Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2010 birželio 8d. Nr. 9 (105)

 


Pradžia

Komentarai

Kultūros ženklai

Kūryba

Šilainė

Kultūros naujienos

Archyvas

Kontaktai


Planuojami kultūros renginiai


            

            

    

Kultūrininkas iš Vilkų kampo

 

Saulius SODONIS

Gražiai ir kiek neįprastai įvardintame Vilkų kampo kaime jau ne vienerius metus gyvena Mindaugas Nogaitis su šeima. Užaugęs vos už keletos kilometrų esančiame Švėkšnos mietelyje, labai dažnai vasarodavo visai čia pat, vos už kelių šimtų metrų esančioje tėvelio tėviškėje. Nuo seno Nogaičiai garsėjo kaip rimti ūkininkai. O „rubežiavosi“ su kitais ūkininkais Majorais. Ir, likimui nusišypsojus, jis įsigijo jų ūkį. Šiandien jis ne tik čia gyvena, bet ir puoselėja šio Švėkšnos seniūnijos kaimo kultūrą.

Kaimo šviesuolis

Paklausus, kas yra Mindaugas Nogaitis, greičiausiai dauguma iš karto pasakys, kad tai kaimo muzikantas. Tai tik dalis tiesos, nes pagal turimą išsilavinimo cenzą – Mindaugas yra profesionalus režisierius, Nepriklausomybės pradžioje įgijęs tos srities išsilavinimą Klaipėdos fakultetuose, kaip tada sakydavo. O pilniau šnekant, yra baigęs tuometinį Lietuvos konservatorijos Klaipėdos meno fakultetus. Tačiau likimo ironija, pagal specialybę teko dirbti tik visuomeniniais pagrindais, kai vadovavo Švėkšnos Klojimo teatrui.

Tačiau mokymasis Klaipėdoje imliam ir žingeidžiam švėkšniškiui pasiūlė daugybė įdomių dalykų, kuriais jis tebesižavi iki šiol. Visų pirma – tai meilė ir pagarba praeičiai. Tam jis skyrė nemažą, o gal net ir didžiąją dalį savo sodybos dalį, joje įkurdindamas muziejų.

Pradžia – Rusnėje

Klaipėdoje studijuoti teko įdomiam žmogui – Klojimo teatro entuziastui ir patriotui Petrui Bielskiui – vadovaujant. Tai nepaprastai plati asmenybė, savo studentams davusi ne tik platų supratimą apie teatrą, lietuvių požiūrį jį, bet plačią gyvenimišką patirtį.

Likimas taip jau susiklostė, kad P.Bielskis Rusnėje kartu su vietos gyventoju Kazimieru Baniu tuo metu įsigijo seną sodybą. Ji senos šio krašto gyventojos šiems žmonėms buvo perduota su sąlyga, kad čia bus įkurta Žvejo sodyba, kurios ūkiniame pastate bus numatyta vieta ir Klojimo teatrui.

Statiniai buvo labai seni, todėl reikėjo nemažai pastangų, kad jie būtų prikelti šiuolaikiniam gyvenimui. Visų pirma, reikėjo daug darbo. P.Bielskis pasiūlė savo studentams padirbėti remontuojant šią seną Rusnės sodybą, juolab, kad joje turėjo rastis muziejus bei teatras.

Daug studentų dirbo Rusnėje. Tačiau ne vienas šį darbą suprato kaip praktiką, kurią atlikę išvažiuodavo namo. O mūsų pasakojimo herojui Mindaugui Nogaičiui pamaryje labai patiko ir jis pasiliko čia darbuotis visai vasarai. Tai suartino jį su Kazimieru Baniu ir visa Rusnės aplinka. Jam patiko praeitis, patiko atradimai, kuriuos pasitaikė remontuojant seną namą – jo sienos ir visa aplinka slėpė nemaža paslapčių.

Likimas lėmė, kad Rusnėje Mindaugas įsigijo ir pirmąją savo bandoniją. Ją nusprendė parduoti vietos muzikantas Antanas Turauskas. Nors šiandien M.Nogaitis jau turi 14 šių instrumentų, tačiau pati pirmoji taip ir liko pati brangiausia. Ne pinigine išraiška, žinoma, bet kaip instrumentas, kuriuo lengviausiai groti, kurio klavišais pirštai patys laksto ir leidžia pačius skambiausius muzikos garsus. Matyt taip likimo buvo skirta, nes po kelių mėnesių buvęs šio instrumento savininkas mirė. Taip su instrumentu Mindaugas gavo ir šio garsaus Rusnėje muzikanto instrumento dvasią.

