubiliejų su delegacija atvyko ponia Traute Meuser. Nors ji tiesiogiai ir nėra susijusi su šiuo kraštu, tačiau labai pamilo jį ir dabar dažnai atvyksta čia. Ji atvažiuoja su pasiūlymais, patarimais ar dovanomis. Šių vargonų atsiradimą taip pat galima laikyti jos nuopelnu.

 

Šioje šventėje ji ir kunigas M.Žilinskis pasakojo, jog praeitų metų Rusnės Laivininkų šventėje ji pasidalijo mintimis, kad vienoje Beversted‘o apylinkėje Altluneberge (Altluneberg) atsirado galimybė įsigyti naujus vargonus. Vietos bendruomenė sprendė, ką daryti su senaisiais. Tad T.Meuser pasiūlė padovanoti juos kuriai nors Šilutės krašto bažnyčiai. Apie tai praeitą vasarą ji ir papasakojo mūsų krašto žmonėms. Vėliau, sužinojusi apie tokį galimą instrumento kelią, Altlunebergo bendruomenė tam pritarė. Liko tik nuspręsti, į kurią bažnyčių keliaus ši nuostabi dovana.

 

Kintų bažnyčios kunigas M.Žilinskis jau buvo pažįstamas su T.Meuser. Žinodama, kad Kintų bendruomenė, nesiskirstydama į katalikus bei evangelikus, labdaros būdu remontuoja mažąją Kintų bažnyčią, T Meuser pagalvojo apie Kintus. Be to, Kintų bažnyčia savo dydžiu yra labai panaši į Altlunebergo bažnyčią. Todėl ir gimė mintis šiuos vargonus sumontuoti čia. Tam visi pritarė. Liko tik išspręsti jų pergabenimo ir montavimo klausimus. Juos išmontuoti, o vietoje sumontuoti, ėmėsi vargonų meistras iš Vokietijos Jorg Nass. 

 

Vargonai į pamarį atkeliavo šią žiemą. O gegužės viduryje juos čia sumontavo minėtas J.Nass. Tiesa, reikėjo naujai pagaminti vargonų puošimo elementus, nes senieji liko Altlunebergo bažnyčioje. Tuo užsiėmė minėtas meistras. Šventinimo iškilmėms buvo pasirinkta rugsėjo pradžia, kai po vasaros poilsio vėl pasideda intensyvus gyvenimas.   

   

Šventė
 

Kitaip, kaip sekmadienį Kintų mažojoje bažnyčioje vykusias pamaldas, to nepavadinsi. Vietos evangelikų liuteronų bendruomenė tam labai rengėsi. Buvo galutinai sutvarkyti vargonų puošybos elementai, sustatytos naujos kėdės, kurias specialiai pagamino tauragiškis Raimondas Šedys, labai gražiai pasipuošta. Be to, atsirado galimybė į šias šventinimo pamaldas pasikviesti kylančią muzikos žvaigždę, „Triumfo arkos“ nugalėtoją L.Mikalauską. Jis atvyko kartu su Kauno ir Marijampolės katedrų vargonininku Povilu Padleckiu. 

 

Mišias pradėjo vyskupas M.Sabutis, kunigai L.Fetingis ir svečias K.Nevas. Kintų bažnyčios kunigas M.Žilinskis meldėsi kartu su bendruomene, nes šv. Mišiose dalyvavo sugipsuota koja.

 

Kaip ir įprasta evangelikų bažnyčioje, buvo daug giedama. Kad visi susirinkusieji tai galėtų daryti kartu, visiems buvo išdalyti lapeliai su šios dienos tekstais. Kaip įprasta bendruomenei, jų motyvui buvo pasirinktas vienos psalmės tekstas „Giedokit viešpačiui naują giesmę, nes jis padarė nuostabių dalykų“. Vėliau į naujus ir nuostabius dalykus pamoksle atkreipė dėmesį vyskupas M.Sabutis. Gražius ir prasmingus pamokslus taip pat sakė abu mišiose dalyvavę kunigai.

 

Mišių giesmėms vargonais grojo juos jau išbandžiusi kintiškė Laima Bušininkienė. Tačiau kai pradėjo giedoti operos solistas L.Mikalauskas, kuriam akompanavo patyręs vargonininkas, sukūrė ypatingą dvasinę būseną. Mišiose nepriimta ploti. Pradžioje laikėsi ir į šias pamaldas susirinkę žmonės. Tačiau po kelių solisto atliekamų kūrinių visi prapliupo plojimais. Patyręs vargonininkas P.Padleckis pagrojo nuostabių klasikinių vargonų kūrinių, kurie atskleidė didžiules šio instrumento galimybes. Dvasingą ir šventinę nuotaiką padėjo sukurti ir „Heidės“ choras iš Šilutės.    

 

Vėliau, pasibaigus šv. Mišioms, kunigas M.Žilinskis dėkojo visiems, padėjusiems įsigyti ir parsigabenti vargonus. Ir Savivaldybei, kuri parėmė dalį transportavimo išlaidų, ir vietos bendruomenei, kuri visokeriopai rėmė ir padėjo. Tačiau didžiausia padėka išsakyta Altlunebergo bendruomenei, kuri dovanojo šį instrumentą. Ji neliko skolinga ir dar atvežė dovanų – įvairių meno dirbinių, kurie turėtų papuošti šią bažnyčią.   

 

Po iškilmių vietos bendruomenė pakvietė visus svečius paskanauti žuvienės. 

 


Į pamaldas susirinko didelis būrys svečių.

 


Vis atsistodami pagerbė atvykstančius kunigus.

 


Vis sutartinai giedojo giesmes.

 


Giesmėms vargonais akomponavo mokytoja Laima Bušininkienė.

 


Sodrus operos solisto L.Mikalausko balsas užpildė visą Kintų bažnyčios erdvę. Jam vargonais pritarė P.Padleckis. 

 


Vyskupas M.Sabutis palaimino visus surinkusiuosius.  

 


Sveikinimus Kintų bendruomenei iš Vokietijos perdavė kunigas
Kristianas Nevas.

 

Vargonus iškilmingai pašventino Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas M.Sabutis.

 

Kintų bažnyčia sulaukė ir dovanų: moderniai atrodančios šv. Marijos skulptūros.

 


Svečiams dėkojo ir Šilutės "Heide" draugijos atstovė Aldona Petrošienė.

 


Lauko gėlių puokštes svečiams ir rėmėjams įteikė Kintų evangelikų liuteronų bažnyčios pirmininkė Laima Mačėnienė.

 

Daugiausiai vargonų klausimais rūpinosi (iš kairės): Kintų kunigas M.Žilinskis, Traute Meuser iš Beversted‘o ir juos sumontavęs vargonų meistras J.Nass.

 


Kunigo Mindaugo Žilinskio sūnus visą laiką norėjo būti šalia tėčio.

Atgal...


                                                                                                "Šilainės sodas"  ©  2010 m.