Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 kovo 10d. Nr. 5 (77)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 

Pripažinimas iš Romos

 

 

Saulius SODONIS

 

Praeitą savaitę mokytoja Teresė Lorenčienė gavo iš Romos labai netikėtą elektroninį laišką. Pasirodo, jos knygutė vaikams "Mes vaidiname ir deklamuojame" pateko į Italiją. O vienas iš jos eiliuotų spektakliukų yra ten vaidinamas. Maža to, šiam vaidinimui sukurta yra ir melodija. Tokia žinia buvusiai pradinių klasių mokytojai yra labai džiugi, nes ji per daugelį metų, dirbdama su pradinių klasių mokiniais, sukaupė labai gražios patirties, todėl ne vieną savo mokiniams sukurtą ar pritaikytą eiliuotą pasaką išleido atskira knygele. T.Lorenčienę labai pradžiugino tai, kad jos knygelės pateko į kūrybingas rankas ne tik čia, Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

 

Spausdiname minėtą laišką, kuris tarsi yra mokytojos Teresės darbo įvertinimas

 

Romos Lituanistinė mokykla (RLM)

 

Rasa Kačiulienė 

 

Gerb. mokytoja Terese,

 

mes t. y. RLM ir šiemet norim pralinksminti Romos lietuvius savo nauju spektakliuku apie vilką ir ožiukus. Kada jį parodysime, dar nelabai nusprendėme, nes šiuo metu dauguma "aktorių" serga ir todėl neturime galimybių repetuoti. Blogiausiu atveju - tai bus mokyklos uždarymo šventei (birželio mėn.) Bet kartu su jumis noriu pasidžiaugti tuo, kad prie mūsų darbo labai prisidėjo vienos mergaitės tėvelis Pierfranco Cuchiarelli.

 

Spektaklio "Vilkas, ožka ir devyni ožiukai" scenarijų susiradome iš vienos Tautinių mažumų departamento mums dovanotos knygelės, kurios autorė Teresės Lorenčienė, "Mes vaidiname ir deklamuojame". T. y. iš Jūsų išleistos knygelės. Aš pati tik prikūriau galą, nes vaikams nepatiko toks švelnus susitaikymas su vilku, o Izabelės tėvelis Pierfranco sukūrė labai gražią melodiją ožiukų dainelei. Tai žmogus, turintis puikų muzikinį išsilavinimą, ir, ko gero, pirmasis užsienietis, parašęs ir pritaikęs muziką lietuviškai vaikiškai dainelei. Turint omenyje, kad pats praktiškai nekalba lietuviškai, o tik iš klausos ir padedamas dukters sukūrė šį kūrinėlį, tai tikrai labai mus sujaudino. Todėl siunčiu Jums pasiklausyti Jo sukurtos melodijos bei patį muzikinį kurinį (gaidas), tikėdamasi, kad kitiems, kas statys šį spektakliuką, tikrai pravers. O gal kada nors bus šios knygelės pakartotinas leidimas? Tuomet knygelę galima būtų papildyti ir šios ožiukų dainelės gaidelėmis. Mūsų vaikai bevaidindami dar sudainuoja ir "Turėjo bobulė žilą oželį".

 

Mūsų mokyklėlė yra labai maža - ją lanko apie dešimt vaikų (Romoje lietuvių nėra daug, o turinčių vaikų - dar mažiau). Kai kurie vaikai prastai kalba lietuviškai, todėl tokie paprasti, eiliuoti spektaklėliai yra labiausiai mums "įkandami". Manau, tą patį galėtų pasakyti ir kitos mažos lituanistinės mokyklos, išsibarsčiusios po visą sviestą. Dėkojame jums.

 

Su geriausiais linkėjimais Rasa Kačiulienė. 

 

               
 Teresė Lorenčienė 2007 metų pradžioje baigė savo darbą, kuris netrukus pasklido po  
 visą pasaulį.
 

 
 

 

 
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.