O su Rusne, bei Kazimieru Baniu jį ir dabar tebesieja šilti jausmai – nutaikęs progą jis vis aplanko jį.

Ypatinga aplinka

Plačius laukus ir gaivų orą pamėgęs, nors ir Švėkšnoje augęs, Mindaugas Nogaitis nuo mažumės svajojo įsikurti patrauklioje vietoje. Ir vėl kitaip, kaip likimo pirštu nepavadinsi – sodybą pavyko įsigyti visai netoli tėvo tėviškės, kurioje prabėgo jo vaikystės vasaros.

Jau pirmą kartą čia apsilankius iš kart galima pajusti labai gerą šios vietos aurą. Gal ir ne veltui, nes gyvenamas namas pastatytas vos už kelių žingsnių nuo Vilkų kampo alkakalnio. Jį su ypatinga meile ir atsidavimu puoselėja šios vietos šeimininkas su šeima. Ant jo viršūnės jis pastatė kažkada Švėkšnoje per audrą nuverstą medį, kurį atitinkamai tai vietai pritaikė. Šiandien ši vieta primena kažkada čia vykusias apeigas. Joms bei čia kažkada gyvenusiems protėviams atminti prieš keletą metų Mindaugas parengęs projektą ir gavęs šiokią tokią valdžios paramą, surengė tautodailininkų plenerą. Vietos skulptoriai iš ąžuolų išskobė ir pastatė keletą skulptūrų lietuvių karžygiams bei dievams atminti. Šiandien jos pirmosios ir pasitinka į šią vietą pasisvečiuoti užsukusius svečius.

Muziejus

Gyvenamoji troba, kurioje gyvena M.Nogaitis, yra pastatyta visai šalia alkakalnio. Ji sena ir greičiai čia jau stovinti ne vienerius metus, dešimtmečius ar gal net šimtmečius. Galima manyti, kad ją taip arti galėjo pasistatyti tik artimai su buvusia šventviete susiję asmenys. Kas žino, ar kartais čia nėra buvusi žynių buveinė, kurioje vėliau istorijos bėgyje įsikūrė šio krašto žemdirbiai, kiek primiršę šios vietos svarbą ir šventumą.

Buvusioje paradinėje mano pusėje, perėjus senovines gonkeles, patenki į senovės pasaulį: jau pačioje priemenėje išdėliota, sukabinta, pastatyta ar padėta daugybė praeityje buvusių visai įprastų ir kasdienių dalykų – nuo butelių su kamščiais iki bezmėnų, kurių pagalba buvo nustatomas svoris. Yra ir visai nematytų dalykų: tai arklio „numeris“, kaip dabar pasakytumėm, be kurio nebuvo galima įvažiuoti į turgų. Yra čia ir kalviškų arklio užraktų. To reikėdavo ir nakčiai pančiojant laukuose besiganantį arklį ar tiesiog kur viešoje vietoje prirakinti, kad nenueitų ar kas „nenuvarytų“. Tai unikalūs darbai, kurie turėdavo tik po vieną spyną pagaminusio kalvio raktą.

Tačiau patys įdomiausi eksponatai yra pagrindiniame kambaryje: čia ir 14 bandonijų, nemažai armonikų, akordeonų. Apie kiekvieną jų nesustodamas pasakoti Mindaugas. Pavyzdžiui, bandonijos yra skirstomos į koncertinas, bandonikas ir pačias bandonijas. Skirtumus žino tik specialistai. Juos mielai parodys ir pademonstruos šios kolekcijos šeimininkas. Beveik visi instrumentai yra veikiantys. Tiesa, ne visi taip skambiai, kaip pirmoji įsigyta Rusnėje.

Yra čia ir kaimo meistrų pagamintas instrumentas – basedla. Jis visiškai originalus ir juo taip pat grojama. Įsigijus jam tik vieną stygą teko atkurti. Yra ir nematytas instrumentas klavikordas. Tai klavišinis instrumentas, kuris visiškai atsitiktinai pateko Mindaugui. Kažkur Aukštaitijoje jį pamatė vienos kaimo sodybos vasaros virtuvėje, kur jis buvo naudojamas tiesiog kaip stalas. Po neilgų derybų jis parvažiavo į Vilkų kampą. O kiek čia įvairių atvirukų, senų šio krašto žmonių nuotraukų. Yra ir senieji notgeldai – Klaipėdos krašto pinigai, kurie buvo įvesti po Pirmojo pasaulinio karo. Dabar M.Nogaitis suka galvą, kaip juos reikėtų eksponuoti, nes tokių nėra daug išlikusių. Ir retas apie juos yra girdėjęs.

