Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 sausio 16 d. Nr. 1 (24)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
 

Prisiminta ir paminėta liūdna sukaktis

 
 

 

 
 

Prieš 16 metų sausio 13 dieną Vilniuje vyko baisūs įvykiai: buvo bandyta užgniaužti Lietuvos Nepriklausomybę. Tačiau priešui nepavyko. Ši kova pareikalavo aukų. Visą tai prisiminti ir paminėti į Šilutės kultūros ir pramogų centrą šeštadienį rinkosi šilutiškiai.

Tada, prieš 16 metų, viskas nutiko tokiomis savaitės dienomis, kaip ir šiais metais: patys baisiausi įvykiai prasidėjo baigiantis penktadieniui. Pradėtas buvo Lietuvos radijo ir televizijos pastato šturmas. Bebaimiai operatoriai, turinys filmavimo kameras žmonės, užfiksavo tas akimirkas. Iki tol Lietuvos gyventojams įvykius Vilniuje komentavusi Eglė Bučelytė pranešinėjo vis šiurpesnes žinias. Niekas nesitikėjo, kad bus ryžtasi užimti šiuos rūmus. Netrukus po vidurnakčio, prasidėjus sausio 13 dienai, paslėpta kamera parodė baisius priešo kareivius, kurie "nugalėję" beginklę minią jau vaikščiojo šio pastato koridoriais. Netrukus transliacija iš Vilniaus baigėsi. Visi, prie televizorių buvę, neteko amo. Ryte netikėtai prabilusi Kauno televizijos studija pranešė baisias žinias - gindami Tėvynę žuvo 14 ir buvo sužeista daugybė Lietuvos piliečių. Lietuva. Tačiau Lietuvos širdis - Aukščiausioji Taryba - gyva.

Iš ryto 1991 metais iš Šilutės savivaldybės aikštės pajudėjo autobusai su savanoriais, kurie pasisiūlė važiuoti į Vilnių ir stoti žuvusiųjų vieton. Tokių buvo labai daug.

Susirinkusieji į minėjimą šį šeštadienį visa tai galėjo dar kartą prisiminti ir išgyventi. Įvykius priminė du jaunuoliai - Donatas Laurinavičius ir Lukas Akucevičius, kurie stovėdami garbės sargyboje prie juodu kaspinu padabintos vėliavos priminė ano meto kelių dienų įvykius Vilniuje. Visa ati buvo palydėta mišraus choro "Pamario aidas", kuriame dauguma dainininkų yra patyrę pokario tremtį ir paragavę politinio kalinio duonos. Nepaisydami išgyventų sunkumų ir nepriteklių šie žmonės savo dainomis šiandien džiugina Šilutės visuomenę. Jiems vadovauja taip pat sovietinių represijų skonį pajutęs Vytautas Jovaiša. Jam talkina Nijolė Siečkuvienė.

Juos pakeitė Šilutės mišrus kamerinis choras "Vartana", vadovaujamas Gražinos Matulienės. Šio kolektyvo dainos ne vieną sujaudino savo profesionaliu skambesiu. O ypač sodrus choro solistės Irenos Žilakauskaitės balsas ir atlikimo maniera.

Pabaigoje pasirodė merginos tautiniais rūbais, kurios įnešė 14 atminimo žvakelių.

Minėjimą surengė Kultūros ir pramogų centro darbuotojai. Šį kartą buvo pasirinkta kiek neįprasta erdvė - viskas vyko rūmų antro aukšto fojė. Aplinkui susėdę žiūrovai jautėsi dalyviais, todėl ir nuotaika buvo neįprasta - kiek priminė stichiškai vykusius to laiko įvykius. Gal tik oficialios kalbos ne itin derėjo. Gaila, bet to meto įvykių šilutiškių liudininkų buvo tik vienas kitas.

 
     
             Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.