Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 sausio 16 d. Nr. 1 (24)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 

Naują etapą pradedant

 
     
 

Šiandien dienos šviesą išvysta pirmasis 2007 metų mūsų krašto Kultūros ženklus atspindintis "Šilainės sodo" numeris. Iš viso jis - 24-tas. Gal skaičius ir nėra labai didelis ir įspūdingas, bet per šio kultūros priedo leidimo laiką buvo atkreiptas dėmesys į daugelį mus supančių dalykų, kurie dėl savo sakralumo ir intymumo retai papuola į kasdienius laikraščio puslapius. O šalia išties vyksta gyvenimas, kuris rinkos sąlygomis šiandien patiria nemenkus išbandymus. Taip "Šilainės sodo" puslapiuose buvo pastebėti kūrėjai, kurie savo veikla ir sugebėjimais, dažnai ir užsispyrimu bei geležine kantrybe, mūsų aplinkai suteikia grožio ir gėrio. O tai neleidžia mums (jei duodamės) galutinai tapti greito gyvenimo žmonėmis. Būdami šalia tokių žmonių - kūrėjų - šiek tiek sulėtiname savo tempą ir jų akimis pamatome aplinkinio gyvenimo grožį ir vienadieniškumą, kurį skubėdami matome (?) tik prabėgomis.

Ir šiais metais "Šilainės sodas" tęs pradėtus darbus. Savo misiją įvardindami, kaip grožio atvėrimą ir atskleidimą - toliau pasakosime apie kūrėjus, kurie gražina ar dvasiškai turtina mūsų gyvenimą. Tokių žmonių yra aplinkui, tik labai dažnai jų nepastebime ar neįvertiname. Džiugu, kad per tuos metus leidinys rado bendraminčių, kurie padeda ir pataria. Esame už tai labai dėkingi ir manome, kad draugų ir bendradarbių šiais metais turėsime dar daugiau.

Nuo šiol "Šilainės sodas" įgavo naują kokybę. Visai netrukus pasirodys ir jo internetinis variantas. Jo reikės ieškoti www.silaine.lt puslapyje. Šiuo projektu toliau bus tęsimas bendradarbiavimas su Šilutės kraštotyros draugija. Laikraščio puslapiai riboja mintį ir išraišką. Tuo tarpu virtuali erdvė - beribė. Taip atsiras galimybė internetinėje "Šilainės sodo" svetainėje talpinti daugiau medžiagos, kuri labai dažnai laikraštyje yra trumpinama. Taip atsiskleis ir daugiau galimybių. O tai suteiks solidumo ir išliekamosios vertės.

Į spausdinamas laikraštines publikacijas jau atkreipė dėmesį ne vienas šio buvusio Klaipėdos krašto praeities mylėtojas, pastebėjo ir vilniečiai. Štai straipsnyje "Kultūros ir šviečiamosios programos regionų, miestų ir rajonų laikraščiuose" publicistas, Lietuvos Kinematografininkų sąjungos narys Pranas Morkus rašo: ...norėtųsi paminėti dar kelis Fondo (Spaudos, radijo ir televizijos - red.p) remiamus projektus: "Sidabrės" "Piliečių forumą" (ir kiek ankstesnį jos "Kultūros priedą") bei Šilutės ir Pagėgių "Šilokarčemoje" esantį "Šilainės" priedą. Pirmasis šiek tiek primena jau minėtą "Bendruomenių forumą", tik gal truputį kitaip akcentuojant, o pastarasis publikuoja nepaprastai vertingą ir išliekamąją vertę turinčią medžiagą iš Klaipėdos krašto istorijos".

Kaip ir praėjusiais metais "Šilainės sodo" leidimą remia Spaudos, radijo ir televizijos fondas. Už tai esame dėkingi jo nariams ir ekspertams, kurie "Šilainės sode" mato vertą partnerį. Spausdintas variantas remiamas ir Šilutės kultūrinės veiklos programos lėšomis. Taigi dirbame toliau ir stengsimės pateisinti visų savo skaitytojų, interneto naršytojų ir rėmėjų lūkesčius. Mes tęsiame.

 
     
             Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.