Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 kovo 14d. Nr. 5 (53)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  H.Zudermano klubui - aukščiausias įvertinimas  
 
Po Nepriklausomybės atkūrimo Šilutės pirmojo šaukimo rajono Taryba paskutiniame savo posėdyje priėmė sprendimą, kuriuo buvo įkurtas aukščiausias rajono apdovanojimas - "Sidabrinės nendrės" premija. Pagrindinė šios premijos mintis buvo kasmet, kovo 11-ąją, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, įvertinti žmones, savo darbais ir veikla garsinančiais Šilutės rajoną. Šio sprendimo yra labai akylai laikomasi ir kiekvienais metais šios Tėvynei svarbios datos minėjimo metu yra pagerbiami tų metų "Sidabrinės nendrės" laureatai.

2008 metų premijos laureatu paskelbtas H.Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas. Iškilmingai minint Nepriklausomybės dieną Šilutės kultūros ir pramogų centre ir buvo pagerbtas klubas bei įteiktas įvertinimas.

Mintis įkurti tokį klubą 1992 metais kilo ilgametei Šilutės pirmosios mokyklos direktorei, pedagogikos mokslų daktarei Romualdai Dobranskienei. Idėją palaikė grupė mokytojų lituanistų, žinomų Šilutėje ir už jos ribų žmonių. Pagrindinis tikslas - rinkti ir populiarinti šio krašto praeičiai ir istorijai nusipelniusių žmonių atminimą. O veikla prasidėjo nuo ne visada iki galo suprasto ir kartais skeptiškai vertinamo šio krašto sūnaus Hermano Zudermano (Sudermann) kūrybos ir veiklos įvertinimo. Kaip kažkada viename interviu sakė R.Dobranskienė: " - Nebuvo įvertintas H.Zudermanas - įkūrėme klubą, dabar pamatėme, kad mažai čia dėmesio skiriama Mažvydui - stengsimės įamžinti ir jo atminimą".

Per klubo gyvavimo laiką nuveikta išties labai daug - parengtos ir išleistos kelios knygos, kuriose nagrinėjama iškilių krašto asmenybių veikla, istorinė aplinka, čia gyvenusių žmonių tarpusavio santykiai. Visos jos yra straipsnių rinkiniai, kuriuos parengė patys klubo nariai. Šios veiklos paskatinti kai kurie jo nariai išleido atskiras knygeles. Šis žmonių būrys surengė keletą aukšto lygio tarptautinių konferencijų, atstatė prieš karą Šilutę puošusį H.Zudermano paminklą ir pastatė tris medines skulptūras Mažvydui, kurio gimtinė turėtų būti Švėkšnos - Gardamo - Žemaičių Naumiesčio apylinkėse. Minėti paminklai žymi ir knygnešių kelią.

Aukščiausio rajono apdovanojimo proga sveikiname H.Zudermano klubą ir džiaugiamės jo atliktais darbais. Laisvalaikį skirdami krašto garbės kėlimui klubo nariai nusipelnė pačių gražiausių žodžių ir svariausių apdovanojimų. Pasidžiaugti galima ir "Sidabrinės nendrės" komiteto narių sprendimu, nes skirdami šių metų apdovanojimą jie priėmė vieną iš pačių išmintingiausių ir tiksliausių sprendimų...

Sodo sargo pastebėjimai
 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.