Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2010 rugpjūčio 11d. Nr. 13 (109)

 


Pradžia

Komentarai

Kultūros ženklai

Kūryba

Šilainė

Kultūros naujienos

Archyvas

Kontaktai


Planuojami kultūros renginiai


            

            

    

Martyno Jankaus gimtadienis paminėtas tradiciškai – Bitėnuose, sueigoje

 


 

 

Svetlana JAŠINSKIENĖ

 

Žvaigždėtasis rugpjūtis, prieš 152 metus dovanojo Lietuvai Martyną Jankų. Žmogų, kuris visą savo gyvenimą skyrė Lietuvai, jos žmonėms. Pirmą rugpjūčio savaitgalį Mažosios Lietuvos praeities gerbėjai, aštuntąjį kartą sueina, suvažiuoja prisiminti ir dar kartą paminėti Mažosios Lietuvos patriarcho asmenybę, pasidžiaugti besiplečiančiu Mažosios Lietuvos paveikslų sodu po atviru dangumi.

 

Šventinę dieną pradėjo jaunieji Pagėgių ir Šilutės dailininkai. Piešimo lakštuose palikę ir padovanoję Mažosios Lietuvos paveikslų sodui aštuonis paveikslus tema „Dingusi Bitėnų istorija“.

Sutapimas – aštuntoji sueiga pas Martyną Jankų Bitėnuose ir aštuoni jaunųjų dailininkų darbai.

 

Jaunųjų dailininkų plenerą rėmęs LR Seimo narys Kęstas Komskis sakė, kad tai puikus būdas perteikti krašto istoriją jaunajai kartai ir skatinti šiuos žmones domėtis krašto istorija.

 

Plenerui vadovavo Pagėgių savivaldybės švietimo skyriaus vyresnysis specialistas, Pagėgių krašto dailininkas, poetas Gediminas Kačiulis.  

 

Gražios mintys. Pagarbos žodžiai. Atminimo gėlės Bitėnų kapinaitėse.

 

Kaip ir kasmet, minint Martyno Jankaus gimtadienį Pagėgių kraštą aplanko gausi Vydūno vardo  draugija  iš sostinės. Draugijos siela – kultūros, filosofijos  ir meno  instituto docentas, mokslų daktaras Vacys Bagdonavičius visuomet maloniai atsiliepia apie viešnagę krašte, kur gyveno, kūrė ir dirbo Vydūnas, Martynas Jankus, Jonas Vanagaitis, Kristupas Banaitis ir kiti Lietuvai daug davę žmonės.

 

Gražiu ir iškiliu žodžiu renginio dalyvius sveikino Martyno Jankaus muziejaus įkūrėjas, Pagėgių savivaldybės „Pagėgių krašto  metų žmogus – 2006“, Vilniaus universiteto profesorius Domas Kaunas. Pagerbimo ceremonijoje taip pat dalyvavo svečiai iš Klaipėdos.

 

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis nuoširdžiai pasidžiaugė iškilių žmonių viešnage mūsų krašte, įvardindamas tai kaip pagarbos ženklą ne tik  Bitėnų kavinaitėse amžino poilsio atgulusiems Mažosios Lietuvos veikėjams, bet ir šiuo metu dirbantiems ir gyvenantiems žmonėms .

 

Namiškiams, Pagėgių savivaldybės gyventojams, kaip ir kasmet, nemalonu, kad pedagogų bendruomenė, jaunieji pagėgiškiai veikiantys istorijos būreliuose, į šį renginį vis dar neįsilieja. Vasara - atostogų metas, tačiau gyvenimo idėjos, tikslai  turėtų eiti drauge su kasdienybe, drauge su   atostogomis, drauge su gyvenimu...

 

Tad belieka tikėtis, kad M.Jankaus muziejaus direktorės Sigutės Kulikauskienės išsakyta mintis apie tai, kad pats metas kurti Martyno Jankaus  vardo draugiją, sulauks deramo atsako Pagėgių krašte, kaip kad sulaukė atsako renginio dalyvių tarpe.

 

Alinantis karštis neišgąsdino renginio dalyvių ir nesutrukdė atidengti naujuosius Mažosios Lietuvos paveikslų sodo eksponatus. Tai  metalo skulptūros, kurias muziejui padovanojo Vokietijoje gyvenantis Julius Rotkis: „Geležinis vilkas“, „ Prūsa“, „Skaitantysis“, „Jūratė“, „Atėnė-Neringa“, „Avys“  ir „Aukuras Rambynui“. Šie autoriaus dovanoti darbai paskatins ne vieną aplankyti  Martyno Jankiu muziejų, ženkliai eksponatais pagausėjusį Mažosios Lietuvos paveikslų sodą po atviru dangumi.

