Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 gegužės 29d. Nr. 10 (33)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 

Šilutiškiai teatralai ir toliau lieka gyvenimo psichologai

 
 

 

 
 

Saulius SODONIS

 
 


Birželio pabaigoje Šilutės kamerinis teatras šio meno gerbėjus pakvies į premjerą: bus vaidinamas spektaklis "Casting Nr.1". Tai naujausias teatralų kūrinys, kuris pastatytas pagal lenkų Andrzej Maleszka "Jacek" ir anglų Marsha Nornam "Labanakt, mama" autorių pjeses.

Psichologinio teatro tradicijos

Ir šį kartą Šilutės teatralai nenukrypo nuo savojo įvaldyto psichologinio teatro žanro. Naujajame pastatyme nagrinėjamas paprasto ir kasdien šalia esančio, bet dažnai nepastebimo žmogaus gyvenimas. Šį kartą tai pasakojimas apie moterį, kuri gyvenime duonai užsidirba vaidindama įvairiuose spektakliuose, filmuojasi siūlomose reklamose ir kituose panašiuose sceniniuose dalykuose. Ši moteris turi penkerių metų sūnų, kuriam vis labiau reikia motinos dėmesio ir šilumos. Todėl mama kaskart vis labiau atsiduria kryžkelėje, kai reikia rinktis tarp savo sūnaus ir galimybės vaidinti, dirbti mėgstamą darbą, o, gal, tiesiog turėti pragyvenimo šaltinį. Sūnus galiausiai ima išsakyti rimtas pretenzijas, o jas fiziškai išreiškia įsikurdamas po stalu. Taip pradeda skirtis jo mamos pasauliai - nenoras prarasti mėgiamą užsiėmimą bei pragyvenimo šaltinį ir tarp pareigos ir meilės sūnui. Kastingas - tai aktorių žargonu nusakoma būsimo vaidmens peržiūra. Pagrindinė spektaklio dalis ir užima prieštaravimų draskomos motinos pokalbis su sūnumi, bandant įtikinti, kad mamai reikia eiti į peržiūrą, nes reikia užsidirbti pinigų ir sumokėti už
elektrą, maistą ir, pagaliau, žaislus.

Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vaidinimas yra monospektaklis, tačiau pasirodo ir antroji veikėja. Veiksmas tampa kiek dinamiškesnis, nes aktorių dialogai ir kiek paspartėjęs veiksmas verčia veikėjas ieškoti sprendimų ir išeičių iš juos veiksme  siejančių situacijų. Pagyvėja ir pirmojoje dalyje buvusi monotoniška scenografija - į sceną patenka daug baltos spalvos. Netikėtai savo šaltais blyksniais sužiba ir ginklas... Tačiau tai trunka labai neilgai ir, pasirodęs šviesos spindulys, dingsta. Pagrindinė aktorė vėl lieka su savo problema, kuri baigiantis vaidinimui labai netikėtai išsisprendžia spektakliui ir jo minčiai suteikdama nelauktą posūkį...

Ainos Čekanavičienės spektaklis

Pagrindinį vaidmenį atlieka iki šiol kiek šešėlyje buvusi Aina Čekanavičienė. Ji spektaklyje sužiba naujomis emocijomis. Ji labai drąsi artistė: nedaug yra aktorių, kurie ryžtasi kurti monospektaklį. Jame vaidinančiam reikia labai gerai ir tiksliai apskaičiuoti savo jėgas. Tai būtina įtampai spektaklyje ne tik palaikyti, bet ir nuolat kelti. Su šiuo uždavinius  A.Čekanavičienė susidorojo labai puikiai. Jei iš pradžių buvo kiek sunkoka įsijungti į "motinos ir sūnaus dialogą", tai pamažu scenoje vykstantis veiksmas įtraukė vis labiau ir kartu su vykstančiais ten įvykiais vertė ne tik sekti veiksmą ir mintį, bet kartu pergyventi dėl prieštaravimų draskomos motinos ir dėmesio reikalaujančio sūnaus.

Antroji dalis (tiesa, sąlyginė, nes pertraukų nėra, o veiksmas scenoje vyksta pusantros valandos), nors ir gyvesnė, tačiau šiek tiek sugriovė prieš tai buvusio veiksmo emociją ir nuotaiką. Jau minėta akinamai balta šviesa ir kiti blizgantys dalykai blaškė dėmesį. Pasirodė, kad scenon įžengusi puiki aktorė Alma Rimkevičiūtė, šiek tiek pavėlavo įsijungti į monospektaklio audinį ir šiek tiek jį suvėlė. Gal kiek neįprastai atrodė ne tik stilistika, o gal ir tai, kad buvo juntama, jog tai kito veikalo dalis. Ji nepasirodė organiškai sujungta su prieš tai vykusiu veiksmu, nors mintis abiejų dalių ir panaši. Tuo pačiu metu pasikeitė ir A.Čekanavičienės vaidyba. Gal tai ir buvo režisieriaus sumanymas, tačiau vienu metu dėmesys į prieš tai buvusių pergyvenimų nutolo ir peršoko į kitą etapą, kuriam būtina
buvo kiek kitaip iš naujo susikaupti ir surasti požiūrio tašką. Spektaklis baigėsi nelauktu grįžimu į monospektaklio erdvę, kuri, kaip jau minėta, pasibaigė labai netikėtai....

Nežiūrint šitų pastebėjimų, bendras spektaklio vaizdas labai neblogas. Šilutiškiai naujuoju "Casting Nr.1" spektakliu dar kartą pademonstravo, kad jie neblogi psichologinio teatro meistrai. O naujasis spektaklis - puiki dovana šio žanro mėgėjams Šilutėje ir ne tik joje.

Festivalinis spektaklis

Spektaklio režisierius Sergėjus Paciukas sakė, kad tai būsimas festivalinis spektaklis, kuriuo bus galima didžiuotis išvažiavus į šalies ir už jos ribų vykstančius teatro festivalius. Vaidinimo tekstą iš lenkų ir anglų kalbų šį spektaklį išvertė Romas Ambrulaitis. Scenografiją sukūrė žinomas dailininkas Marijus Jacovskis, kompozitorius Antanas Jasenka, o choreografas jau ne kartą su šilutiškiais bendradarbiavęs Povilas Fokinas. Nuoširdi vaidyba, garsūs spektaklio bendradarbiai turėtų atverti sėkmę kamerinių teatro padangėje.

 
                           Pagrindinio vaidmens atlikėja Aina Čekanavičienė.

 
 

 

 
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.