Kita dalis jo surinktų įvairių senovę menančių daiktų – yra laikoma buvusiame tvarte. Jis drėbtas iš molio ir taip pat alsuoja senove – tiesiog ir pats yra eksponatas. Čia, kaip ir dera, laikomi sudėti stambesni daiktai. Yra čia ir kalviškos odinės dumplės, vežimaičiai, nedidelis malūnas ir net bene seniausias eksponatas – akmeninės trinamosios girnos. O kur dar visokios iškabos, žibintai, statinės ir kiti dabar jau eksponatais tapę dalykai. Jų neišpasakyta daugybė.

Tiesiog sunku išvardinti, ką dar surado ir apie ką gali pasakoti šių senovinių dalykų kolekcionierius. Kiekvienas eksponatas – labai unikalus ne tik savo praeitimi, bet įsigijimo istorija. Todėl buvo labai įdomu sužinoti, kaip šie senoviniai dalykai pateko čia, ir ar labai pyksta namiškiai, kai Mindaugas jiems įsigyti leidžia šeimos pinigus. Pasirodo, jie čia patenka įvairiais būdais. Žinoma, reikia ir pinigų, tačiau jų įsigijimui skiria tiek, kad dar iš šeimos reikalams lieka paknakamai, – juokėsi Mindaugas. O nemažai eksponatų atnešė ir padovanojo vietos bei apylinkių žmonės sužinoję apie čia kuriamą muziejų. Jis prašė labai padėkoti kaimynams bei visiem šiems žmonėms, kurie padeda jam kurti jį. Tai tuo pačiu ir šios vietos garsinimas bei čia kažkada gyvenusių žmonių pagerbimas. Ypatingai jam padeda taip pat senovės mylėtojas ir žinovas saugiškis Donatas Jaunius.

Muzikantas ir aktorius

O muzikantu jis tapo nuo mažumės pamėgęs ją. Specialiai groti niekur nesimokė – tiesiog kaip ir senais laikais – tapo savamoksliu muzikantu. Tiesa, Mindaugas prisipažino, kad natas pažįsta, tačiau muzikuoja iš klausos. Ir ne tik pats. Jis dirba Švėkšnos sanatorinėje mokykloje auklėtoju. Ir vadovauja nedidėliai auklėtinių kapelai, su kuria ir pats groja. Nesenai jis su šia kapela muzikavo Šilutės vykusioje Gatvės muzikos dienoje.

Yra vadovavęs ir Inkaklių dainoriams. Kadais buvęs labai gražus kolektyvas, kurį sudarė po darbų į Kultūros namus besirenkantys šio kaimo bei apylinkių žmonės. Smagus buvo tada laikas, prisimena Mindaugas. Daug gražių dalykų buvo sukurta. Tačiau uždarė valdžia kultūros namus – patobulino valdymą. O žmonės liko, pasiliko ir Kultūros namų pastatas. Dar ilgai vakarais rinkosi ten buvę Inkaklių Dainoriai. Kurį laiką dar rengė projektus ir gaudavo finansinę valdžios paramą. Ir toliau su jais buvo jų vadovas M.Nogaitis. Dabar viso to jau nėra, nors, kaip sakė buvęs jų vadovas, žmonės dar norėtų rinktis.

Kažkada M.Nogaitis savo sodyboje buvo surengęs „Vilkų kampo country“. Atvažiavo šilutiškė „Karčema“, „Salūnas“ – buvo labai smagus renginukas – prisimena jo sumanytojas. Tada viskas kaimas džiaugėsi.

Nesenai buvo ir spektaklį pastatęs Žemaitės „Piršlybas“, o su Švėkšnos policijos nuovados policininkais „Šerifas ir Co“. Ir vėl prisimena, kad jie labai šaunūs artistai buvo. Scena buvo (ir tebėra) įrengta daržinėje, kaip ir pridera Klojimo teatrui. Su šiokia tokia nostalgija apie buvusius renginius kalbėjo šviesus iš prigimties Mindaugas Nogaitis. Nors šiuo metu jis nori šiek tiek susisteminti savo muziejinius eksponatus, tačiau į jį žiūrint buvo labai panašu, kad kada nors Vilkų kame, čia, jo sodyboje, vėl skambės aktorių balsai, o gal net liesis kaimo kapelų melodijos. Ar vyks dar kokie svarbūs ir reikšmingi dalykai.

 


 

 

Atgal...


                                                                                                "Šilainės sodas"  ©  2010 m.