 

Darbų  parvežimą iš Vokietijos į muziejaus teritoriją finansavo Pagėgių savivaldybės administracija. Savo gyvavimo vietą metalo skulptūroms parinko autorius Julius Rotkis. Menininko darbus visuomenei pristatė dukterėčia, Vilniaus dailės akademijos studentė Viktorija Rotkytė.

 

Konferencijoje, kuri vyksta kasmet ir kurioje, rodos, kad jau pristigs žodžių - žodžių nestigo.

Pasak muziejaus direktorės S.Kulikauskienės, Savivaldybėje turime kraštui nusipelniusių žmonių, kurie už nuopelnus kraštui apdovanoti garbės ženklais, ir jie, iš savo ilgametės veiklos aruodų kraštui, turi ką pasakyti.

 

Pranešimą „Pagėgių krašto leidinių leidyba per Savivaldybės 10–metį“ skaitė Pagėgių viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė. Aksaveros Mikšinės pranešimo tema „Joninių šventės ant Rambyno kalno – Martyno Jankaus – Rambyno vaidilos atmintis“. Abi moterys 2010 metais apdovanotos garbės ženklais „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“, apgailestavo, kad dėl laiko stokos, alinančio karščio savo išsamiai rengtus autorinius darbus teko trumpinti.

 

Kaip gi kalbos apie lietuvybę be skambios lietuviškos dainos, rateliavimo, poerinimo... juk lietuviška daina, pasakojimas – tai neatsiejama Martyno Jankuas gyvenimo dalis. Buvo ir tai.

 

Nuostabias akimirkas sueigos dalyviai praleido drauge su Degučių kaimo folkloro kolektyvu

 „Pilutė“, kuriam nenuilstamai vadovauja Edma Baltutienė.

 

Tradiciškai, svetingai žolelių arbatos puodeliu, sūrio riekele aptepta šiuomečiu Bitėnų bičių medumi vaišindami, išlydėjo Martyno Jankaus gimtadienio organizatoriai, muziejaus darbuotojai, visus į vargonų muzikos koncertą Vilkyškiuose.

 

Vakarą vainikavo penktasis tarptautinio vargonų muzikos festivalio koncertas „Vargonų vasara Vilkyškiuose-2010“. Pasak festivalio organizatorių, Liuteronų evangelikų bažnytinės muzikos sandraugos įkūrėjų Lauros ir Mindaugo Kairių, vargonininkas iš Vokietijos Martin Kotthaus klausytojams padovanojo itin profesionalią programą, kurią Nidos bažnyčioje, dėl netinkamos vargonų būklės, atlikėjui atlikti nepavyko. Štai taip buvo paminėtas 152 – asisi Martyno Jankaus gimtadienis.  

 

Rašinį baigsime Giedrės ir Eugenijaus Skipičių žodžiais: „...niekas negali pasakyti tikslaus per 25 metus Bitėnus bei Rambyno kalną aplankiusių žmonių skaičiaus, tačiau galime didžiuotis, jog užaugo karta, kuriai šis Lietuvos kampelis yra žinomas, reikšmingas ir mielas. Nors sunkiai, tačiau Martyno Jankaus atminimas yra įprasminamas. Kviečiame muziejaus įkūrėjus, bičiulius, rėmėjus, kultūros paveldo puoselėtojus nuolat gaivinti Bitėnų dvasios šaltinį. <..>Atminimui, kaip ir gyvenimui, reikia žmonių, mylinčių ne tik savo vaikus, savo namus, bet ir tėvynę. Nesvarbu kokia ji bebūtų: ar pavargusi ir draskoma prieštaravimų, kaip M.Jankus laikais, ar lekianti Europos greitkeliu“.

 

Plenero dalyviai su netoliese stovyklavusiais vydūniečiais.

 


Jaunieji dailininkai, naujai pažinę ir pamatė Bitėnus.

 


Bitėnų kapinaitėse.

 


Prie M.Jankaus kapo (iš kairės): muziejaus direktorė S.Kulikauskienė, V.Bagdonavičius, Rima Palijanskaitė, Pagėgių meras V.Komskis, profesorius Domas Kaunas.

 


V.Rotkytė atidengia J.Rotkio erdvinę skulptūrą.

 


Pranešimą apie leidybą Pagėgiuose skaito E.Stankevičienė.

 


Konferencija vyko M.Jankaus muziejaus patalpose.

 


Susirinkusius linksmino "Pilutė" iš Degučių.

 


Vargonų muzikos festivalio Vilkyškiuose rengėjai ir dalyviai: centre
Martin Kotthaus
bei Mindaugas ir Laura Kairiai.

Atgal...


                                                                                                "Šilainės sodas"  ©  2010 m.